Ο νέος νόμος πλαίσιο και τα καθήκοντα του φοιτητικού κινήματος

6 Ιολ.

29/8/2011: Μιας και οι εξελίξεις τρέχουνε, αλλά οι αρθρογράφοι του Γκράνμα δεν έχουμε άμεσα κάποιο κείμενο έτοιμο για τις εξελίξεις στα ΑΕΙ-ΤΕΙ, επαναφέρω στο προσκήνιο το πρόσφατο άρθρο ετούτο, ώστε ο σχολιασμός περί των φοιτητικών κτλ. να μαζευτεί εδώ. Μόλις ετοιμαστεί κάτι φρέσκο, προφανώς αυτό το άρθρο θα φύγει από το προσκήνιο… Άθλιος.

Άρθρο του RED LABEL για το Γκράνμα

Ένας ακόμα νόμος-πλαίσιο έρχεται στην επιφάνεια μετά από αρκετή επεξεργασία στο υπουργείο παιδείας. Είναι φανερό ότι είναι ένας νόμος με βαθιά ταξικά κ αντιλαϊκά χαρακτηριστικά που στόχο έχει να βάλει περαιτέρω ταξικούς κ άλλους φραγμούς στις σπουδές των παιδιών των λαϊκών οικογενειών!

Είναι επίσης φανερό ότι φέρει όλα τα στοιχεία των μέχρι τώρα νομοσχεδίων αλλά κυρίως φέρει τις αντιλήψεις κ τις αποφάσεις των μονοπωλίων για την παιδεία.

Σε περίοδο οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης το ΠΑΣΟΚ έχει σημάνει σε άψογη συνεργασία με την ΕΕ κ το ΔΝΤ μια άνευ προηγουμένου επίθεση στα δικαιώματα κ τις κατακτήσεις του λαού. Έτσι η Παιδεία κ η έρευνα που ακόμα στην Ελλάδα είναι παρθένα εδάφη δεν θα μπορούσαν παρά να είναι αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του κεφαλαίου.

Το νέο νομοσχέδιο είναι ένα πολύ προσεγμένο άθροισμα του Μάαστριχτ , της Μπολόνια κ της Λισαβόνα μαζί με την τωρινή στρατηγική των μονοπωλίων κ της κυβέρνησής τους.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σύμφωνα με το σχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ορίζεται ότι το ελάχιστο όριο σπουδών για την απόκτηση πτυχίου είναι τα τρία έτη, ωστόσο θα μπορούν να οργανώνονται και μονοετή ή διετή προγράμματα σπουδών, που θα οδηγούν σε «διπλώματα σύντομου κύκλου». Παράλληλα, μέσα στα ιδρύματα θα μπορούν να λειτουργούν και σχολές κατάρτισης που θα παρέχουν πολλαπλά προγράμματα και τίτλους σπουδών κατάρτισης. Βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα των ιδρυμάτων θα είναι η σχολή – το τμήμα φαίνεται ότι καταργείται – εντός της οποίας θα λειτουργούν τα διάφορα προγράμματα σπουδών.

Μέριμνα του νέου νόμου είναι η καλύτερη οργάνωση της επιχειρηματικής λειτουργίας των ιδρυμάτων. Σ’ αυτό το πλαίσιο ενοποιούνται σε ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) οι ειδικοί λογαριασμοί έρευνας (απ’ όπου περνάει ο κύριος όγκος της ιδιωτικής χρηματοδότησης των ιδρυμάτων) και οι εταιρείες διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των ιδρυμάτων. Παράλληλα, στο ίδιο ΝΠΙΔ θα ανατεθούν και υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας (εστίες, εστιατόρια, κυλικεία κ.ά.), πράγμα που σημαίνει ιδιωτικοποίηση και ανταποδοτική λειτουργία αυτών των υπηρεσιών, δηλαδή, νέα και αυξημένα χαράτσια για τους φοιτητές και τις λαϊκές οικογένειες, προκειμένου να έχουν σίτιση, στέγαση κ.ο.κ.

Επιπλέον, η ίδια η κρατική χρηματοδότηση των ιδρυμάτων θα γίνεται βάσει του αριθμού των ενεργών φοιτητών και βάσει των στόχων και των επιτευγμάτων του κάθε ιδρύματος. Οι στόχοι θα ορίζονται σε τετραετείς συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων – κράτους (μπίζνες πλαν) και η κρατική χρηματοδότηση θα παίζει το ρόλο της επιβράβευσης ή τιμωρίας.

Σοβαρές αλλαγές φέρνει ο νέος νόμος και για τους φοιτητές. Έμμεσα επιχειρείται παρέμβαση στη λειτουργία του φοιτητικού κινήματος, αφού πλέον οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα όργανα των ιδρυμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος) θα εκλέγονται με ξεχωριστές εκλογές (όχι από τις φοιτητικές εκλογές των συλλόγων), αναγκαστικά με ενιαίο ψηφοδέλτιο και δικαίωμα ψήφου μόνο σε αυτούς που θα οριστούν ως …ενεργοί φοιτητές.

Ορίζεται επίσης ότι οι φοιτητές πρέπει κάθε εξάμηνο να ανανεώνουν την εγγραφή τους στο ίδρυμα και αν για δυο συνεχόμενα εξάμηνα δεν την ανανεώσουν, τότε χάνουν τη φοιτητική ιδιότητα. Επίσης χάνουν τη φοιτητική ιδιότητα αν καθυστερήσουν τις σπουδές τους πέρα από δυο χρόνια μετά την κανονική διάρκεια των σπουδών. Προβλέπεται, επίσης, καθεστώς μερικής φοίτησης (με διπλάσιο χρόνο σπουδών από τον κανονικό) για φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται. Αυτό, από τη μια, αποτελεί αποδοχή της απαράδεκτης κατάστασης, ο φοιτητής να αναγκάζεται να δουλεύει παράλληλα με τις σπουδές για να τα βγάλει πέρα, και, από την άλλη, το «αποδεδειγμένα εργάζεται» αφήνει εκτός, μια σειρά φοιτητές που αναγκάζονται να δουλεύουν περιστασιακά, σε καθεστώς μαύρης εργασίας κ.ο.κ. Ως …ανακούφιση, δε, στο κόστος σπουδών που σίγουρα θα αυξηθεί προτείνονται «φοιτητικά δάνεια», δηλαδή να δένονται χειροπόδαρα οι φοιτητές και οι οικογένειές τους στις τράπεζες για μια ζωή…

Στις αλλαγές για το εκπαιδευτικό προσωπικό προβλέπεται κατάργηση της βαθμίδας του λέκτορα και γενίκευση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων με άρση της μονιμότητας του επίκουρου καθηγητή και θεσμοθέτηση της δυνατότητας να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για «εντεταλμένους διδασκαλίας».

Τα ιδρύματα θα διοικούνται από Συμβούλιο Διοίκησης αποτελούμενο από 7 καθηγητές, 7 εξωτερικά μέλη και ένα φοιτητή και το Συμβούλιο θα επιλέγει τον πρύτανη που θα είναι κάτι σαν …εκτελεστικό του όργανο.

Επίσης, το ακαδημαϊκό άσυλο βαίνει προς κατάργηση και δε θα ορίζεται πλέον χωροταξικά.

Τέλος, αναφορά γίνεται και στις συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων, αλλά φαίνεται ότι το πλαίσιο με το οποίο θα γίνουν δε θα ενταχθεί στο συγκεκριμένο Νόμο – Πλαίσιο, αλλά συστήνεται επιτροπή για να μελετήσει το θέμα και θα ακολουθήσει νέα πρόταση.(ριζοσπάστης 2-37-2011)

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σπάει εντελώς το όποιο ενιαίο υπήρχε στην αστική γνώση. επίσης προωθείται πάρα πολύ σαν έννοια οι ταχύρυθμες σπουδές που θα σπρώχνουν το φοιτητή σε ένα ατελείωτο κυνήγι πιστοποίησης το οποίο σημαίνει δια βίου κατάρτιση κ εμβάθυνση της εκμετάλλευσης καθώς κ η γνώση με την οποία θα βγαίνει πλέον ο πτυχιούχος στην αγορά εργασίας θα είναι μειωμένη κ χειρότερη σε ποιότητα κ τα δικαιώματα του είναι συρρικνωμένα.

Σκάνδαλο αποτελεί επίσης κ η παρέμβαση στο φοιτητικό κίνημα με την διαμόρφωση ενιαίου ψηφοδελτίου για την εκλογή του Πανεπιστημιακού συμβουλίου, αλλά κ η καθιέρωση της μερικής φοίτησης που εναρμονίζεται με την μερική απασχόληση. Τέλος ακόμα πιο κερδισμένο βγαίνει το τραπεζικό κεφάλαιο από τα φοιτητικά δάνεια αλλά κ το κεφάλαιο συνολικά από τις επενδύσεις στην έρευνα κ τον νέο ιδιωτικό φορέα!

Τέλος ακόμα επιβαρυντικό είναι το γεγονός ότι μέσα στην περιστολή των δημοσίων δαπανών είναι το ΚΛΕΙΣΙΜΟ του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας κ του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών. ο ένας είναι ο φορέας που χρηματοδοτεί τις εστίες πανελλαδικά κ ο άλλος είναι ο φορέας που θεωρητικά μπορούσε να αξιοποιηθεί για να κάνουν έρευνες κ μελέτες οι Γεωλόγοι. θα γίνουν πολλές απολύσεις στα ιδρύματα αυτά.

ΚΑΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ?

Υπάρχει όμως απάντηση στην αντιεκπαιδευτική-αντιλαϊκή λαίλαπα που έρχεται? Βεβαίως κ υπάρχει. δεν είναι άλλη από την αγωνιστική ανασυγκρότηση του φοιτητικού κινήματος. είναι άμεση ανάγκη. πρέπει να γίνει τώρα! μέσα στο καλοκαίρι το ΜΑΣ σχεδιάζει κινητοποιήσεις αλλά είναι πασιφανές ότι θα είναι οι πρώτες κ συμβολικές. δε φτάνουν. σήμερα είναι αδήριτη ανάγκη ο ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗΣ να μαζικοποιήσει με την παρουσία του της Γενικές Συνελεύσεις σε ΑΕΙ-ΤΕΙ. Όμως σε αυτές τις συνθήκες η μαζική παρουσία δε φτάνει! το κύριο βάρος πρέπει να δοθεί αρχικά στην ενημέρωση των φοιτητών κ στο ποια είναι η Παιδεία των λαϊκών αναγκών! που φτάνουν τα όρια των κατακτήσεων σήμερα κ γιατί μόνο σε μια λαϊκή οικονομία-εξουσία μπορεί να υπάρχει η τέλεια παιδεία προσιτή σε όλους.

Αρχικά το κίνημα πρέπει να ξεμπερδεύει με αντιλήψεις κ πλαίσια του τύπου «να παραιτηθεί ο Χ υπουργός/η κυβέρνηση».έπειτα το φοιτητικό κίνημα πρέπει να είναι σε άμεση σύνδεση με το ταξικό εργατικό κ το τελευταίο να πάρει την κύρια ευθύνη να ενημερωθεί πλατιά η εργατική τάξη κ οι σύμμαχοι της! Πρέπει το μέτωπο να είναι παλλαϊκό πραγματικά! δεν αρκεί κ είναι συντεχνιασμός το πανεκπαιδευτικό μέτωπο. Επίσης αν υπάρξει μια αγωνιστική ανάταση είναι σοβαρό το ενδεχόμενο να ξεσηκωθούν κ μερικοί καθηγητές οι οποίοι χάνουν προνόμια κ κυρίως μπορεί να χάνουν έδρες κ λεφτά από την έρευνα!οι καθηγητές αυτοί θα προέρχονται κυρίως από το χώρο του ΣΥΝ κ του ΠΑΣΟΚ. αλλά κ της ΝΔ όσοι υπάρχουν .πρέπει να μην ακούσουν τις σειρήνες τους οι φοιτητές κ να τους απομονώσουν. μπορούν να  γίνουν δεκτοί εννοείται οι καθηγητές που είναι κατά της αντίληψης της παιδείας της αγοράς στην ουσία αλλά η μεγάλη συμμαχία πρέπει να γίνει με τους έκτακτους κ συμβασιούχους καθηγητές κ το προσωπικό των ΑΕΙ-ΤΕΙ. τους διοικητικούς υπαλλήλους κ τις καθαρίστριες που δουλεύουν σε δουλεμπορικές εργολαβίες.

Το πολιτικό περιεχόμενο του κινήματος είναι το μεγαλύτερο διακύβευμα. Τι θα βάζει σαν αιχμές?

Σαν κύρια αιχμή για το άμεσο είναι να μην περάσει το «μνημόνιο της παιδείας».σαν δεύτερη άμεση αιχμή είναι τα αιτήματα για τη στέγαση κ τη σίτιση. Σαν τρίτη αιχμή είναι η σύνδεση με τα εργασιακά κ ασφαλιστικά δικαιώματα του φοιτητή που πλέον παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην πλειονότητα των φοιτητών αλλά κ των αποφοίτων, άλλωστε το νομοσχέδιο τα συνδέει όσο πιο άμεσα γίνεται!

σαν τέταρτη αιχμή είναι μια συνεκτική πρόταση για την παιδεία των λαϊκών αναγκών που θα αρχίζει από την προσχολική ηλικία μέχρι το διδακτορικό κ το τι έρευνα έχει ανάγκη ο λαός. Επίσης ξεκαθάρισμα στα ΤΕΙ, που σημαίνει κατάργηση όσων δεν είναι επιστημονικά αντικείμενα

κ μετατροπή τους σε δωρεάν επαγγελματικές σχολές κ τα υπόλοιπα που είναι επιστημονικά αντικείμενα να γίνουν ΑΕΙ τεσσάρων κ πέντε χρόνων. επίσης αν υπάρχουν ΤΕΙ που είναι η «εφαρμογή των ΑΕΙ(πχ ηλεκτρολογία-ηλεκτρολόγοι Πολυτεχνείου)»να γίνει ένα επιστημονικό αντικείμενο.

Αυτή η αιχμή  είναι με βάση τις υλικές προϋποθέσεις που υπάρχουν στον καπιταλισμό άρα είναι δυνατή η παροχή μιας τέτοιας παιδείας όμως λείπουν οι πολιτικές προϋποθέσεις  δηλαδή η εξουσία που την έχουν οι αστοί κ τα κόμματά τους!

Το λαϊκό κίνημα σε αυτές τις διεκδικήσεις δεν μπορεί παρά να έχει σαφή διαχωριστική γραμμή στρατηγικής με το ΠΑΣΟΚ τη ΝΔ την ΕΕ το ΔΝΤ κ κάθε μονοπωλιακή-ιμπεριαλιστική ένωση-οργανισμό. Με τους αστούς δημοσιολόγους κ καθηγητές που έχουν μερίδιο στη λεία αυτού του νόμου κ έχουν την επιχειρηματική  αντίληψη για Παιδεία-έρευνα. Τέλος το κίνημα πρέπει να καταπολεμήσει κάτι που το τρώει σαν αρρώστια κ λέγεται οπορτουνισμός που κύριο χαρακτηριστικό του έχει το συντεχνιασμό κ την κοντόφθαλμη τακτική. θα ακούσουμε πάρα πολλά. Όπως η εμμονή των ΕΑΑΚ κ του ΣΥΝ για την κατάληψη, ότι η μορφή πάλης ανεξαρτήτως περιεχομένου  είναι αυτή που μαζικοποιεί το κίνημα. ότι πρέπει να συγκρουστούμε με τα ΜΑΤ κ να σπάσουμε τις κόκκινες ζώνες! αλλά αυτά είναι ψιλά μπροστά στα πλαίσια που θα κατεβάζουν από κοινού ενάντια στο ΜΑΣ. Θα είναι ΑΑΑΑντικυβερενητικά κτλ κτλ . θα έχουν στόχο την πτώση της κυβέρνησης. Κ τέλος θα έχουν ως αίτημα την ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση  κ το γνωστό σε όλους μας ένα πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο κ την ειδίκευση που θα δίνεται από τον εργοδότη.

Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση σημαίνει ότι η γνώση έχει λόγο ύπαρξης μόνο για την αυταξία της κ συγκεντρώνεται μόνο μέσα στο ΑΕΙ. Το πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο είναι η αστική αντίληψη για τη γνώση που τη θέλει όλο κ πιο τεμαχισμένη κ τέλος η ειδίκευση δεν πρέπει να δίνεται από τον εργοδότη αλλά από το μεταπτυχιακό κ την πρακτική του προπτυχιακού το οποί θα μαθαίνουν στον επιστήμονα την έρευνα κ τις εφαρμογές του επαγγέλματός του!

Η παράταξη του ΣΥΝ θα συρθεί πίσω από τα ΕΑΑΚ αρθρώνοντας έναν αντικυβερνητικό-αντιμνημονιακό λόγο όμως οι φοιτητές δεν πρέπει να ξεχάσουν ότι η «παιδεία αλά Ευρωπαϊκά» έχει κ τη σφραγίδα του ΣΥΝ κ ας λέει η νεολαία του ότι θέλει!

Σίγουρα έχω παραλείψει πολλά καθώς το άγχος για το πρώτο μου ποστ δεν άφησε πολλά περιθώρια, καθώς κ η μακρόχρονη παραμονή μου εκτός σχολής(τελείωσα το 2008) έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ωστόσο καλό θα ήταν να συζητήσουμε κ για το τι κίνημα χρειάζεται κ για το νόμο αυτόν καθ’εαυτόν!

RED LABEL

184 Σχόλια προς “Ο νέος νόμος πλαίσιο και τα καθήκοντα του φοιτητικού κινήματος”

 1. κνε ιστορική χρεοκοπία 6 Ιουλίου, 2011 στις 4:54 μμ #

  με αυτούς τι θα παίξει άραγε, κάτι αντίστοιχο? Ένα μπρος δύο πίσω και το 2006-7 και από τότε η ΚΝΕ χάνει εκατοντάδες ψηφοφόρους κάθε χρόνο
  http://politiki-pa-pa-ra.blogspot.com/2011/07/blog-post_06.html

 2. Red Label 6 Ιουλίου, 2011 στις 5:30 μμ #

  κ άλλο ρεπορτάζ για το νόμο κόλαφο ενάντια στο λαό!

  http://www1.rizospastis.gr/page.do?publDate=6/7/2011&id=13605&pageNo=8&direction=1

  @ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ 1 ΝΑ ΣΒΗΣΤΕΙ!ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Κ ΓΚΕΜΠΕΛΙΚΟ!ΑΣ ΜΠΕΙ ΣΤΟ NEWSWIRE ΝΑ ΜΗ ΘΕΩΡΗΘΕΙ Κ ΦΙΜΩΣΗ!

 3. Αναυδος 6 Ιουλίου, 2011 στις 7:23 μμ #

  Μια σοβαρή διάσταση του να είναι η μείωση της διάρκειας των σπουδών από 4 σε 3 χρόνια (έχεις ιδέα τι προβλέπεται για πολυτεχνείο?). Σε συνδυασμό με την αύξηση της ύλης από την α’ δημοτικού (800 πιλοτικά δημοτικά 2010-11 περισσότερα του χρόνου) οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι επιδίωξη τους είναι η μείωση του κόστους της δημόσιας εκπαίδευσης γενικά.

  Εχει ενδιαφέρον να δούμε πια μέτρα θα σηκώσει η κάθε παράταξη σα σημαία.

  Τέλος μου κάνει εντύπωση η σπουδή της κυβέρνησης να ανοίξει και μέτωπο παιδείας.

  ΥΓ οσο για τον παπαρολογο του 1 ονειρο του φαίνεται ήταν η κλωτσοπατινάδα ΠΑΜΕ αγανακτησμένων Δυστυχως δεν εκατσε και τα παπαγαλακια του συστηματος κλαινε

 4. λαθραναγνώστης 6 Ιουλίου, 2011 στις 8:15 μμ #

  Άναυδε @ 3,
  Mην σου κάνει εντύπωση που ανοίγουν μέτωπο και στην παιδεία. Οι αντιδράσεις του κόσμου στα οικονομικά μέτρα είναι, μέχρι τώρα τουλάχιστον, κάτι λιγότερο απο χλιαρές, γεγονός που τους δίνει την αυτοπεποίθηση να προχωρήσουν και σε άλλους τομείς όπως η παιδεία. Το ΠΑΣΟΚ επεκτείνει το «κοντράτο» του με την αστική τάξη και το αποκορύφωμα θα είναι η συνταγματική αναθεώρηση
  Για το πολυτεχνείο, απ ότι καταλαβαίνω, με τα τρία πρώτα χρόνια θα αποκτάς κάτι σαν bachelor και μετά θα συνεχίζεις για master. Μέχρι το bachelor οι σπουδές θα είναι «δωρεάν» και μετά θα πληρώνεις. Εργασιακά δικαιώματα μηχανικού θα κατοχυρώνεις με το bachelor. Master θα κάνουν λίγοι. Εδώ πλέον, θα δημιουργηθεί πρόβλημα οι Ελληνες μηχανικοί να εργάζονται σε χώρες όπου θα συνεχίσει να υπάρχει 5 ετης κύκλος σπουδών (Γερμανία , Γαλλία ….)

 5. Red Label 6 Ιουλίου, 2011 στις 9:35 μμ #

  αφού ξαναπαρακαλέσω να σβηστεί το 1.

  Λάθρα διευκρινίζεις λίγο αυτό?
  «Εδώ πλέον, θα δημιουργηθεί πρόβλημα οι Ελληνες μηχανικοί να εργάζονται σε χώρες όπου θα συνεχίσει να υπάρχει 5 ετης κύκλος σπουδών (Γερμανία , Γαλλία ….)»

  κ κάτι άλλο!οι σχολές 5ετίας κ 6ετίας θα γίνουν κ αυτές με 3 κύκλους?με μοιρασμένη αλλιώς την ήδη υπάρχουσα η κ λιγότερη γνώση?

 6. λαθραναγνώστης 6 Ιουλίου, 2011 στις 9:58 μμ #

  Εάν τα εργασιακά δικαιώματα του μηχανικού κατοχυρώνονται με τριετή κύκλο σπουδών, οι περισσότεροι θα προτιμούν (ή θα πιέζονται) να σταματουν εκεί για λόγους οικονομίας, χρημάτων και χρόνου.
  Αυτοί οι μηχανικοί , αν κάποια στιγμή έχουν ανάγκη, δεν θα μπορούν να εργασθούν σαν μηχανικοί σε χώρες όπου θα συνεχίσει να υπάρχει ο 5ετής κύκλος. Θα πρέπει τότε να συμπληρώσουν τις σπουδές τους. Τρέχα γύρευε.

  Γάμα το το 1 ρε Label, μη κολλάς. Ας είναι ο μαλάκας της παρέας!

 7. Red Label 6 Ιουλίου, 2011 στις 11:16 μμ #

  α!μάλιστα!είναι σοβαρό έτσι όπως το λες!

  αυτό με τους κύκλους σπουδών είναι μεγάλη παγίδα!αφενός κόβεται κ άλλο η γνώση,αφετέρου ενώ εικονικά ο ένας κύκλος οδηγεί στον άλλον είναι πραγματικά στην οικονομική σου ευχέρεια αν θα συνεχίσεις κ δημιουργεί πολλούς απόφοιτους πλέμπα κ μια ελίτ λίγων καλών γραναζιών για το σύστημα.θα είναι αστοί πολύ καλοί επιστήμονες αυτοί!

  έπειτα το μεγάλο σκάνδαλο σε βάρος του λαού ευρύτερα είναι το ζήτημα των συγγραμμάτων!μιλάει για το «διαδικτυακό σύγγραμμα» .είναι από πιο αντιλαϊκά μέτρα καθώς το 1 ζήτημα είναι ότι όλοι οι φοιτητές δεν έχουν pc ,2 αντικαθίσταται η γνώση με την πληροφορία άρα έχουμε πτώση της ποιότητας της επιστήμης.

  κ τέλος σύμφωνα με την κυβέρνηση κ την ΕΕ είναι πολύ σημαντικό να εθίζεται από νέο το παιδί στην μερικότητα όλων των δικαιωμάτων του κ να τα βλέπει ως ευκαιρίες!

  α!το νομοσχέδιο αυτό αποδεικνύει ότι καταρρέουν όλα τα περί χούντας κ εθελόδουλης κυβέρνησης κ άλλα τέτοια κ ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι αναλείωτα αντιλαϊκό κ πλήρως εναρμονισμένο με τις συνθήκες που συνδιαμόρφωσε στην ΕΕ!

 8. kagemusha 6 Ιουλίου, 2011 στις 11:23 μμ #

  Ειναι ο συριζαιος της παρεας Λαθρα, εχει δικιο ο red ειναι γκαιμπελισκος ο τυπος στο σχολιο 1.

 9. Red Label 6 Ιουλίου, 2011 στις 11:33 μμ #

  Καγκ!κάνε μου μια χάρη!σε αυτό το ποστ μόνο σχόλιο επί του νόμου η επί του κινήματος που πρέπει να απαντήσει σε αυτόν η διορθώσεις κ παρατηρήσεις στο άρθρο μου.κριτική.μην ασχολείσαι!γιατί θα απαντήσει κ συ μετά θα απαντήσεις κ θα γαμηθεί η δουλειά!άντε περιμένω τη γνώμη σου!

 10. luckystrike 7 Ιουλίου, 2011 στις 2:01 πμ #

  @ «αλλά αυτά είναι ψιλά μπροστά στα πλαίσια που θα κατεβάζουν από κοινού ενάντια στο ΜΑΣ. Θα είναι ΑΑΑΑντικυβερενητικά κτλ κτλ . θα έχουν στόχο την πτώση της κυβέρνησης. Κ τέλος θα έχουν ως αίτημα την ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση κ το γνωστό σε όλους μας ένα πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο κ την ειδίκευση που θα δίνεται από τον εργοδότη»

  Ρε φιλε νιωσε λιγο,νομιζεις οτι ασχολειται κανεις με το μασ???Σε ΟΛΕΣ τις συνελευσεις ασχολειστε τον 10πλασιο χρονο με τα εαακ,απο οτι εμεις με το μασ,στα παπαρια μας στην τελικη…ο καθενας τη γραμμη του κι οποιος την εχει μεγαλυτερη νικαει…

  Εδω ο κοσμος καιγεται…

  Λες τι πρεπει να κανει το κινημα κατα τη γνωμη σου…σεβαστο αν και διαφωνω σε διαφορα…βαζεις και ενα αλφα περιεχομενο, ιεραρχεις και τις αιχμες(!!!!),αλλα δε μας λες πως θα τα πετυχει ολα αυτα…εδω ειναι το ζουμι…

  Με συνελευσεις?Με επιτροπες αγωνα?με σπασιμο συλλογων οπου δεν υπαρχουν οι συσχετισμοι?με παραστασεις διαμαρτυριας?με πορειες καθε εβδομαδα?με εξωστρεφες κινησεις?με τη συνδεση με το εργατικο?

  Τη γνωμη σου θελω,μην αρχισεις τις βρισιες και τις ειρωνιες και το ξεσκισουμε και αυτο…

 11. RED LABEL 7 Ιουλίου, 2011 στις 7:49 πμ #

  θα το πετύχει με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσης που θα περιλαμβάνει όλες τις μορφές πάλης!

  ενημέρωση κ πλατιά καμπάνια με ταξικά σωματεία,παραστάσεις διαμαρτυρίας στο υπουργείο,πορεία εννοείται κάθε βδομάδα ,εντός του ΣΦ με γενικές συνελεύσεις.οι επιτροπές αγώνα είναι μέρος του κινήματος!
  δε θα φρενάρουν από μόνες τους κάτι!όχι γιατί το πολιτικό τους πλαίσιο είναι θολό η στραβό μα γιατί πολύ εδώ χρειάζεται πανστρατιά ανεξάρτητα από τι στάση κρατούσε ο καθένας μέχρι σήμερα.

  οι ΓΣ να αποφασίζουν κλεισίματα δρόμων κ άλλες κινήσεις που θα πατάνε πάνω στις αιχμές οι οποίες βεβαίως κ είναι ιεραρχιμένες γιατί είναι διαλεκτικά δεμένες μεταξύ τους σε μια αδιάσπαστη ενότητα που ξεκινάει από το ο μικρό κ φτάνει ως το πιο μεγάλο!κ συνδέει την οικονομική πάλη με την πολιτική πάλη!

  «με σπασιμο συλλογων οπου δεν υπαρχουν οι συσχετισμοι?»
  δεν είναι ακριβώς ζήτημα συσχετισμών!είναι το ζήτημα ότι οι Σύλλογοι δεν λειτουργούν!όχι βρίσκονται σε αδράνεια!δε λειτουργούν!

  κ κάτι άλλο!αν είδες με το που ανακοινώθηκε η κατάθεση του νομοσχεδίου όλοι είχαν κ από μια γνώμη!εκτός από το φοιτητικό κίνημα συλλογικά στο οποίο κιόλας γίνεται βαθύτατα αντιδραστική τομή!δε νομίζει ότι είναι καιρός να ανασυγκροτηθούν τα όργανα του φοιτητικού κινήματος σε επίπεδο πόλης κ πανελλαδικά?εγώ θα θεωρούσα χρήσιμη μια πιο συλλογική κ συμπαγής έκφραση των φοιτητών!κ ας είναι κακοί οι συσχετισμοί!

  «Ρε φιλε νιωσε λιγο,νομιζεις οτι ασχολειται κανεις με το μασ»

  δες λίγο ανακοινώσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑς- ΝΑΡ να δεις ποιός ασχολείται με το ΜΑΣ!εσείς πιο πολύ από μένα σίγουρα!

  «Σε ΟΛΕΣ τις συνελευσεις ασχολειστε τον 10πλασιο χρονο με τα εαακ,απο οτι εμεις με το μασ,στα παπαρια μας στην τελικη…ο καθενας τη γραμμη του κι οποιος την εχει μεγαλυτερη νικαει…»

  εγώ την έχω μεγαλύτερη από όλους σας!50 εκατοστά με ελεφαντίαση!οκ?έλα μωρέ σοβαρέψου κ μη γίνεσαι φοιτηταριάτο να συζητήσουμε ανθρώπινα μια φορά!

 12. luckystrike 7 Ιουλίου, 2011 στις 3:07 μμ #

  Οι ανακοινωσεις που λες ειναι απαντησεις ειτε σε ενεργειες ειτε σε ανακοινωσεις του μασ,και φαντασου οτι δεν απανταμε σε ολα οσα λετε (για να μην οξυνθει κι αλλο η αντιπαραθεση,ασε που δεν εχει και σημασια καμια φορα…).Παρ’ολ’αυτα μπορεις να ρωτησεις και κοσμο (κοσμο,οχι κνιτες) που ειναι ακομα στις σχολες για να δεις ποιος ασχολειται με ποιον.Εμεις καλως η κακως ΔΕΝ εχουμε κανενα σκοπο οταν γκρεμιζονται τα παντα να κανουμε επιθεσεις στο κκε,αυτη ειναι η αληθεια,την πιστευεις καλως,δεν την πιστευεις παλι καλως,ουτως η αλλως δεν αλλαζει…

  Αυτο που λεω με τις γραμμες και ποιος την εχει μεγαλυτερη συνοψιζεται-μεταφραζεται καπως ετσι: αφου κοινο μετωπο δεν διαβλεπεται,και ο καθενας θα ριχτει με ολες του τις δυναμεις στη μαχη για την ανατροπη του νομου,η λογικη (και η νομοτελεια) λεει οτι καποιος εντελει θα βγει σαν πρωτοπορια και καποιος αλλος σαν ουρα του κινηματος…εκει θα κριθουν και οι γραμμες,αυτο εννοω,ποιος θα καταφερει να στρατευσει πισω του τον φοιτητοκοσμο.Εγω ειμαι σχεδον σιγουρος οτι αλλη μια φορα αυτο θα το κανουμε εμεις,αλλα ποτε δεν ξερεις…

  Επισης,το πλουσιο προγραμμα δρασης ειναι κατι παρα πολυ ωραιο στα λογια,στην πραξη ομως ειναι οριακα ακατορθωτο,μη γελιομαστε,εκτος αμα φερουμε ολους τους συναδελφους αντιμετωπους με τα βιολογικα τους ορια.Το 2006 και το 2007 ημασταν στα ορια καταρρευσης απο ενα σημειο και μετα,αμα ησουν φοιτητης τοτε θα το θυμασαι.Παντως «ξεχνας» να αναφερεις τη λεξη καταληψη,που για μενα ειναι και το πιο σημαντικο,οχι γιατι εχω φετιχ κλπ κλπ,αλλα επειδη εχει αποδειχτει πως αυτη σαν μορφη παλης συμβαλλει περισσοτερο στην προσπαθεια οξυνσης.

 13. RED LABEL 7 Ιουλίου, 2011 στις 4:19 μμ #

  1.»Επισης,το πλουσιο προγραμμα δρασης ειναι κατι παρα πολυ ωραιο στα λογια,στην πραξη ομως ειναι οριακα ακατορθωτο,μη γελιομαστε,εκτος αμα φερουμε ολους τους συναδελφους αντιμετωπους με τα βιολογικα τους ορια.Το 2006 και το 2007 ημασταν στα ορια καταρρευσης απο ενα σημειο και μετα,αμα ησουν φοιτητης τοτε θα το θυμασαι.»

  κοίτα! ήμουν φοιτητής κ μάλιστα όσο μπορούσα έτρεχα!εξάντλησα τα βιολογικά; μου όρια όπως λες κοιμώμενος πολλές βραδιές έξω από το σπίτι μου αλλά ο αγώνας είναι κάτι συναρπαστικό κ στο κάτω κάτω αυτή είναι για μένα μια στάση ζωής!κάτι αυτονόητο πως να το πω!
  έτσι πρέπει να γίνει κ τώρα!κ μάλιστα σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό καθώς το φοιτητικό κίνημα βρίσκεται έτη φωτός πίσω από τότε!
  κ επιμένω πως αν υπήρχε οργάνωση των φοιτητών σε πανελλαδικό επίπεδο από κάτω μέχρι πάνω θα ήταν καλύτερα για τους φοιτητές!

  2.»Παντως “ξεχνας” να αναφερεις τη λεξη καταληψη,που για μενα ειναι και το πιο σημαντικο,οχι γιατι εχω φετιχ κλπ κλπ,αλλα επειδη εχει αποδειχτει πως αυτη σαν μορφη παλης συμβαλλει περισσοτερο στην προσπαθεια οξυνσης.»

  κ σου απαντώ λέγοντας ότι είμαι πρέπει το κίνημα να αξιοποιήσει ΟΛΕΣ ανεξαιρέτως τις μορφές πάλης!αλλά το κύριο για μένα είναι το πολιτικό περιεχόμενο που θα τις επικαλύπτει να θέτει στο κέντρο τα επίδικα(πολύ εαακιτικο αυτο….!είδες είμαι χωρίς κόμπλεξ αν δε με τσιγκλάς!)που είναι επικίνδυνα για τον αντίπαλο που ορίστηκε παραπάνω!
  εγώ είμαι υπέρ μιας κλιμακωτής αξιοποίησης των μορφών αυτών!πχ:μαζικές Γ.Σ. στις οποίες θα υπάρχει ενημέρωση των φοιτητών κ έκθεση των θέσεων των παρατάξεων!αμέσως μετά δράσεις σαν καμπάνια ενάντια στο νόμο κ προβολή των αιτημάτων!μετά αν βλέπεις ότι αυτό πάει καλά συνεχίζεις 2 μέρες κλειστή σχολή,3 μέρες κλειστή σχολή μέχρι την εβδομαδιαία!αρκεί να υπάρχει όξυνση του πολιτικού κριτηρίου κ της μαζικότητας!κ όχι να υπάρχει γενικώς «κλίμα».

  «Αυτο που λεω με τις γραμμες και ποιος την εχει μεγαλυτερη συνοψιζεται-μεταφραζεται καπως ετσι: αφου κοινο μετωπο δεν διαβλεπεται,και ο καθενας θα ριχτει με ολες του τις δυναμεις στη μαχη για την ανατροπη του νομου,η λογικη (και η νομοτελεια) λεει οτι καποιος εντελει θα βγει σαν πρωτοπορια και καποιος αλλος σαν ουρα του κινηματος…εκει θα κριθουν και οι γραμμες,αυτο εννοω,ποιος θα καταφερει να στρατευσει πισω του τον φοιτητοκοσμο.Εγω ειμαι σχεδον σιγουρος οτι αλλη μια φορα αυτο θα το κανουμε εμεις,αλλα ποτε δεν ξερεις…»

  κοίτα εγώ εκτιμώ ότι στην αρχή αρχή θα παίρνουν ΕΑΑΚ-ΣΥΝ πολλές συνελεύσεις αλλά όταν το αυθόρμητο κοπάσει θα είναι από πάνω το ΜΑΣ.τεσπα!θα φανεί αυτό!σε κάθε περίπτωση η μάχη θα είναι λυσσαλέα.κ αυτό είναι πολύ καλό από πολλές απόψεις!εγώ θυμάμαι από το 2006-7 ότι γίναν κ ακρότητες κ μαλακίες αλλά δε βλάπτουν αυτά!άλλωστε φοιτητές είναι!18-23 χρονών παιδιά!τα έχω κάνει κ τα έχω υποστεί κ σε πληροφορώ ότι τα θυμάμαι όλα σαν γλυκιά ανάμνηση.γιατί πετύχαμε το σημαντικότερο τότε:πολλοί φοιτητές να μας ακούσουν,να βγάλουν συμπεράσματα,να σηκωθούν από τον καναπέ,να αντέξουν στην πίεση από το σπίτι,τα ΜΜΕ,την κυβέρνηση κ όλους τους αστούς δημοσιολόγους.αντέξαν τα δακρυγόνα,το χάος των ΓΣ κ τις πολλές ανούσιες αντιπαραθέσεις!αλλά βγήκαν στο δρόμο!μιλήσαν κ σε άλλους!ονειρεύτηκαν μια καλύτερη παιδεία κ την έβαλαν επί χάρτου κ τη διεκδίκησαν.πολλοί από αυτούς πολιτικοποιήθηκαν.κατάλαβαν ότι ο καπιταλισμός έχει όρια κ τα έχει ξεπεράσει κ είναι καιρός για άλλη κοινωνία!
  όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά που σήμερα λείπουν από τους φοιτητές!

  «Οι ανακοινωσεις που λες ειναι απαντησεις ειτε σε ενεργειες ειτε σε ανακοινωσεις του μασ,και φαντασου οτι δεν απανταμε σε ολα οσα λετε (για να μην οξυνθει κι αλλο η αντιπαραθεση,ασε που δεν εχει και σημασια καμια φορα…).Παρ’ολ’αυτα μπορεις να ρωτησεις και κοσμο (κοσμο,οχι κνιτες) που ειναι ακομα στις σχολες για να δεις ποιος ασχολειται με ποιον.Εμεις καλως η κακως ΔΕΝ εχουμε κανενα σκοπο οταν γκρεμιζονται τα παντα να κανουμε επιθεσεις στο κκε,αυτη ειναι η αληθεια,την πιστευεις καλως,δεν την πιστευεις παλι καλως,ουτως η αλλως δεν αλλαζει…»

  επειδή το βαριέμαι αυτό κ το θεωρώ ασόβαρο κοίτα τι έλεγε ένα κείμενο που διαβάστηκε στον Κεραμεικό το χειμώνα!είναι η εισήγηση ή το καταληκτικό!αλλά πραγματικά δεν ξανασχολούμαι!δεν είμαι πλέον μικρό παιδί!

 14. λαθραναγνώστης 7 Ιουλίου, 2011 στις 10:18 μμ #

  Ακούγεται ότι η Μπιλντενμπεργκοπούλου παίρνει πίσω το νομοσχέδιο.
  Θα έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις.

 15. RED LABEL 7 Ιουλίου, 2011 στις 11:00 μμ #

  είναι κατάσ τις 80% σίγουρο ότι το φέρνει το Σεπτέμβρη!

 16. luckystrike 8 Ιουλίου, 2011 στις 12:42 πμ #

  @14 χλωμο το κοβω,δεν ανοιγεις τοσο μεγαλο θεμα για να το παρεις πισω σε 5 μερες.Εκτος αμα επεσε χερι…

  @15 αμα το φερει το σεπτεμβρη θα μιλαμε για την πιο ηλιθια κινηση υπουργου παιδειας ever…

 17. RED LABEL 8 Ιουλίου, 2011 στις 6:59 πμ #

  μάλλον δεν είναι ζήτημα κίνησης!αλλά το ότι κλείνει η βουλή κ δεν μπορεί να ψηφιστεί σύμφωνα με τον κανονισμό από θερινό τμήμα που έχει τόσο λίγα άτομα!

 18. Red Ghost 8 Ιουλίου, 2011 στις 6:32 μμ #

  «Επίσης αν υπάρξει μια αγωνιστική ανάταση είναι σοβαρό το ενδεχόμενο να ξεσηκωθούν κ μερικοί καθηγητές οι οποίοι χάνουν προνόμια κ κυρίως μπορεί να χάνουν έδρες κ λεφτά από την έρευνα!οι καθηγητές αυτοί θα προέρχονται κυρίως από το χώρο του ΣΥΝ κ του ΠΑΣΟΚ. αλλά κ της ΝΔ όσοι υπάρχουν .πρέπει να μην ακούσουν τις σειρήνες τους οι φοιτητές κ να τους απομονώσουν. μπορούν να γίνουν δεκτοί εννοείται οι καθηγητές που είναι κατά της αντίληψης της παιδείας της αγοράς στην ουσία αλλά η μεγάλη συμμαχία πρέπει να γίνει με τους έκτακτους κ συμβασιούχους καθηγητές κ το προσωπικό των ΑΕΙ-ΤΕΙ. τους διοικητικούς υπαλλήλους κ τις καθαρίστριες που δουλεύουν σε δουλεμπορικές εργολαβίες.»

  Αγαπητέ RED LABEL θα ήθελα να μου λύσεις τις απορίες που έχω σχετικά με το απόσπασμα που παραθέτω.
  Γιατί θεωρείς προκαταβολικά πως οι ΔΕΠ, αν ξεσηκωθούν, θα ξεσηκωθούν με συντεχνιακά αιτήματα;
  Γιατί οι φοιτητές να τους απομονώσουν, ενώ π.χ. μπορούν να κουβεντιάσουν μαζί τους και να τους πείσουν σε προοδευτική κατεύθυνση;
  Γιατί θεωρείς πως οι φοιτητές είναι δεδομένα προοδευτικότεροι από τους καθηγητές;
  Γιατί θεωρείς πως η μεγάλη (;) συμμαχία θα γίνει με τους ΠΔ407, τους διοικητικούς και τις καθαρίστριες των εργολαβιών;

 19. RED LABEL 8 Ιουλίου, 2011 στις 7:15 μμ #

  θα προσπαθήσω να σου εξηγήσω κ να σε καλύψω.έχεις δίκιο να απορείς γιατί ίσως να φταίει η διατύπωση.πάμε ένα ένα?

  Η πλειοψηφία των ΔΕΠ από το 1999-2000 ίσως κ πιο παλιά έχει ψηφίσει σε τμήματα,κοσμητείες κ συγκλήτους όλα τα αντιδραστικά μέτρα κ νόμους κ έχουν σταθεί ενάντια σε κάθε φοιτητικό ξέσπασμα!όταν μάλιστα καταλάβαιναν ότι οι αγώνες αγγίζουν κόσμο ευρύτερα κ μέσα στις σχολές φτάνανε μέχρι του σημείου να βγάλουν ένα ψήφισμα!χρήσιμο!δε λέω άλλα όχι μόνο δεν αρκεί αλλά ίσως είναι κ η κολυμβήθρα του Σιλωάμ.μιλάω για την πλειοψηφία!το πιο αρνητικό όμως είναι ότι συναινώντας σε αυτή την πολιτική απέκτησαν κ οι ίδιοι τη νοοτροπία του καθηγητή-επιχειρηματία.το χειρότερο όλων δε είναι ότι αυτό είχε υλική βάση από πίσω αλλά κ ότι όλο αυτό επικαλύπτονταν με «διλλήματα» ενάντια στο φοιτητικό κίνημα.έχουν ακουστεί πολλά κατά καιρούς με το πιο σύνηθες να είναι: μάγκες ή προσαρμοζόμαστε η κλείνει η σχολή!διαλέχτε!»
  εμπροσθοφυλακή σε αυτό ήταν πάντα οι πρυτάνεις κ οι πρόεδροι των τμημάτων(κατά πλειοψηφία πάντα) που θέλουν να τα έχουν καλά αφενός με την κυβέρνηση κ αφετέρου με ΔΑΠ-ΠΑΣΠ από τις οποίες κυρίως εκλέγονται!γιαυτό κιόλας βλέπεις να γίνονται ημερίδες της ΔΑΠ κ της ΠΑΣΠ με ομιλητές αυτούς!δηλαδή δίνουν κανονικά πελατεία στο δικομματισμό κ διαπαιδαγωγούν τους φοιτητές στο ρουσφέτι!τέλος έχουνε μπει πολλές φορές μπροστά για να περάσουν διάφορα αντιλαϊκά νομοσχέδια κ στον τομέα των εργασιακών σχέσεων.(βλ.επιτροπή σοφών για ΒΑΕ)
  τέλος έχουν αναγορευτεί επάξια ως η ατμομηχανή του αντικομμουνισμού κ του αντιαπεργιακού μίσους!δες τι ερωτήματα μπαίνουν κατά καιρούς στις εξεταστικές!γράφει κ ο Ρίζος κ ο Οδηγητής συχνά για αυτ΄το ζήτημα.
  σαφώς κ υπάρχουν εξαιρέσεις αλλά είναι φωτεινές!
  εννοείται ότι με αυτούς που έχουν άλλη αντίληψη πρέπει να υπάρχει συμμαχία.δεν το συζητάμε!

  οι φοιτητές δεν είναι αντικειμενικά προοδευτικότεροι από τα ΔΕΠ.κ δεν είπα αυτό!εγώ μίλησα στην περίπτωση που υπάρξει κινηματικός αναβρασμός.σαφώς κ είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των καθηγητών αλλά τον παίζουν από την ανάποδη!δυστυχώ!γιατί φαντάσου τι θα γινόταν αν η πνευματική ελιτ του τόπου(τρομάρα τους) να ήταν ουσιαστικά με τη μεριά του λαϊκού κινήματος.

  «Γιατί θεωρείς πως η μεγάλη (;) συμμαχία θα γίνει με τους ΠΔ407, τους διοικητικούς και τις καθαρίστριες των εργολαβιών;»

  γατί η μοίρα των παραπάνω είναι ήδη σακατεμένη κ θα χειροτερέψει κ άλλο!φυσικά δεν θα κάνεις συμμαχία με τους λέκτορες που παίζουν άσχημο ρόλο για να ανέβουν αλλά μέσα στο νόμο υπάρχει η πλήρης ελαστικοποίηση των όρων εργασίας αυτών των ανθρώπων.

  οι διοικητικοί υπάλληλοι είναι οι εργαζόμενοι μέσα στα ΑΕΙ που υφίστανται κ την μη κάλυψη οργανικών θέσεων εργασίας αλλά κ τη μουρμούρα του κόσμου.άσε που πολλοί από αυτούς είναι συμβασιούχοι!άρα πρέπει κ αυτοί να συμβάλλουν ώστε η κάθε σχολή να γίνει κάστρο αγώνα!

  οι καθαρίστριες για τους ίδιους λόγους!

  απλά εμένα με νοιάζει το μέτωπο να μην είναι πανεκπαιδευτικό αλλά παλλαϊκό!ενάντια στις συντεχνιακές λογικές ότι είναι αμιγώς φοιτητικό η εκπαιδευτικό ζήτημα κ κάτι τέτοια!

  έτσι τα βλέπω κ τα καταλαβαίνω εγώ!

 20. Red Ghost 8 Ιουλίου, 2011 στις 9:42 μμ #

  «φυσικά δεν θα κάνεις συμμαχία με τους λέκτορες που παίζουν άσχημο ρόλο για να ανέβουν»

  Μια που λέμε για λέκτορες, από ότι φαίνεται οδεύουμε προς κατάργηση των λεκτόρων!

  «εμένα με νοιάζει το μέτωπο να μην είναι πανεκπαιδευτικό αλλά παλλαϊκό!»

  Έχω όμως την εντύπωση ότι το περιορίζεις στους εργαζομένους που δουλεύουν στο χώρο των ΑΕΙ- ΤΕΙ. Δεν έχουν λόγο για την ανώτατη εκπαίδευση όλοι οι εργαζόμενοι (+ ΕΒΕ/ αγρότες);
  Αφού αυτοί την πληρώνουν! Άρα το όποιο μέτωπο πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους εργαζομένους (+ ΕΒΕ/ αγρότες), εντός και εκτός ΑΕΙ- ΤΕΙ.

 21. RED LABEL 8 Ιουλίου, 2011 στις 11:12 μμ #

  «έπειτα το φοιτητικό κίνημα πρέπει να είναι σε άμεση σύνδεση με το ταξικό εργατικό κ το τελευταίο να πάρει την κύρια ευθύνη να ενημερωθεί πλατιά η εργατική τάξη κ οι σύμμαχοι της! Πρέπει το μέτωπο να είναι παλλαϊκό πραγματικά! δεν αρκεί κ είναι συντεχνιασμός το πανεκπαιδευτικό μέτωπο. »

  σόρρυ αν έδωσα τέτοια εντύπωση αλλά νομίζω ότι αυτό το κομμάτι του κειμένου είναι σαφές!απλά έδωσα βάρος στον χώρο του ΑΕΙ όπως είναι διαμορφωμένος!αλλά σαφώς το ταξικό εργατικό κίνημα κ οι σύμμαχοι του θα σηκώσουν το κύριο βάρος!

 22. RED LABEL 8 Ιουλίου, 2011 στις 11:14 μμ #

  «Μια που λέμε για λέκτορες, από ότι φαίνεται οδεύουμε προς κατάργηση των λεκτόρων!»

  ακριβώς!κατάργηση των λεκτόρων κ θέσπιση των αναπληρωτών που θα είναι όλοι ανεξαιρέτως με ελαστικές σχέσεις εργασίας!

 23. Κώστας Μίχος 9 Ιουλίου, 2011 στις 11:58 πμ #

  Αν και δεν παρακολουθώ στενά το φοιτητικό κίνημα και αυτά που θα πω θα είναι μάλλον γενικουρες νομίζω ότι θα πρέπει σοβαρά να μας απασχολήσει όχι το ποια είναι τα καθήκοντα του Φ.Κ, , αυτα είναι λίγο πολύ γνωστά, αλλά το τι στο διάολο συμβαίνει και το φ.κ σε τέτοιες εποχές και σε τέτοια ολοκληρωτική επίθεση κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Ο νέος νόμος – πλαίσιο στα ΑΕΙ – TEI είναι κομμάτι της ενιαίας σαρωτικής αντιλαϊκής επίθεσης που κεφάλαιο – ΕΕ – κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ έχουν εξαπολύσει στο έδαφος της κρίσης. Ειναι πρωτοφανερωτη αυτη η αδρανεια. Σε προηγουμενες εποχες θα ειχε καει το συμπαν. Βεβαια τιποτα δεν τελειωσε και ο 815 περασε αλλα ποτε δεν εφαρμοστηκε μετα απο τους μεγαλους αγωνες του φ.κ , ομως πραγματι ειναι εντυπωσιακη η αφασια.

  Τι συμβαίνει και την πρωτοβουλία των κινήσεων για τον νέο νόμο πλαίσιο την παίρνουν οι πρυτάνεις με ότι σημαίνει αυτό και δεν την περνη το φ.κ? Γιατί η ΚΝΕ αλλά και τα ΕΑΑΚ παραμένουν στάσιμα σε τέτοιες συνθήκες που ο δικομματισμός αν μη τι άλλο υποχωρεί στην κοινωνία?. Αυτά καταρχήν σαν προβληματισμοί που απασχολούν φυσικά και τους εργαζόμενους, γιατί πάρα τα στραβά και τα ανάποδα του το φ.κ στην χώρά μας έχει δώσει μεγάλες μάχες που ήταν σε αρκετές περιπτώσεις ο καταλύτης εξελίξεων και ανατροπών.

  Δεν θα μπω στην ευθηνολογια γιατί ο καθένας θα τα ρίχνει στους άλλους- παλιά μας τέχνη κόσκινο- αλλά θα πρέπει να πω ότι η τελευταια θέση της ΚΝΕ για τους συλλόγους και τις συνελεύσεις αποδυναμώνει ακόμα περισσότερο την όποια προσπάθεια ανασυγκρότησης του κινήματος γιατί η δημιουργία μια νέας οργανωτικής δομής απόλυτα διαχωρισμένης από τις υπάρχουσες οργανωτικές δομές του φοιτητικού κινήματος σε αυτές της εποχές ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο στη κυβέρνηση να περάσει το νομοσχέδιο.

  Πριν τέσσερα χρόνια βέβαια στις κινητοποιήσεις του 2006-2007 όταν οι πλατειές μάζες των φοιτητών μπήκαν στον αγώνα, και απαίτησαν τη μεγαλύτερη δυνατή ενότητα πάνω στα κοινά αιτήματα, τότε συμμετείχατε με άλλες αριστερές δυνάμεις σε κοινά πλαίσια συμμετέχοντας στο συντονιστικό των κατειλημμένων σχολών και στα κοινά συλλαλητήρια. Δυστυχώς όμως απο οτι φανηκε μετα δεν βγήκε κανένα συμπέρασμα από αυτή τη- μοναδική εδώ και χρόνια- νικηφόρα μάχη του κινήματος, στη νίκη του οποίου συνέβαλε και η αλλαγή τακτικής της.

 24. Red Label 9 Ιουλίου, 2011 στις 1:54 μμ #

  Μίχο κατά την άποψη μου το φοιτητικό κίνημα έχει πρόβλημα δομής!αυτό όποιος δεν το βλέπει έχει πρόβλημα στην ανάλυση του.γιατί στο εργατικό κίνημα υπάρχει η στοιχειώδης συγκρότηση σε όργανα κ από κει κ πέρα είναι ζήτημα συσχετισμών το κ ατά πόσο το σωματείο ανταποκρίνεται η όχι!

  όταν στο φοιτητικό κίνημα δεν λειτουργεί τίποτα από το κύτταρο του που είναι οι ΓΣ μέχρι το ανώτερο όργανο πανελλαδικής εκπροσώπησης που είναι ανύπαρκτο τι περιμένεις?

  γιατί γίνεται αυτό?γιατί η ενσωμάτωση στους φοιτητές έχει προχωρήσει πάρα πολύ κ η απαξίωση των συλλογικών διαδικασιών είναι συνεχώς ανοδική!γιατί?γιατί πολύ απλά η αστική ιδεολογία κ πολιτική δεν έχει βρει απάντηση ούτε στοιχειωδώς όπως στο υπόλοιπο λαϊκό κίνημα.κ έλλειψη δομών(το ξαναλέω κ θα το λέω μέχρι να υπάρξουν αυτές) το εντείνει κ το πάει ακόμα πιο κάτω από ότι είναι!

  το 2006-7 είχε πολλά προβλήματα κ παρά τα θετικά του έδειξε ακόμα μια φορά πως η έλλειψη εκπροσώπησης από κάτω μέχρι πάνω χαντακώνει το κίνημα κ αναπαράγει λογικές παραγοντισμού κ καπελώματος!

  η λύση είναι η αγωνιστική ανασυγκρότηση που θα φέρει κ νέα όργανα μέσα κ έξω από τα οποία θα παλεύουν οι φοιτητές για την αλλαγή των συσχετισμών!

 25. RED LABEL 13 Ιουλίου, 2011 στις 8:42 πμ #

  εξήγγηλαν κινητοποιήσεις μετά τη σύσκεψη!

  http://www1.rizospastis.gr/page.do?publDate=13/7/2011&id=13617&pageNo=3&direction=-1

 26. giorgos bookhunter 16 Ιουλίου, 2011 στις 11:38 πμ #

  δείτε αυτό…http://www.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=6353729

 27. Red Label 24 Ιουλίου, 2011 στις 2:47 μμ #

  http://www.rizospastis.gr/story.do?id=6363285&publDate=24/7/2011

 28. Nas 28 Ιουλίου, 2011 στις 5:00 μμ #

  Αστική λογική
  http://www.eksegersi.gr/article.php?issue_id=347&cat_id=33

 29. λαθραναγνώστης 29 Ιουλίου, 2011 στις 7:30 πμ #

  ***
  «Υπάρχουν δύο ουσιαστικά στρατηγικές για να αντιδράσει κανείς σε αυτές τις εξελίξεις. Είναι οι ίδιες που βλέπουμε να ξετυλίγονται στην ελληνική κοινωνία που δέχεται την πίεση της κρίσης και των καταστροφικών αναδιαρθρώσεων που αυτή επιβάλλει. Η βάση, η αφετηρία αυτών των στρατηγικών δεν μπορεί να είναι παρά ταξική. Εξηγούμαστε:
  Από τη μία πλευρά υπάρχει η στρατηγική που επιλέγουν τα μεσοαστικά και μικροαστικά στρώματα για να αντιμετωπίσουν την εναντίον τους επίθεση. Δε θα αδικούσαμε υπερβολικά αυτήν τη στρατηγική με τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για έναν «εξορκισμό» των όσων συμβαίνουν, για μία διάχυτη επιθυμία επιστροφής σε ένα παρελθόν που ήδη δεν υπάρχει και που ήδη ραγδαία απομακρύνεται. Στην ουσία επιζητείται η ακύρωση του χρόνου της κρίσης και η επάνοδος στις «ευκαιρίες» της πριν από την καπιταλιστική κρίση εποχής. Προφανώς πρόκειται για ουτοπία, προφανώς πρόκειται για παραπολιτική μεταφυσική. Τι άλλο όμως μπορούν τα σκεφτούν τα κοινωνικά αυτά στρώματα.
  Από την άλλη υπάρχει η στρατηγική που προτείνουν τα παραγωγικά στρώματα της κοινωνίας, η εργατική τάξη βασικά, μαζί με τους στενούς κοινωνικούς της εταίρους. Αυτός ο κοινωνικός χώρος δε μεταφέρει τις ψευδαισθήσεις των μεσοστρωμάτων και δεν του λέει τίποτε η επιστροφή σε μία εποχή «ευκαιριών» κοινωνικής ανόδου. Δεν του λέει τίποτα η «προάσπιση» του χτες. Ο κόσμος χτίζεται από το δικό του μόχθο και η στρέβλωση των όρων της κοινωνικής και της ανθρώπινης ζωής ξεκινά από την καταλήστευση των προϊόντων του μόχθου αυτού σε ένα σύστημα που έχει ως σημαία του την «εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο». Δεν υπάρχει στη στρατηγική αυτή η νοσταλγία κάποιου «ελαφρώς καλύτερου» παρελθόντος, δεν υπάρχει ο εξορκισμός απλά και μόνο του ιστορικού χρόνου της κρίσης – δεν μπορεί να υπάρξει ψευδαίσθηση.
  Αντίθετα για τον κόσμο αυτό η κρίση είναι μια μεγάλη ευκαιρία: Για την ανατροπή, για το τέλος του συστήματος, για την ανάδειξη ενός νέου κόσμου.»
  ****
  Ο Δάσκαλος τα λέει όλα!!
  http://www1.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=6372171.

 30. RED LABEL 29 Ιουλίου, 2011 στις 7:41 πμ #

  Λάθρα με πρόλαβες στο τσακ!ήμουνα έτοιμος να το κολλήσω.πολύ καλό άρθρο.

  το επόμενο διάστημα πρέπει οπωσδήποτε να ανέβει η αντιπαράθεση μέσα στους χώρους σπουδών.η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη.οι εργάτες κ οι φοιτητές όμως?πρέπει να πάρει απάντηση.ήδη το ΜΑΣ έχει προκηρύξει πορεία κ συγκέντρωση την ημέρα της ψήφισης.το νομοσχέδιο συζητείται στη Βουλή.

  ΝΑΣ πολύ απλά δεν ξέρει τι λέει ο τύπος του Κόντρα.επίσης ρε φίλε το «ΠΕΡΙΣΣΟΣ» είναι αστική έκφραση στα αστικά ΜΜΕ για να αντικαταστήσουν το ΚΚΕ.οπότε άστο!άμα πιάσουμε τι λέει κ τι κάνει κατά καιρούς η Κόντρα δε θα ποστάτρεις τις βλακείες τους με τόση ευκολία!

 31. λαθραναγνώστης 29 Ιουλίου, 2011 στις 8:37 πμ #

  Αυτός ο κύριος της Κόντρας, έχει ιδέα για το τι «διαμάντια» οικοδόμους και μηχανουργούς βγάζανε το μικρό πολυτεχνείο και η Σιβιτανίδειος, πριν τα κλείσει ή τα μαγαρίσει το ΠΑΣΟΚ?

 32. Nas 29 Ιουλίου, 2011 στις 11:07 πμ #

  Μάγκες το άρθρο κάνει μία συγκεκριμένη προσέγγιση στη θέσεις του κκε. Οποιος ξέρει να διαβάζει και απο τον οπαδισμό του δεν έχει σταματήσει να σκέφτεται καταλαβαίνει.

  Τα υπόλοιπα απο Σεπτέμβρη.

 33. RED LABEL 29 Ιουλίου, 2011 στις 1:54 μμ #

  φυσικά κ κάνει κριτική.δεν είπαμε ότι πετάει λάσπη.κ η προσέγγιση της Κόντρα συγκεκριμένη είναι σε κάθε ζήτημα.

  απλά το ζήτημα είναι ότι λέει πχ πως το επιστημονικό αντικείμενο κ ο καταμερισμός του φοιτητικού δυναμικού με βάση τον κεντρικό σχεδιασμό είναι αστική αντίληψη τη στιγμή κατά την οποία στον καπιταλισμό υπάρχει μια ξέφρενη επιλογή του καθένα με βάση «την επαγγελματική αποκατάσταση» που είναι ψέμα αυτό κ το σύστημα αυτό οδηγεί κατευθείαν στην κατάρτιση κ την ανεργία.

  επίσης το ΚΚΕ λέει ότι στα ΤΕΙ πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο.δηλαδή όσα ΤΕΙ είναι επιστημονικά αντικείμενα να γίνουν ΑΕΙ κ αυτά που δεν είναι να γίνουν επαγγελματικές σχολές που θα βγάζουν τεχνίτες οι οποίοι μια χαρά μορφωμένοι θα είναι.

  Τέλος είναι σαφέστατο πως η Κόντρα μπερδεύει το γεγονός ότι η συνεκτική προγραμματική πρόταση του ΚΚΕ για την Ε.Α.Ε. αναφέρεται για στόχο πάλης μέσα στον καπιταλισμό γιατί υλικά υπάρχει αυτή η βάση αλλά επειδή την εξουσία την έχουν τα μονοπώλια μόνο στο Σοσιαλισμό θα έχουμε την παιδεία των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.

 34. Spiritus 29 Ιουλίου, 2011 στις 2:23 μμ #

  @ Nas 33

  Μάγκα μου, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι λέει το κείμενο και η διαφωνία μας με αυτό δεν έχει καμία σχέση με οπαδισμό. Αντίθετα, οπαδισμό θεωρώ εγώ την τάση ορισμένων (ναι, όπως εσύ) να θεωρούν αξιόλογο οποιοδήποτε κείμενο, αρκεί να καταφέρεται με κάποιον τρόπο στο ΚΚΕ. Αυτό είναι οπαδισμός. Αντι-ΚΚΕ οπαδισμός συγκεκριμένα.

  Τώρα, δυο λόγια για το ίδιο το κείμενο:
  Αν καταλαβαίνω σωστά, το ΚΚΕ περιγράφει το πανεπιστήμιο και την παιδεία που πρέπει να διεκδικηθεί. Με άλλα λόγια περιγράφει το πανεπιστήμιο και την παιδεία όπως θα πρέπει να είναι στο κοινωνικό σύστημα για το οποίο παλεύει, το σοσιαλισμό. Φυσικά και στο σοσιαλισμό θα γίνεται συγκεκριμένη – σχεδιασμένη – αξιοποίηση των πόρων που έχει στη διάθεσή της η κοινωνία, και μάλιστα προς όφελος όλων των εργαζομένων. Φυσικά και σε ένα τέτοιο σχήμα δεν χωράει η προοπτική η κομμώτρια να έχει σπουδάσει π.χ. διαβητολογία ή βιοχημεία, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ απλά σπατάλη, αφού η συγκεκριμένη κομμώτρια θα έχει μεν «επιβαρύνει» τη σοσιαλιστική κοινωνία (χρόνια που παρέμεινε εκτός παραγωγής, συγγράμματα, φοιτητικές παροχές), χωρίς να μπορεί όμως στη συνέχεια να θέσει στην υπηρεσία της κοινωνίας τις γνώσεις που απέκτησε.
  Αντίθετα, η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων παντού, ακόμη κι αν δεν υπάρχει αντίκρισμα μετέπειτα αντανακλά την αναρχία του καπιταλισμού, είναι δε χαρακτηριστική η ομοιότητα τέτοιων προτάσεων με τις ίδιες τις κατευθυντήριες οδηγίες των αστικών κυβερνήσεων και της ΕΕ (διάσπαση αντικειμένων, αποσύνδεση σπουδών από το επάγγελμα, εν τέλει επίθεση στην «επιστημονικότητα» της επιστήμης).

  Μιλώντας λοιπόν για αστική λογική…

 35. Nas 29 Ιουλίου, 2011 στις 3:32 μμ #

  Το θέμα είναι ποια είναι τα συνθήματα που ζημώνεις. Ο στόχος είναι κάποια στιγμή να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο. Στα πρώτα στάδια οικοδόμισης του σοσιαλισμού σίγουρα θα υπάρχουν ιδιομορφίες. Αλλά σκοπός είναι κάθε μέλος της σοσιαλιστικής κοινωνίας να έχει κάποια στιγμή μόρφωση πολυτεχνικού επιπέδου.

  Πέρα από αυτό, αλλό πράγμα είναι η σύνδεση με το επάγγελμα μέσα στον καπιταλισμό και άλλο στον σοσιαλισμό. Στον καπιταλισμό η σύνδεση με το επάγγελμα είναι αντιδραστικού χαρακτήρα. Γιατί σημαίνει ότι δεν προάγεται η επιστήμη γενικά αλλά μόνο τα κομμάτια της που ενδιαφέρουν το κεφάλαιο. Απο που κι ως που οι αστικές κυβερνήσης δεν θέλουν σύνδεση με το επάγγελμα? Για διάβασε το νέο νόμο για ΑΕΙ-ΤΕΙ.

  Το ΚΚΕ, κάνοντας διαχωρισμό ανάμεσα σε αυτούς που μπορούν να σπουδάσουν και σε αυτούς που «δεν χρειάζεται» ουσιαστικά αρνείται το σύνθημα της ελεύθερης πρόσβασης στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και το αρνείται τη στιγμή που οι αστοί υποστηρίζουν ότι έχουμε γεμίσει επιστήμονες, ενώ οι θέσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ μειώνονται.

  Για αυτό είναι αστική λογική. Πρόσεχε αυτό το σημείο του άρθρου.

  «Με ποιο δικαίωμα, όμως, πρέπει a priori να του στερήσουμε αυτή τη μόρφωση; Δεν θα ήταν καλύτερα, εφόσον υπάρχει τέτοια κοινωνική τάση, να παίρνουν όλοι οι νέοι πανεπιστημακή μόρφωση, ανεξάρτητα από το επάγγελμα που θ’ ακολουθήσουν στη συνέχεια; Ποιος θα έχανε και ποιος θα κέρδιζε απ’ αυτό;

  Θα κέρδιζε η εργατική τάξη, που θα περιλάμβανε κόσμο πολύ πιο μορφωμένο στις γραμμές της, και θα έχαναν η κεφαλαιοκρατία και το κράτος της, που θ’ αναγκάζονταν να πληρώσουν για τη μόρφωση των παιδιών της εργατικής τάξης και θα βρίσκονταν αντιμέτωποι μ’ ένα προλεταριάτο υψηλότερης απαιτητικότητας.»

 36. Red Label 29 Ιουλίου, 2011 στις 6:32 μμ #

  βρε ΝΑΣ σου είπα κάτι παραπάνω που κάνεις πως δεν τ καταλαβαίνεις.κ ο SPIRITUS σου είπε αρκετά περισσότερα.

  η ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΙ σήμερα δεν θα προσφέρει κάτι καινούργιο εκτός από χιλιάδες φοιτητές που όπως κ σήμερα δεν θα έχουν που την κεφαλή κλίναι.αλλά δεν είναι κ το κύριο.εξάλλου σήμερα με το νέο νόμο η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη αλλά θα υπάρχει το α’έτος προπαρασκευαστικό.οπότε μια η άλλη.

  όσο για την Πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι επιταγή της Μπολόνια κ του Μάαστριχτ κ σημαίνει συγκέντρωση της γνώσης μέσα στο ΑΕΙ κ όχι επιστήμη κ παιδεία προς όφελος των λαϊκών αναγκών.αναπαράγει τον συντεχνιασμό.

  επίσης ξεχνάς ότι για τους κομμουνιστές δεν ισχύει το αστικό σκεπτικό το οποίο πρεσβεύει πως ο επιστήμονας είναι ανώτερος από τον εργάτη.ούτε σημαίνει πως όποιος έβγαλε ΑΕΙ είναι ανώτερος από τους άλλους.έχει σκεφτεί ο Πέτρος Γιώτης κ η Κόντρα πως η επαγγελματική σχολή είναι η απαραίτητη γνώση προκειμένου να εργάζονται κ να είναι άψογοι στο αντικείμενο τους?

  δηλαδή έχει μόρφωση μόνο όποιος έβγαλε ΑΕΙ?κ αν ναι αυτό δεν είναι αστική σκέψη?

  τι να πω,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 37. a8lios 29 Αυγούστου, 2011 στις 5:09 μμ #

  Μεταφέροντας τη συζήτηση από το newswire εδώ και απαντώντας στο Κομμάντο, το ενδιαφέρον θα είναι να δούμε τα πολιτικά πλαίσια των διαφόρων δυνάμεων, όπως και τις μορφές οργάνωσης-συντονισμού-συμμαχιών που προωθούν, όχι αν θα βάλουν 5 ή 25 μέρες κατάληψης.

  Από τα παραπάνω θα φανεί ποιοί και πόσο πήραν πρέφα τί συνέβη και έκαναν βήματα από τις κινητοποιήσεις του 2006-2007…

 38. Κώστας Μίχος 29 Αυγούστου, 2011 στις 6:21 μμ #

  Αποτελεσματα ΓΣ Παντειου
  Πλαισιο ΜΑΣ 107 ψηφοι
  Πλαισιο ΠΑΣΠ 127 ψηφοι
  Πλαισιο ΕΑΑΚ 187 ψηφοι
  Καταληψη ως τη Δευτερα οπου θα γινει νεα γενικη συνελευση.

 39. RED LABEL 29 Αυγούστου, 2011 στις 7:20 μμ #

  είχα την τύχη να πάω Πάντειο(το επιδίωξα να σας πω την αλήθεια!)κ αηδίασα τη ζωή μου πραγματικά.
  τα αποτελέσματα είναι αλήθεια.όμως ο εκφυλισμός πρυτάνευσε με τη ΔΑΠ κ την ΠΑΣΠ να μην είναι πασοκ-νδ με τα ΕΑΑΚ να θέλουν να μας πείσουν πως αν κ έχουμε κατάληψη σαν μορφή πάλης είναι το ΜΑΣ δύναμη ήττας κ με την ΑΡΕΝ κ τα ΕΑΑΚ να πλακώνονται για το αν θέλουν την ΠΑΣΠ στο 0πλαίσιο η όχι.επειδή το ΜΑΣ τους ξεκ……………στην αντιπαράθεση αναγκάστηκε ο ΣΥΝ κ είπε πως αν η ΠΑΣΠ μπει στο κοινό θα κατεβάσει η ΑΡΕΝ πλαίσιο αυτοτελώς.

  ΤΕΡΜΑ ΣΤΑ ΠΑΖΑΡΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΩΝ!

  Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΚΤΡΩΜΑ ΔΕ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ!

  ΟΛΟΙ ΜΕ ΤΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1μμ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ!

 40. RED LABEL 29 Αυγούστου, 2011 στις 7:34 μμ #

  όπως κ να έχει η σαπίλα του οπορτουνισμού όμως κ δη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ φάνηκε από την αρχή της ΓΣ που απαίτησε με περίσσιο θράσος από το ΜΑΣ να κατεβάσει το πανό του επειδή λέει εκεί πέρα ήταν ο χώρος του προεδρείου κ το πανό είναι κάποιας πολιτικής παράταξης!ότι του φανεί του λολοστεφανή είναι αυτοί οι ΕΑΑΚίτες!

 41. Y 29 Αυγούστου, 2011 στις 8:00 μμ #

  H Δαπάρα πόσους πήρε?

 42. λαθραναγνώστης 29 Αυγούστου, 2011 στις 8:47 μμ #

  RED @ 40,
  «..ο εκφυλισμός πρυτάνευσε με τη ΔΑΠ κ την ΠΑΣΠ να μην είναι πασοκ-νδ…»
  Ο Αντρέας (I wish his soul burns in hell!), την είχε βρεί τη φόρμουλα:
  «Άλλο το κόμμα κι άλλο η κυβέρνηση».
  Όταν δεν έχεις αρχές, όλα τελικά είναι πιο εύκολα.

 43. kraftwerk 29 Αυγούστου, 2011 στις 9:15 μμ #

  LABEL ,Μίχο

  πόσοι ήταν οι ψηφίσαντες στο σύνολο των φοιτητών; ξέρουμε απόλυτους αριθμούς ή ποσοστά;

 44. Papasmurf 29 Αυγούστου, 2011 στις 10:43 μμ #

  Ερώτηση:το διαβασε κανεις το πλήρες κείμενο του σχέδιου νόμου;;;

  Δεν βλεπω πουθενα να πετσοκοβονται τα προπτυχιακα απο πέντε σε 3 χρόνια και οτι για να παρεις κανονικο πτυχιο πρεπει να πληρωσεις για τα επομενα μαθηματα.Σε ενα σημειο αναφερει τα μεταπτυχιακα και το διδακτορικο ως δευτερο και τριτο κύκλο σπουδων.(αρθρο 7).

 45. λαθραναγνώστης 29 Αυγούστου, 2011 στις 10:52 μμ #

  Papasmurf @ 45,
  Η υποχρεωτική τριτοβάθμια, γίνεται 3ετής.
  «Κανονικό» πτυχίο θα παίρνουν και στα 3 χρόνια, αλλά θα είναι του τύπου «Bon pour l orient». Για κάτι καλύτερο, θα περνάς από το ταμείο!

 46. Papasmurf 29 Αυγούστου, 2011 στις 10:54 μμ #

  http://www.hellenicparliament.gr/UserFi … paidia.pdf

  εδω σελιδα 13 στο pdf τι προβλεπεται για τους κυκλους σπουδων.Αναφερει οτι καθε ιδρυμα ΜΠΟΡΕΙ να κανει ΚΑΙ συντομους κυκλους σπουδων αν επιθυμει αλλα πουθενα δεν βλεπω να λεει οτι πχ ενα πενταετες προγραμμα σπουδων θα πετσοκοφτει υποχρεωτικα σε τριετες…

  Εαν οντως λεει κατι για πετσοκομα σπουδων και μου διεφυγε παρακαλω να μου το υποδειξετε….

 47. Papasmurf 29 Αυγούστου, 2011 στις 10:54 μμ #

  Click to access logistpaidia.pdf

  το σωστο λινκ

 48. λαθραναγνώστης 29 Αυγούστου, 2011 στις 11:11 μμ #

  Πρώτος κύκλος σπουδών και λήψη πτυχίου = 180 μονάδες.
  Κάθε ακαδημαϊκό έτος = 60 μονάδες.
  Σύνολο πρώτου κύκλου σπουδών = 3 χρόνια
  Φυσικά, βάζει παντού το «κατ ελάχιστον», αλλά μην νομίζεις ότι με αυτό, τα 3 χρόνια μπορούν να γίνουν 5.
  Πρόβλεψη για δωρεάν διάθεση συγγραμματων, γίνεται μόνο στον πρώτο κύκλο σπουδών (4α,β, σελ13)

 49. Papasmurf 29 Αυγούστου, 2011 στις 11:35 μμ #

  Πες μου που λεει οτι κανονικο πτυχιο θα ειναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα τριετη…

  Πες μου που λεει οτι τα σημερινα πχ πενταετη προγραμματα θα γινουν τριετη…

  Πρωτος κυκλος σπουδων ειναι τα προπτυχιακα δευτερος τα μεταπτυχιακα και τριτος το διδακτορικο.Λεει επισης οτι τα ιδρυματα θα μπορουν να διοργανωνουν συντομους κυκλους σπουδων.Πουθενα δεν λεει οτι τα σημερινα πχ 5 χρονια θα γινουν 3.

 50. Papasmurf 29 Αυγούστου, 2011 στις 11:45 μμ #

  Άρθρο 30
  Διάρθρωση των σπουδών

  1. Οι σπουδές διαρθρώνονται σε τρεις κύκλους, τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο.
  2. α) Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 180 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισηγήσεις των πρυτάνεων των ιδρυμάτων, οι οποίες διατυπώνονται μετά από γνώμη των κοσμητειών των οικείων σχολών, καθώς και ύστερα από γνώμη της ΑΔΙΠ, ορίζεται το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απονομή τίτλου σπουδών από όλα τα ομοειδή προγράμματα σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες εξελίξεις σε κάθε επιστημονικό πεδίο, στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 51. Prop- Agit 30 Αυγούστου, 2011 στις 12:05 πμ #

  Ρε αυτός κατάπιε αλεπού ρε.. Τόσο πονηρίδης ο μάγκας!

  Βλάκα ΠΑΣΟΚΕ μπαρμπα-χατζηαβάτη!
  Άνοιξε τα γαμημένα τα στραβά σου και διάβαζε πως κατανέμονται οι πιστωτικές μονάδες!!!

  http://www.csd.auth.gr/studies/ects.php

  στο βάζω και με επικόλληση για να μην κουράζεσαι να ψάχνεις:

  «Οι ακαδημαϊκές μονάδες ECTS αντικατοπτρίζουν την ποσότητα εργασίας που απαιτεί κάθε μάθημα σε σχέση με τη συνολική απαιτούμενη ποσότητα εργασίας για την ολοκλήρωση ενός πλήρους ακαδημαϊκού έτους σπουδών στο ίδρυμα (δηλ. παρακολούθηση παραδόσεων, πρακτική άσκηση, σεμινάρια, φροντιστήρια, εργαστήρια, μελέτη στη βιβλιοθήκη και κατ’οίκον, εξετάσεις ή άλλες δραστηριότητες αξιολόγησης). Σύμφωνα με το ECTS, 60 ακαδημαϊκές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους σπουδών, 30 ακαδημαϊκές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, και 20 ακαδημαϊκές μονάδες το φόρτο εργασίας ενός τετράμηνου.»

  Κάνε τις πράξεις 180 μονάδες / 60 μονάδες ανά έτος= 3 χρόνια

  Πανίβλακα. Που νομιζεις πως τέλειωσες ανωτάτη πονηρική!!

 52. RED LABEL 30 Αυγούστου, 2011 στις 12:31 πμ #

  «LABEL ,Μίχο

  πόσοι ήταν οι ψηφίσαντες στο σύνολο των φοιτητών; ξέρουμε απόλυτους αριθμούς ή ποσοστά;»

  οι ψηφίσαντες βγαίνουν αν προσθέσεις τους ψήφους των πλαισίων.δηλαδή 421.

  η ΔΑΠ ήταν μέσα κ τοποθετήθηκε λέγοντας ότι γράφει στα παλιά της τα παπούτσια το κόμμα της κ πάει κόντρα κ θέλει κλειστές για να πέσει το ΠΑΣΟΚ.δεν κατέθεσε πλαίσιο κ γενικά κατέβασε μόνο 50 άτομα κ ούτε………..!τα οποία ας μη συζητήσουμε τι ψήφισαν…………

  η κλειστή σχολή είναι η μόνη λύση κ ο δρόμος του αγώνα το μόνο φάρμακο απέναντι σε μια υπουργό κ μια κυβέρνηση πολύ σκληρή με το λαό,δεν είναι αυτό το ΠΑΣΟΚ των αγώνων είπε η ΠΑΣΠ!Αντρέας εννοείται κ τέτοια.μόνο ζιβάγκο δε φόραγαν οι ξεφτύλες του δικομματισμού.

  για τους οπορτουνιστές θα πω αν κ πραγματικά λερώνεται το στόμα μου κ δεν κάνει.το μόνο που έχω να πω είναι να χαίρονται το ΠΑΣΟΚ όλοι μαζί.κάτι πήγε να πει σωστό ο ΣΥΝ σήμερα επειδή πιέστηκε από την αντιπαράθεση του ΜΑΣ, άλλα οι πασόκομανούλες στο συνδικαλισμό ΕΑΑΚίτες έστριψαν 180 μοίρες κ με λίγο ξύλο κ τρομοκρατία απέναντι στην ΑΡΕΝ απέφυγαν το ενδοοπορτουνιστικό σχίσμα!
  στην αρχή τα ΕΑΑΚ έλεγαν πως θέλουνε τις ψήφους της ΠΑΣΠ κ ότι γενικά δεν τους ενοχλεί που θα χωθεί κ η ΠΑΣΠ στο «πλαίσιο κατάληψης πέρα από κόμματα».μετά όταν είδαν την στροφή του ΣΥΝ κ την πίεση του κόσμου τους στο ζήτημα του ΠΑΣΟΚ άλλαξαν χορό!χόρεψαν καθαρή αριστερή ενότητα κ ότι γίνει………..!κ τους βγήκε!γιατί τα άλλα πλαίσια ήταν κομματικά……!

  το ΠΑΣΟΚ είναι παντού……………….

 53. RED LABEL 30 Αυγούστου, 2011 στις 12:39 πμ #

  «ΟΛΟΙ ΜΕ ΤΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1μμ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ!»

  σόρρυ μαλακία μου!στην Ομόνια είναι η πορεία του ριζοσπαστικού φοιτητικού κινήματος,του ΜΑΣ

 54. Y 30 Αυγούστου, 2011 στις 12:53 πμ #

  @Papasmurf
  Δε πας στη Πάρνηθα να δεις αν φυτρώνουν ακόμα βλήτα? Παπάροβιτς Τεό.

  Ναι Λέιμπελ. ΌΛΟΙ ΠΑΣΟΚΟΙ και το ΜΑΣ »ένας αλλά λέων κι όλοι εσείς τυριά»

  Καλά κρασιά.

 55. alchimistis 30 Αυγούστου, 2011 στις 1:28 πμ #

  http://dap-oikonomikou.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1082%3A2011-08-29-15-10-43&catid=84%3A2010-09-07-20-06-46&Itemid=100%C2%AD%1C%C2%AD Aυτό αν δεν είναι τρολιά είναι σημάδι της αποκάλυψης!

 56. Prop- Agit 30 Αυγούστου, 2011 στις 2:05 πμ #

  Την εικόνα για τα κομπρεμί με ΕΑΑΚ-ΠΑΣΠ μου την έδωσε φίλη μου που ήταν στη ΓΣ και δεν είναι οργανωμένη, ούτε συμμετέχει στο ΜΑΣ.

 57. λαθραναγνώστης 30 Αυγούστου, 2011 στις 7:38 πμ #

  Παπα-τέτοιε @ 50, τελευταία προσπάθεια. Μετά πας για την επόμενη εξεταστική.
  Δεν είπε κανείς ότι «κανονικά πτυχία θα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα τριετή».
  Αυτό που λέμε είναι ότι με τον καινούργιο νόμο, η υποχρεωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, περιορίζεται πλέον σε τριετή.
  Η υποχρεωτικότητα δηλώνεται στο κείμενο του νόμου με τη φράση «κατ ελάχιστον». Μάθε να διαβάζεις.

  «…που λεει οτι τα σημερινα πχ πενταετη προγραμματα θα γινουν τριετη…»
  Κοντά στο νου κι η γνώση. Αν σήμερα για να πάρεις πτυχίο απο μια σχολή απαιτούνται 5 χρόνια και με τον καινούργιο νόμο, το πτυχίο το παίρνεις στα 3, αυτόματα τα πενταετή προγράμματα υποβιβάζονται σε τριετή!

 58. λαθραναγνώστης 30 Αυγούστου, 2011 στις 7:45 πμ #

  Υ @ 55,
  Δεν κάνεις καλύτερα συμμαχία με τον διάολο. Πιο τίμια θα είναι, παρά με τους ΠΑΣΚιτες.

 59. RED LABEL 30 Αυγούστου, 2011 στις 8:07 πμ #

  @55

  ρε Υ γιατί είσαι βλάκας?απάντησε μου.σορρυ κιόλας δηλαδή αλλά η αντίληψη:θέλουμε τις ψήφους τις ΠΑΣΠ για να βγει ΚΑΤΑΛΗΨΗ (ποιος το χέζει το πολιτικό πλαίσιο άλλωστε…) είναι τακτική ΠΑΣΟΚ μέσα στο κίνημα.δε θα μας κάνεις να ξεχάσουμε κ αυτά που ξέρουμε.μπορεί μπαρουτοκαπνισμένος μέσα στο κίνημα να μην είμαι αλλά έχω κ αντιλήψεις κ απόψεις κ αυτές με οδηγούν.

  κ μάλιστα ήταν μια συνέλευση στην οποία έπαιζαν όλοι εκτός από τη ΔΑΠ κ όλοι βάζαν 5ημερη κατάληψη……!

  όλα τα άλλα περί ενιαιότητας των φοιτητών κ της αριστεράς είναι μπαρμπούτσαλα.θες να τα πιστεύεις?πρόβλημά σου ρε φίλε αλλά μη μας βάζεις κ χέρι επειδή έχουμε τα μάτια ανοιχτά κ συ εθελοτυφλείς!

  BASTA COSI

 60. Y 30 Αυγούστου, 2011 στις 9:19 πμ #

  Είμαι βλάκας.

  Τα ΕΑΑΚ είναι Banda Pasokoi.

  Το MAS θα ρίξει μόνο του το νόμο και θα κάνει και λαϊκή εξουσία.

  Αλλά είμαι βλάκας και δεν grasp how.

  Καλημέρα σύντροφοι.

 61. λαθραναγνώστης 30 Αυγούστου, 2011 στις 9:48 πμ #

  Υ @ 62,
  Ρε συ Υ, και μόνο η σκέψη της συνεργασίας με την ΠΑΣΠ, μου προκαλεί ανατριχίλα.
  Μετά την συσωρευμένη εμπειρία για το πως ενεργεί αυτό το κόμμα και οι συνδικαλιστικές του οργανώσεις,πρέπει να είναι κανείς ή πολύ αφελής ή συνειδητός συνεργός στο έγκλημα όταν ζητάει συνεργασία μ αυτούς.
  Ο μοναδικός ρόλος που μπορεί να παίξει η ΠΑΣΠ στο φοιτητικό κίνημα, είναι αυτός που έπαιξε και η ΠΑΣΚΕ στο εργατικό, δηλαδή ο ρόλος του χαφιέ.
  Στελέχη και μέλη του κόμματος που ανέλαβε για λογαριασμό της αστικής τάξης να ξεθεμελιώσει στη χώρα μας, ότι είχε κατακτηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, είναι πλέον σίγουρο ότι έχουν τον δοσιλογισμό στο DNA τους.
  Μη ζητάμε λοιπόν το ΚΚΕ και η ΚΝΕ να συνεναίσουν να μπεί ένας χαφιές μέσα στο κίνημα και μάλιστα σε μια τόσο κρίσιμη καμπή. Μεμονωμένα άτομα τα οποία θα αποσπώνται με συνειδητή διαδικασία, είναι ευπρόσδεκτα. Όχι όμως και αυτή η συνδικαλιστική οργάνωση σαν τέτοια!

 62. a8lios 30 Αυγούστου, 2011 στις 11:15 πμ #

  Απόφαση Ενιαίου Συλλόγου Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά)
  http://www.enotiki.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=264:-29-2011&catid=10:2010-01-28-20-52-25&Itemid=19

  Με μια πρόχειρη ματιά,
  δε λέει ακόμη κουβέντα για συντονισμό συλλόγων και πώς θα πραγματοποιηθεί αυτός (νταξ, δεν είναι περίεργο, είμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο),
  τα «Αντικαπιταλιστική αποδέσμευση και έξοδος απο την ΕΕ και το Ευρώ» και άλλα παρόμοια είναι κάτω από τον τίτλο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ (από ποιόν απαιτούμε να μας βγάλει αντικαπιταλιστικά απο την Ε.Ε.?),
  στην «Ενιαία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση» επεξηγούν λέγοντας «Μία σχολή ανά επιστημονικό κλάδο» (άλλαξαν οι θέσεις των ΕΑΑΚ?),
  δεν αναφέρεται με ποιούς (θέλει να) συμμαχήσει στο εργατικό κίνημα (με όλους?).

  κρατώ και την κατάληξη πως το «πύρινο κίνημα από μια φοιτητική νεολαία που θα πρέπει να καταφέρει να έρθει σε σύνδεση με τις διεργασίες των πλατειών του προηγούμενου διαστήματος»
  (…)
  «θα σταθεί στο πλευρό των πλατειών και των εργαζομένων »

  Αλληλεγγύη στα πλακάκια των πλατειών τώρα!
  Κάτω όσοι τα ποδοπατούν.

 63. regimientocinqo 30 Αυγούστου, 2011 στις 11:50 πμ #

  @ Kώστας Μίχος
  «αλλά το τι στο διάολο συμβαίνει και το φ.κ σε τέτοιες εποχές και σε τέτοια ολοκληρωτική επίθεση κοιμάται τον ύπνο του δικαίου.»
  Άψογος. Βασικό, θεμελιακό, δεν-μπορεί-κανείς-να-ξεφύγει-από-δαύτο ερώτημα. Και όχι μόνο τώρα. Ποιο «φ.κ.»? Όλο το χειμώνα που ήτανε – και δεμιλάω για την ΚΝΕ και όσους συσπειρώνει. Για τις μάζες μιλάω, για τη συμμετοχή στις συνελεύσεις μιλάω. Ας γινόσαντε συνελεύσεις 1000 ατόμων κι ας ψηφίζαν ενάντια σε κινητοποιήσεις οι 501.
  Τί μπορεί να συσπειρώσει τί μπορεί να δώσει προοπτική αυτό είναι το ερώτημα – και αυτό είναι το θέμα στρατηγικής.
  «Να τα βρούμε οι αριστεροί» – μια πανάρχαια παπάρα που κάνει άνθρωπο τον κάθε πικραμένο διανοούμενο του κώλου,

 64. Αναυδος 30 Αυγούστου, 2011 στις 1:00 μμ #

  Νέες συνθήκες νέα καθήκοντα

  Οποιος που θέλει να λέγεται αριστερός και συνεχίζει άκριτα να προτείνει ενότητα στο πρόβλημα παραβλέπει το εξής σημαντικό. Ο καπιταλισμός βρίσκεται σε κρίση συνεπώς εξαπολύει επίθεση για να πάρει. Ο οικονομικός αγώνας είναι αμυντικός οπότε όποιος περιορίζεται σε αυτά τα πλαίσια ήδη έχει αποδεχτεί την ήττα και απλώς μαζεύει τη ζημιά. Μόνο η σύνδεση του ειδικού με τον αγώνα για την ανατροπή μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Συνεπώς ΔΑΠ και ΠΑΣΠ δεν χωρούν ψηφοφόροι τους σίγουρα άλλωστε αυτοί είναι η μάζα. Οποιος με παλιά εργαλεία προσπαθεί να λύσει νέα προβλήματα είναι το λιγότερο ατζαμής

  Ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ έχει πολλές πτυχές και χτυπά αρκετά συμφέροντα με τη μία. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι όλοι όσοι θίγονται από το νέο νόμο βρίσκονται από την ίδια μεριά του ταξικού οδοφράγματος.
  Π.χ. οι ταξικοί φραγμοί που υψώνονται ακόμη πιο ψηλά δεν αφορούν τόσο αυτούς που είναι σήμερα φοιτητές αλλά τα παιδιά της εργατικής τάξης που σήμερα είναι στα σχολεία ή δεν έχουν γεννηθεί ακόμη. Αρα μόνο ένα εργατικό-φοιτητικό κίνημα μπορεί ν’ αντιπαλέψει τέτοιους στόχους. Ενα φοιτητικό κίνημα από μόνο του εκ των πραγμάτων δεν μπορεί.

  Ενα πανεπιστήμιο που συνδέεται άμεσα με τις επιχειρήσεις γεμίζει τις τσέπες μεγάλου αριθμού καθηγητών. Αν το ζητούμενο είναι ποιός θα το διοικεί χωρίς να αμφισβητείται η υποταγή του στο κεφάλαιο αυτό δεν αφορά την εργατική τάξη.

 65. Μιχάλης 30 Αυγούστου, 2011 στις 2:41 μμ #

  Alchimistis 56
  Να δω και κάλεσμα για την Πέμπτη με προσυγκέντρωση στην Κάνιγγος (κάτω από τους οικοδόμους) και τι στον κόσμο…
  Φαντάσου να φωνάζουν και το ¨ΕΜΕΙΣ σκοτώσαμε Λαμπράκη, Μπελογιάννη…¨!!!

 66. Y 30 Αυγούστου, 2011 στις 4:14 μμ #

  @64
  οι απίστευτες διαφωνίες βγαίνουν στο προσκήνιο!
  Τολμούν να πουν για το εργατικό κίνημα χωρίς να πουν ότι εννοούν μόνο το ΠΑΜΕ?
  Τολμούν να αναφέρουν τις πλατείες?

  Κι αν πεις ότι αυτοί δεν είναι λόγοι για να έχεις διαφορετικό πλαίσιο θα σου πουν ότι είσαι διαννοούμενος του κώλου. Φυσικά γιατί πρέπει να είσαι περίλαμπρο πνεύμα για να καταλάβεις ότι άμα δεν έχει ΠΑΜΕ το πλαίσιο είναι οπορτουνιστικόν.

 67. Μιχάλης 30 Αυγούστου, 2011 στις 4:52 μμ #

  68

  Δηλαδή αν πει κανείς ότι αναφέρονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στην ΠΑΣΚΕ και την ΔΑΚΕ όταν λένε για εργατικό κίνημα και στους Ελληναράδες της πάνω πλατείας όταν αναφέρονται στο κίνημα των πλατειών, θα είναι πολύ πιο ελεεινό και κακεντρεχές σχόλιο από το δικό σου; Νόμιζα πως κάνεις αυστηρή κριτική στο ΚΚΕ γιατί περιμένεις πράγματα από αυτό, αλλά τελικά είχες απόλυτο δίκιο στο 111 του Newswire για την εμπάθεια…

 68. a8lios 30 Αυγούστου, 2011 στις 5:36 μμ #

  @Y
  Είσαι γκάου ρε; Κατηγόρησα τα ΕΑΑΚ για κάτι; Προς το παρόν όχι. Προσπαθώ ακόμη να καταλάβω τί έχουν σκοπό να κάνουν.
  Όταν λέω πως δε το συγκεκριμενοποιούνε, προφανώς δεν εννοώ το ΠΑΜΕ.
  Μόνο εσύ θα μπορούσες να βγάλεις τέτοιο συμπέρασμα.
  Από πού κι ως πού δηλαδή;
  ΑΝ συγκεκριμενοποιούσαν, προφανώς θα περίμενα να δώ κάτι για το συντονισμό.
  Όταν δε βλέπω τίποτα συγκεκριμένο, θεωρώ πως πιθανότατα όσα λένε στο πλαίσιο περί σύνδεσης με το εργατικό κίνημα είναι απλά λόγια χωρίς αντίκρισμα.

  Από την άλλη, όταν βλέπω στο ιντιμίντια αυτό:

  καταληψεις
  από για πατρα 4:26μμ, Τρίτη 30 Αυγούστου 2011
  καταληψη και το μαθηματικο και η φιλολογια πατρας!

  για το βιολογικο ψηφιστηκε πλαισιο που κατεβασαν απο κοινοι βασυ-αρεν που προτεινε 7 μερες καταληψη και συνελευση την τριτη ( ημερα καταληψης ),συμμετοχη στο συλλαλητηριο της πεμπτης και στην συνελευση της πλατειας το σαββατο!

  Εγώ σκέφτομαι: Ποιά συνέλευση πλατείας;
  Τη γνωστή ΛΣ;
  Κι αν πάνε εκεί ως σύλλογοι να πούνε την απόφασή τους έχει καλώς.
  Αν όμως, την ώρα που δε βλέπω στα πλαίσιά τους για φοιτητικό συντονισμό, σκέφτονται τέτοιος να μην υπάρξει καν και ο «συντονισμός Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων» να γίνει κατευθείαν μέσω των ΛΣ των πλατειών, τότε θα πάμε γρήγορα σε εκφυλισμό.
  Full-Pansion, air-condition, television, garantie!
  Ελπίζω το παραπάνω να είναι απλώς μια μαλακία που πέρασε από το δικό μου αρρωστιάρικο μυαλό, όχι από το δικό τους…

 69. Κώστας Μίχος 30 Αυγούστου, 2011 στις 7:06 μμ #

  Τι σεναριο ειναι αυτο ρε αθλιε. Πως και το σκεφτηκες. Δεν ειναι απλη μαλακια την υπερβαινει.

 70. RED LABEL 30 Αυγούστου, 2011 στις 8:31 μμ #

  πάντως ο αγώνας από την αρχή εμφάνισε κ τις προθέσεις του καθένα.είναι άλλοι που παλεύουν η πάλη να γίνει με πολιτικό προσανατολισμό κ ταξική κατεύθυνση κ άλλοι που δεν τους νοιάζει ποιος τους ψηφίζει στις ΓΣ.κ αυτό είναι στοιχεί που λέει πολλά.

  γενικά το στίγμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι καταλήψεις κ ότι βγει με ένα πολιτικό περιεχόμενο ενσωματώσιμο αντικυβερνητικό κ στην καλύτερη αντιΕΕ αλλά κ πάλι στο θολό.καμιά σχέση με αυτό που έχει ανάγκη σήμερα ο φοιτητής της εργατικής λαϊκής οικογένειας.δηλαδή έναν αγώνα για να μην εφαρμοστεί στην πράξη,αντιμονοπωλιακό που διεκδικεί άλλη παιδεία σε μια λαϊκή οικονομία-εξουσία .που θα έχει επίκεντρο του τη συμμαχία με το εργατικό κίνημα κ τα άλλα λαϊκά στρώματα κ όχι έναν αγώνα κλεισμένο στους 4 τοίχους της εκπαιδευτικής κοινότητας κ θολός με ρηχό περιεχόμενο.

  επίσης μέτωπο πολύ σοβαρό πρέπει να ανοίξει με τους καθηγητές οι οποίοι αντιδρούν για να μη χάσουν την κουτάλα όπως κ η ΔΑΠ κ η ΠΑΣΠ.

  ιδιαίτερα επικίνδυνες είναι οι 2 μεγάλες παρατάξεις γιατί πολύ απλά χάνουν την κουτάλα κ τη συνδιαλλαγή.

  όμως τα ΕΑΑΚ μέτωπο με την κυβερνητική παράταξη δεν έχουν γιατί πολύ απλά είναι οπορτουνιστές.κ άλλο το φραστικό μέτωπο άλλο το πολιτικό.τελείως άλλο.το πολιτικό μέτωπο προϋποθέτει αντιπαράθεση αρχών που τα ΕΑΑΚ κ η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν έχουν γιατί έχουν γραμμή αστικής κυβέρνηση λαϊκής ανακούφησης κ μεταβατικό πρόγραμμα που γιατρεύει τον καπιταλισμό κ ενσωματώνει τον αγώνα σε κάθε τομέα της ζωής μέσα στο σύστημα.
  κάνουν συμμαχία με την ΑΡΕΝ-ΣΥΡΙΖΑ εκτός από το κεντρικό πολιτικό σκηνικό χωρίς να τους κάνουν ουσιαστική κριτική για τον οπορτουνιστικό χαρακτήρα που έχουν.μένουν μόνο στο ότι είναι ευρωκόμμα.
  επίσης επιδιώκουν συμμαχία με καθηγητές που είναι ενάντια στο νόμο γιατί χάνουν την κουτάλα κ κάνουν κριτική από συντηρητικές θέσεις στο ΠΑΣΟΚ.κ γενικά το πανεκπαιδευτικό μπλοκ εγκλωβίζει τον αγώνα κ τον κάνει συντεχνιακό κ κλειστό.

 71. Κώστας Μίχος 30 Αυγούστου, 2011 στις 9:41 μμ #

  Παει ταπαιξε η ΔΑΠ. Σημεια των καιρών.

  Ανεξέλεγκτες διαστάσεις παίρνει το αντάρτικο ΟΝΝΕΔιτών για την απόφαση της ΝΔ να υπερψηφίσει τον νόμο-πλαίσιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Οικονομικού του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μιλά με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για το ΠΑΣΟΚ και την ΝΔ, ενώ τα «χώνει » τόσο στον Αντώνη Σαμαρά, όσο και στον Άρη Σπηλιωτόπουλο. Πάντως, η επίσημη ΟΝΝΕΔ, ξεκαθαρίζει πως δεν υιοθετεί σε καμία περίπτωση τις συγκεκριμένες απόψεις.

  Ακολουθεί αναλυτικά το σχετικό κείμενο:
  «Ναι, είναι αλήθεια! Η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση, κοινώς το…….
  ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ, αποφάσισαν ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτής της χώρας είναι τα Πανεπιστήμια και οι φοιτητές. Εν μέσω χαλεπών και δύσκολων καιρών, όπου η κυβέρνηση έχει παραδόσει τα κλειδιά της χώρας στο ΔΝΤ και στους δανειστές, πληρώνοντας τα δικά της λάθη αλλά και τα λάθη των προηγούμενων κυβερνήσεων, το πολιτικό σύστημα της χώρας αποφασίζει να χτυπήσει την χιλιοταλαιρωπημένη ΠΑΙΔΕΙΑ, δίνοντάς της την χαριστική βολή.

  Το νέο νομοσχέδιο-εφιάλτης περιλαμβάνει, συν τοις άλλοις, κατάργηση της έννοιας της πτυχιακής εξεταστικής, υποβάθμιση του θεσμού της φοιτητικής εστίας και της στέγασης των άπορων φοιτητών, κατάργηση της δωρεάν σίτισης, μιας και όλα αυτά πλέον εξαρτώνται αποκλειστικά από τις υποχρηματοδοτούμενες διοικήσεις των Πανεπιστημίων. Επιπλέον, τελειώνει η έννοια των δωρεάν συγγραμμάτων όπως την ξέραμε. Ακόμη, ενεργοποιείται η διαδικασία διαγραφής των φοιτητών που έχουν ξεπεράσει τα οριζόμενα από το νομοσχέδιο χρονικά όρια και αυτό δεν ισχύει μόνο για όσους εισάγονται από αυτό το ακαδημαικό έτος, αλλά για όλους τους φοιτητές.

  Το βρώμικο, σάπιο και άκρως διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα της χώρας αποφάσισε να χτυπήσει το Πανεπιστήμιο, να διαλύσει τις δομές του και να το μετατρέψει σε όργανο πλήρως ελεγχόμενο από τους εκάστοτε Υπουργούς, κυβερνήσεις κλπ, ώστε να παίζουν πλέον ακόμη ευκολότερα τα διάφορα πολιτικά τους παιχνίδια μέσα από τα Πανεπιστήμια. Η νέα μορφή διοίκησης των Ιδρυμάτων προβλέπει κλειστό, ολιγομελές Συμβούλιο αποτελούμενο από μικρό αριθμό καθηγητών πρώτης βαθμίδας, κάποιοι εκ των οποίων εκλέγονται και κάποιοι άλλοι ορίζονται απευθείας! Αν αυτό δε λέγεται κομματισμός και αυθαιρεσία, τότε πώς λέγεται;

  Η ΔΑΠ-Οικονομικού υπηρετεί εδώ και αρκετά χρόνια τα συμφέροντα των φοιτητών και μόνο αυτών. Η θέση μας απέναντι στο νέο Νόμο είναι αρνητική και δηλώνουμε ότι θα αντισταθούμε στις επιταγές του Κου George Papandreou, της Κας Anna Diamantopoulou, του Κου Antonis Samaras, του κολλητού της Υπουργού Παιδείας Κου Aris Spiliotopoulos και όλων όσων ονειρεύονται τη διάλυση των Πανεπιστημίων και την συγχώνευσή τους με τα πολιτικά κόμματα!

  Οι πολιτικοί αυτής της χώρας βύθισαν την Ελλάδα στη διαφθορά, έπνιξαν την ελληνική οικονομία στα χρέη, διέσυραν το όνομα της χώρας μας διεθνώς, μετέτρεψαν τη χρηματοδότηση της ΕΕ σε πρωθυπουργικές βίλλες, διέλυσαν την ελληνική κοινωνία, ισοπέδωσαν τις εργασιακές σχέσεις και καταδίκασαν μια ολόκληρη γενιά στην ανεργία ή στη φυγή στο εξωτερικό! Οι πρωταγωνιστές των σκανδάλων της SIEMENS, του Βατοπαιδίου, του Χρηματιστηρίου και δεκάδων άλλων σκανδάλων, αποφασίζουν τώρα ότι για όλα αυτά πρέπει να πληρώσει το Πανεπιστήμιο και κατ’ επέκταση οι φοιτητές και οι οικογένειές τους. Όχι ρε αλήτες, δεν θα επιτρέψουμε να αλώσετε και το Πανεπιστήμιο. Αρκετή ζημιά προκαλέσατε.

  Δεν θα μπορούσαμε βεβαίως να μην αναφερθούμε και στους καθηγητές, ειδικότερα του Τμήματος. Ο νέος Νόμος πλήττει έντονα το Πανεπιστήμιο αλλά και τους καθηγητές, ειδικά όσους δεν είναι πρώτης βαθμίδας, διότι ουσιαστικά θέτει εν αμφιβόλω τη μονιμοποίησή τους. Αναμένουμε την έντονη αντίδραση των καθηγητών του Οικονομικού Τμήματος και συγκεκριμένα των «μεγάλων», των «βαρόνων» και κατά κάποιον τρόπο βολεμένων.

  Σε διαφορετική περίπτωση, θα θεωρήσουμε ότι και αυτοί καλοβλέπουν τη συμμετοχή τους στα παιχνιδάκια εξουσίας μεταξύ Κυβερνήσεων και Πανεπιστημίου. Και να ξέρουν ότι αν υποψιαστούμε κάτι τέτοιο, τότε δεν θα δυσκολευτούμε να θυμίσουμε σε όλους τους φοιτητές αλλά και στην υπόλοιπη, αντιδρούσα πανεπιστημιακή κοινότητα το παρόν και, κυρίως, το παρελθόν κάποιων εξ αυτών. Ονόματα μπλεγμένα σε σκάνδαλα, δημόσιες θέσεις με παχυλούς μισθούς, αδερφικές σχέσεις με γνωστούς μιζαδόρους της Βουλής και διάφορες άλλες «σκοτεινές» δραστηριότητες. Και τότε, καλά ξεμπερδέματα.

  Η θέση των φοιτητών είναι απέναντι στο Νόμο της Διαμαντοπούλου που γυρνάει την Παιδεία και το Πανεπιστήμιο πολλά χρόνια πίσω. Εκεί θα είναι και η δική μας θέση, κόντρα στα συμφέροντα, στα λαμόγια και αναλαμβάνοντας το οποιοδήποτε κόστος».
  parapolitika / http://fonaklas.blogspot.com/2011/08/blog-post_5452.html#more

 72. RED LABEL 30 Αυγούστου, 2011 στις 9:58 μμ #

  Κώστα εδώ ή παίζεται σχεδιασμός του κεφαλαίου για να πέσει το ΠΑΣΟΚ κ να ρθει η ΝΔ ή παίζεται χοντρό εσωτερικό παιχνίδι στη ΝΔ κ την κεντροδεξιά ευρύτερα.η υπάρχει κάποιος συνδυασμός κ των 2 ακόμα καλύτερα.

  το σίγουρο είναι πως ΔΑΠ-ΠΑΣΠ-Πρυτάνεις -μεγαλοκαθηγητές χάνουν την κουτάλα κ τη συνδιαλλαγή γιατί οι επιχειρήσεις εισβάλλουν χωρίς προσχήματα στην παιδεία πλέον.

 73. mariori 30 Αυγούστου, 2011 στις 10:05 μμ #

  Η αννούλα αυτή τη στιγμή στο ΜΑD. Συνομιλία με τη νεολάια κι έτσι. Αυτό θα πει συμμετοχική δημοκρατία,,,

 74. Κώστας Μίχος 30 Αυγούστου, 2011 στις 11:02 μμ #

  κατι πρπει να κρατησουν και καβατζα ρε λειμπελ. Πως θα αναπαραχθουν αστοι πολιτικοι αν ολοι καουνε εξ αρχης. Και δεν ειναι τοσο απλο οτι χασανε την κουταλα. Το κυριο ειναι η αναπαραγωγη νεων αστων πολιτικων.

 75. Ναντιέζντα 30 Αυγούστου, 2011 στις 11:19 μμ #

  η ιστορια επαναλαμβανεται..ολα αυτα μου θυμιζουν τα μαηιουνια.. το κλιμα φτιαχνεται υπερ εαακ – συριζα απο τα media πριν καν αρχισουν οι καταληψεις, ντοπαρονται οι φοιτητες για κινητοποιησεις με συγκεκριμενο θολο πλαισιο, ο κοσμος εγκλωβιζεται στο διπολο καταληψη μη καταληψη,και φυσικα ολοι εναντιον του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ…που θα καταληξουμε? ελπιζω οχι στην εκτονωση του φκ για αλλη μια φορα…
  νομιζω πως το ΜΑΣ οφειλει να παψει να φοβαται καποιες απο τις μορφες παλης και να δουλεψει μεσα στον κοσμο το περιεχομενο του πλαισιου της επιτροπης αγωνα. θυμαμαι ποσο αχρηστο χρονο σπαταλουσα στα αμφιθεατρα προσπαθοντας να πεισω για την μη αναγκαιοτητα της καταληψης (παρολο που μεσα μου ημουν υπερ) αντι να αντιπαρατιθεμαι για τα αιτηματα και τους στοχους παλης. εγκλωβιζοταν η συζητηση σε λαθος σημειο. ο ανενταχτος κολουσε στην «επαναστατικοτητα» της καταληψης. δεν σε ακουγε μετα οτι κ να του ελεγες…
  αφου ο κοσμος γουσταρει καταληψη ας την εχει. απο κει κ περα το ζητουμενο ειναι τι ζηταμε και που παμε…εχει σημασια ακομα κ τι μορφη θα δωσεις στην καταληψη . στην ιατρικη τις μισες μερες οι εαακιτες βλεπαν ποδοσφαιρο καπνιζοντας μπαφο. αντε κ καμια προβολη μεσα στην εβδομαδα για τον γαλλικο μαη…εμεις τι προγραμμα καταληψης θα προτειναμε αραγε?

 76. Κώστας Μίχος 30 Αυγούστου, 2011 στις 11:25 μμ #

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ 30/8/2011
  Μέσα στο καλοκαίρι και με τις σχολές κλειστές η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μαζί με τους συμμάχους της ΝΔ-ΛΑΟΣ-ΔΗΣΥ ψηφίσανε τον χειρότερο απ’ τη μεταπολίτευση νόμο-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση και όλες οι δυνάμεις της κυρίαρχης πολιτικής που με τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις θυσιάζουν όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων και της νεολαίας στο βωμό τους κέρδους των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων, στο όνομα της αποπληρωμής του ληστρικού χρέους προς τους διεθνείς τοκογλύφους. Κούρεψαν τους μισθούς και τις συντάξεις των εργαζομένων, κατήργησαν τα συλλογικά εργασιακά δικαιώματα, αύξησαν την φορολογία σε όλα τα βασικά είδη κατανάλωσης, εκτίναξαν την ανεργία στο 20% και στο 45%(!!!) για τους νέους. Στους μαχητικούς αγώνες του λαού τους προηγούμενους μήνες στις πλατείες και στις απεργίες η χούντα ΠΑΣΟΚ-ΕΕ-ΔΝΤ απάντησε με βία, χημικό πόλεμο, συλλήψεις, συκοφαντίες και προβοκάτσιες ενάντια στους αγωνιζόμενους. Τώρα πια έρχεται να αναδιαρθρώσει και την παιδεία και τα πανεπιστήμια, θα πρέπει να πάρει την απάντηση του φοιτητικού κινήματος.

  Χρόνια τώρα αποτελεί στρατηγική επιλογή των κυβερνήσεων του κεφαλαίου και της ΕΕ η αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και η υπαγωγή της στους νόμους της αγοράς. Χρόνια τώρα ΠΑΣΟΚ και ΝΔ προσπαθούν να προωθήσουν νόμους που θα εισάγουν στα πανεπιστήμια την επιχειρηματικοποίηση, την υπαγωγή της έρευνας στην κερδοφορία του κεφαλαίου, την δημιουργία αποφοίτων ημιμαθών και ευέλικτων για την απασχόληση, την αυταρχικοποίηση και την πειθάρχηση στο φοιτητικό κίνημα που ιστορικά αποτελεί αγκάθι στα σχέδια των κυβερνήσεων στην Ελλάδα και αγωνίζεται στο πλευρό του εργαζόμενου λαού. Ο νέος νόμος πλαίσιο δεν αποτελεί απλή συνέχεια των προηγούμενων. Αποτελεί τομή καθώς επί της ουσίας κατοχυρώνει νομικά μια εντελώς καινούρια βάση πάνω στην οποία θα έρθει να οικοδομηθεί το νέο πανεπιστήμιο του μνημονίου (ο νόμος είναι 140 σελίδες ενώ ταυτόχρονα καταργούνται διατάξεις που αθροιστικά αριθμούν 750 σελίδες!). Είμαστε δηλαδή μπροστά σε μια ριζική τομή στο στάτους των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, που θα ολοκληρώσει την μετάλλαξη αυτού που ήταν γνωστό στην Ελλάδα από την μεταπολίτευση και μετά ως πανεπιστήμιο, καθώς και σε όλο το παραδοσιακό ευρωπαϊκό μοντέλο πανεπιστημίων. Είναι σαφές πως οι από πάνω προσπαθούν και «κάνουν την κρίση τους ευκαιρία» και πετύχουν σε ένα μικρό χρονικό διάστημα μια απότομη προσαρμογή σε αυτό που πραγματικά είναι το πανεπιστήμιο στην νέα εποχή.

  Οι βασικοί άξονες που συγκροτούν τη φυσιογνωμία του σύγχρονου Πανεπιστημίου όπως προκύπτει κι από τις διατάξεις του νόμου είναι οι εξής:

  > Επιχειρηματική Λειτουργία των Ιδρυμάτων- Αυταρχικό αντιδημοκρατικό μοντέλο διοίκησης. Η οργανική σύνδεση των ιδρυμάτων με την παραγωγή και τις επιχειρήσεις, την λειτουργία των ιδρυμάτων με βάση επιχειρηματικά ανταποδοτικά κριτήρια.
  > Η επιχειρηματική λειτουργία δεν αφορά μόνο στις διοικητικές υπηρεσίες αλλά γενικεύεται και καθιερώνεται σε ότι αφορά στο σκληρό πυρήνα του πανεπιστημίου δηλαδή στην έρευνα και στην παραγωγή νέας γνώσης. Δίνεται η δυνατότητα σε οποιαδήποτε πολυεθνική να δημιουργεί καθηγητικές έδρες να ορίζει μαθήματα, προγράμματα σπουδών και έρευνας.
  > Τυποποίηση της γνώσης – πλήρης απαξίωση των πτυχίων, καταστροφή του ενιαίου γνωστικού αντικειμένου και αντικατάστασή του από «ευέλικτα προγράμματα σπουδών».
  > Κατάργηση της δωρεάν παιδείας. Κατάργηση όλων των φοιτητικών παροχών (σίτιση, στέγαση, συγγράμματα, υποτροφίες). Επιβολή διδάκτρων (ειδικά στον 2ο και 3ο κύκλο σπουδών). Εντείνονται οι Ταξικοί-Οικονομικοί φραγμοί, όπως και σε όλη την εκπαίδευση, καταδικάζονται στην αμάθεια και την ανεργία τα παιδιά των φτωχών λαϊκών οικογενειών.
  > Κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου- Αυταρχικοποίηση – Εντατικοποίηση των Όρων Φοίτησης. Αυστηρά όρια φοίτηση στο ν+2.
  > Συμβούλια διοίκησης των ΑΕΙ που θα απαρτίζονται και από εξωπανεπιστημιακούς, παράγοντες της αγοράς, επιχειρηματίες που θα «μανατζάρουν» το πανεπιστήμιο, θα ορίζουν τον προϋπολογισμό και τον εσωτερικό κανονισμό, θα εκλέγουν πρύτανη και διευθύνων σύμβουλο (manager). Με λίγα λόγια θα είναι το μακρύ χέρι του υπουργείου και των αγορών στα πανεπιστήμια.

  Η κρισιμότητα της περιόδου κάνει επιτακτική την άμεση εμφάνιση, ανασυγκρότηση και ενίσχυση του φοιτητικού και πανεκπαιδευτικού κινήματος. Η σοβαρότητα των κυβερνητικών αλλαγών, οι συνταρακτικές επιπτώσεις τους στο παρόν και το μέλλον του συνόλου του εργαζόμενου λαού και της νέας γενιάς, επιβάλλουν την μεγαλύτερη από ποτέ αντίσταση, την πιο ισχυρή αναμέτρηση με την αστική πολιτική. Οι αλλαγές στην παιδεία δεν είναι ξεκομμένες από τις συνολικότερες αλλαγές που προωθούνται στην κοινωνία. Ο ευέλικτος φοιτητής θα γίνει ο αυριανός ευέλικτος εργαζόμενος, η αποσπασματική γνώση και κατάρτιση ακολουθεί την ημιαπασχόληση, την επισφάλεια, την ανεργία, την πλήρη υποταγή στον εργασιακό μεσαίωνα. Είναι ανάγκη το φοιτητικό και εκπαιδευτικό κίνημα να ξαναβρεί τις πιο μαχητικές και ανατρεπτικές παραδόσεις του, να πρωταγωνιστήσει σε μια μάχη διαρκείας που θα εμπλέκει τους εργαζόμενους και τη νεολαία και θα συνδέεται άρρηκτα με τον αγώνα ενάντια στα μνημόνια διαρκείας και την δολοφονική κυβερνητική πολιτική.
  Κόντρα στη μαύρη προπαγάνδα των ΜΜΕ ότι οι μόνοι που αντιδρούν στο νέο νόμο είναι οι πρυτάνεις για τα συντεχνιακά τους συμφέροντα και οι καθεστωτικές παρατάξεις ΠΑΣΠ και ΔΑΠ επειδή χάνουν το μερίδιό τους στη διαπλοκή, εμείς παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας! Καλούμε όλους τους φοιτητές και σπουδαστές να βγουν στο δρόμο του αγώνα. Σε πανεκπαιδευτικό μέτωπο μαζί με συλλόγους ΔΕΠ, καθηγητές, δασκάλους και μαθητές. Καλούμε τους εργαζόμενους και τα πρωτοβάθμια σωματεία να δώσουν μαζί μας τον αγώνα για την παιδεία. Για την ανατροπή αυτής κυβέρνησης, συνολικά της πολιτικής ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαίου. Να γίνουμε ποτάμι οργής που θα βγει στους δρόμους για την διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών μας στην παιδεία την εργασία και την ζωή.

  Απαιτούμε:
  > Κάτω η κυβέρνηση, η πολιτική της , το μνημόνιο και κάθε επίδοξος διαχειριστής. Ενάντια στο μαύρο μέτωπο ΠΑΣΟΚ – ΝΔ – ΛΑΟΣ και την χούντα ΕΕ – ΔΝΤ –Κεφαλαίου.
  > Ανατροπή του νόμου-πλαίσιο Διαμαντοπούλου.
  > Όχι στην παιδεία της αγοράς. Καμία επιχειρηματική λειτουργία σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.
  > Κάτω το νέο σχολείο της αγοράς, όχι στις συγχωνεύσεις και το κλείσιμο σχολείων, πανεπιστημίων, νοσοκομείων.
  > Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους. Κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.
  > Μαζικές προσλήψεις στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Κατάργηση του ΑΣΕΠ.
  > Ενιαίο 12χρονο σχολείο με ελεύθερη πρόσβαση σε Ενιαία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση δημόσια και δωρεάν. Ένα πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο με όλα τα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα σε αυτό. Ενιαία προγράμματα σπουδών που θα εξασφαλίζουν μορφωτικά δικαιώματα. Καμία πιστοποίηση έξω από το ενιαίο πτυχίο.
  > Ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και την έρευνα. κατάργηση των εξεταστικών, ταξικών και οικονομικών φραγμών. Όχι στην εμπορευματοποιημένη γνώση, και τη γνώση που οδηγεί σε χειραγώγηση και υποταγή. Έρευνα με άξονα τις κοινωνικές ανάγκες και όχι την κερδοφορία του κεφαλαίου.
  > Άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τη διαδικασία της Μπολόνια και του ΚΕΧΑΕ
  > Όχι στον ατομικό φάκελο προσόντων και τις πιστωτικές μονάδες.
  > Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Μείωση των ωρών εργασίας με αύξηση των αποδοχών, 1400 κατώτερος μισθός, 5ημερο-7ωρο-35ωρο. Όχι στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, την ανεργία.
  > Κάτω τα χέρια από τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες. Κάτω τα χέρια από το άσυλο. Κανένα μέτρο ενάντια στο δικαίωμα της διαδήλωσης και της κατάληψης.

 77. Κώστας Μίχος 30 Αυγούστου, 2011 στις 11:29 μμ #

  Πολυ καλο πλαισιο.

  Σωστοι οι φοβοι του Ναντιέζντα.

  Ενα τετοιο πλαισιο γιατι ρε παληκαρια δεν το ψηφιζετε?

 78. RED LABEL 30 Αυγούστου, 2011 στις 11:53 μμ #

  πάντως εγώ έμαθα πως υπάρχει κανονικό πρόγραμμα δράσεις μέσα στις κατηλλειμένες σχολές από το ΜΑΣ.με προβολές ταινειών κ τα ρέστα.

 79. Y 31 Αυγούστου, 2011 στις 1:12 πμ #

  @69
  ρε ουρτ ρε.

  @70
  »Όταν δε βλέπω τίποτα συγκεκριμένο, θεωρώ πως πιθανότατα όσα λένε στο πλαίσιο περί σύνδεσης με το εργατικό κίνημα είναι απλά λόγια χωρίς αντίκρισμα. » Δηλαδή ή λένε για ΠΑΜΕ ή είναι λένε λόγια του αέρα. Μ’αρέσει όταν γίνεσαι συγκεκριμένος δικέ μου.

  Τελικά καμιά συνέλευση έχει πάρει αυτό το φοβερό φοιτητικό κίνημα το ΜΑΣ? Κι όταν δε τις παίρνει συμβάλει στην εφαρμογή των αποφάσεσων τους ή ποια είναι η τακτική τέλος πάντων? (κάποιες ωραίες ιδέες σε κάθε περίπτωση δίνει η Ναντιέζντα πιο κάτω)

  @72
  Μέτωπο σε όλους τους καθηγητές τώρα. Άνοιξτε μέτωπο με το μέτωπο σας με τσεκούρι τώρα για να ικανοποιηθούν κάτι μετωποτομημένοι τύπου Λέιμπελ.

  »κ μεταβατικό πρόγραμμα που γιατρεύει τον καπιταλισμό κ ενσωματώνει » όσες πιο πολλές φορές το γράψει ο »Ρ» τόσο πιο αλήθεια είναι. Σήκω Γκαίμπελς για να δεις τα παιδιά της »λαϊκής εξουσίας»
  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΚΙ ΑΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΟΥΤΕ ΤΟ ΚΚΕ ΤΟ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΘΕΙ.
  απλά η λοβοτομή πάει σύννεφο. από αραχτούς μικροαστούς επαναστατικής καθαρότητας. (στο διάολο κωλοβαρίδια)

  @77
  Σωστή Ναντιέζντα! Άς το αφήνουμε κενό αυτό το σημείο του πλαισίου. Θέλετε κατάληψη? ΟΚ. Εμείς όμως έχουμε πρόγραμμα δραστηριοτήτων μέσα σ’αυτή. Το παν είναι να φέρουμε όσους περισσότερους γίνεται στον αγώνα.

  @78
  Σχεδόν άψογο το πλαίσιο. Μελάνα σημεία: όχι ενιαία πανεπιστημιακή. Ενιαία Ανώτατη Παιδεία είναι το σωστό. Με την ειδίκευση μέσα στο πτυχίο (καλά το πάτε πρώην (ελπίζω) αριστεριστές αλλά παραδεχτείε το πιο επίσημα ότι η ΠΚΣ είχε δίκιο σε αυτό through out the nineties and ohs). Αυτό είναι σωστό. Αυτό που είναι σωστό για την καταστολή των οπορτουνιστών και των σεχταριστών και την επικράτηση της επαναστατικής, ταξικής, κομμουνιστικής γραμμής μέσα στο εργατικό κίνημα είναι για γίνεται αναφορά ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ. Έτσι για να γουστέρνουμε.

  Καληνύχτα σε όλους τους συντρόφους μ’ένα τραγουδάκι εντελώς άσχετο αλλά ωραίο.

 80. mariori 31 Αυγούστου, 2011 στις 2:23 πμ #

  Πάντως το ΜΑΣ προτείνει καταλήψεις με συγκεκριμένο πρόγραμμα μην κολλώντας στη μορφή, δείγμα ότι τουλάχιστον τα αντανακλαστικά δούλεψαν καλύτερα
  (τουλάχιστον αρχικά).
  Το πλαίσιο δεν το ψήφισαν γιατί βάζει όλη τη γραμμη της ΕΑΑΚ ίσως; Και καλά κάνει δηλ και τη βάζει αλλά αντιστρέφοντας το ερώτημα γιατί αυτοί δεν ψήφισαν το πλαίσιο του ΜΑΣ; Επειδή είναι σεχταριστικό μάλλον…
  Πάντως κώστα μαλλον δεν πρόλαβες τα μαθήματα ρωσικων στο κόμμα γιατί θα ήξερες τι γένους είναι το ναζντιεντα :). Όχι τπτ άλλο αλλά δε γράφουμε και πολλές εδω μέσα.

 81. RED LABEL 31 Αυγούστου, 2011 στις 7:59 πμ #

  «από αραχτούς μικροαστούς επαναστατικής καθαρότητας. »

  αφενός πρόσεχε πως μιλάς.αφετέρου ποιος είναι μικροαστός κ ποιος αράζει στο Βέλγιο έχοντας τη δυνατότητα να μεταναστεύσει κ να κάνει τη ζωούλα «ερευνώντας» φαίνεται κ από το τι κριτική μου κάνεις.άντε μαλάκα μικροαστέ έφηβε που την έχεις δει επαναστάτης στα 30 σου κ επειδή δεν μπορείς να είσαι ΠΑΣΟΚ το παίζεις αριστερούλης της ΕΛΕ.
  το μεταβατικό πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά κ γενικότερα είναι ένα πλαίσιο ενσωμάτωσης κ απομάκρυνσης από τον πολιτικό αγώνα για την εξουσία.θες χώνεψε το δε θες μη το χωνεύεις.δεν είμαστε σε προεπαναστατική περίοδο με τούμπα τους συσχετισμούς για να βάλεις πρόγραμμα που θα λέει «η γη στους αγρότες κ τα εργοστάσια στους εργάτες».όταν γίνει στα κύρια εργοστάσια πλειοψηφία το ΠΑΜΕ τότε θα δεις κ θα τρίβεις τα μάτια σου(κ δεν εννοώ με τις εκλογές πλειοψηφία).

  όλοι στις καταλήψεις να δώσουμε σωστό περιεχόμενο. με πολιτικές-πολιτιστικές δράσεις οι οποίες βάζουν περαιτέρω στοιχεία για την ενημέρωση ενάντια στο νόμο-πλαίσιο κ δίνουν στον αγώνα ένα σωστό πολιτικό περιεχόμενο σε αντιπαράθεση τις αστικές παρατάξεις κ τον οπορτουνισμό.

 82. λαθραναγνώστης 31 Αυγούστου, 2011 στις 8:35 πμ #

  Ναντιέζντα=Ελπίδα (χαϊδευτικό Νάντια).
  Άντε Μίχο, κρίμα τα χρόνια των σπουδών σου στη Σ.Ε!

 83. Μιχάλης 31 Αυγούστου, 2011 στις 9:26 πμ #

  o.k., ρε μάγκα, ούρτ εγώ, αλλά και εσύ άντε και γ$$^%& μπας και ξελαμπικάρεις και αρχίσεις να διαβάζεις αυτά που γράφουν οι άλλοι και όχι αυτά που θες εσύ να καταλάβεις.
  Είναι πραγματικά για το βραβείο του χρυσού μαλάκα όποιος από το 64 βγάλει το συμπέρασμα του 68.
  Ούρτ εγώ τώρα και εσύ καλά στερνά…

 84. a8lios 31 Αυγούστου, 2011 στις 9:34 πμ #

  @Ναντιέζντα
  Ένα από τα συμπεράσματα του Μαούνη είναι πως η ευελιξία ως προς τη μορφή των κινητοποιήσεων είναι εξαιρετικά σημαντική.
  (βέβαια έχω μεγάλη αμφιβολία στο παράδειγμά σου πως και να ήθελες, και να έκανες εντελώς στην πάντα τη μορφή, θα κατάφερνες να γίνει αντιπαράθεση επί θέσεων. Για αντιπαράθεση χρειάζονται (τουλάχιστον) δύο…)
  Ένα ακόμη είναι πως η στάση σου στην αρχή των κινητοποιήσεων είναι πολύ σημαντική για το ρόλο που θα μπορέσεις να παίξεις έπειτα.
  Ένα τρίτο είναι πως το ποιό πλάισιο ψηφίζεται σε κάθε Συνέλευση, όταν μιλάμε για το μπάχαλο που είναι το φοιτητικό κίνημα, μπορεί να μη λέει και τίποτα. Το ζήτημα είναι τί καταφέρνεις να κάνεις ανάμεσα στις συνελεύσεις, ειδικά με κατηλλειμένες σχολές.
  Αλλά κάποια στιγμή θα γράψω πιο αναλυτικά.

 85. a8lios 31 Αυγούστου, 2011 στις 9:44 πμ #


  Είπες:
  ”Όταν δε βλέπω τίποτα συγκεκριμένο, θεωρώ πως πιθανότατα όσα λένε στο πλαίσιο περί σύνδεσης με το εργατικό κίνημα είναι απλά λόγια χωρίς αντίκρισμα. ” Δηλαδή ή λένε για ΠΑΜΕ ή είναι λένε λόγια του αέρα. Μ’αρέσει όταν γίνεσαι συγκεκριμένος δικέ μου.

  Y, πιστεύω πως δε γράφω κάτι ιδιαίτερα πολύπλοκο.
  Αν παρ’ όλα αυτά για κάποιο λόγο αδυνατείς να τα αντιληφθείς, τουλάχιστον μην απαντάς, γιατί γράφεις ό,τι να ‘ναι.

 86. compasso 31 Αυγούστου, 2011 στις 9:48 πμ #

  μια ωραία ατμόσαιρα. Ξεκολλάτε γιατί βαριέμαι να σβήνω σχόλια.

  Το κομμουνιστικό κίνημα οφείλει ν αμαθαίνει από τα λάθη του και να αξιοποιεί την εμπειρία. Να δούμε κατά απόσο το πράξαν και τα ΕΑΑΚ και η ΠΚΣ. Θα κριθεί ο καθένας αυστηρά από αυτό.

  Διαφωνώ κάθετα με Ναντζιέντα και Υ στο θέμα κατάληψη. Όχι το κίνημα πρέπει κάποια στιγμή να αποκτήσει ωριμότητα και να απεμπολίσει το φοιτητικό μικροαστισμό που κουβαλάει. Δε χρειάζομαι άλλους αγανακτισμένους. Να μου λείπουν. Υπερεπαναστατικότητα μέσα στο άσυλο και στη δουλειά μετά κότες. Στο σχολείο κάναμε πιο συνειδητό αγώνα τότες. Τώρα βέβαια χωρίς άσυλο θα σφίξουν οι κώλοι. να δούμε πόσα απίδια βάζει ο σάκος.

 87. sentic 31 Αυγούστου, 2011 στις 10:12 πμ #

  88

  Έγραψες

 88. λαθραναγνώστης 31 Αυγούστου, 2011 στις 10:21 πμ #

  Compasso,
  Μάλλον θα συμφωνήσω μαζί σου. Τουλάχιστον η κατάληψη ας κρατηθεί για δεύτερη-τρίτη λύση. Όχι κατ ευθείαν.
  Η διατύπωση όμως για το άσυλο, όπως την κάνεις,…..είναι σαν να χαίρεσαι για την κατάργησή του, πράγμα που είμαι σίγουρος, ότι δεν είναι αλήθεια.
  Υ,
  Έχω την εντύπωση ότι «δαγκώνεις» προκαταβολικά.:D

 89. Y 31 Αυγούστου, 2011 στις 10:30 πμ #

  @83
  Kαι γιατί δε μπορώ να έιμαι ΠΑΣΟΚ δηλαδή?

  @Αθλιε 87
  Εγώ πιστεύω ότι η καλύτερη συμβολή του φοιτητικού κινήματος θα ήταν να γίνεται από τις συνελεύσεις προσπάθεια συντονισμού με όλες τις αγωνιστικές δυνάμεις του συνδικαλιστικού κινήματος κι οπότε και με το ΠΑΜΕ και με το Συντονισμό.

  @88
  Ίσως και να έχεις δίκιο. Από την άλλη όμως δεν έχουν δίκιο οι άλλοι εδώ που είπαν ότι η σύγκρουση δε πρέπει να επικεντρώνεται εδώ?

 90. Ναντιέζντα 31 Αυγούστου, 2011 στις 12:38 μμ #

  @80
  μακαρι να εχεις δικιο. παντως πανελλαδικα μονο για την φαρμακευτικη πατρας γνωριζω οτι περασε το πλαισιο καταληψης της πκσ.και στη σελιδα του ΜΑΣ http://www.spoudastes.gr/ δεν εχει καποιο προγραμμα. αν γνωριζεις κατι παραπανω δωσε πληροφορηση γιατι εχω φυγει καιρο απο τα πανεπιστημια κ η ενημερωση μου ειναι μπαγιατικη μεσω τριτων

  @86
  σε γενικες γραμμες συμφωνω μαζι σου αθλιε, ενας ανενταχτος που ψηφιζει το «χ» πλαισιο στη γσ δεν ειναι 100% συνειδητοποιημενος για το περιεχομενο του. ζητημα αν το 1/10 αντιλαμβανεται τη διαφορα ανωτατης απο πανεπιστημιακης εκπαιδευσης.επισης, οποιος συμμετειχε ενεργα στον φοιτ συνδικαλισμο γνωριζει οτι δεν πειθεις καποιον κατα τη διαδικασια της γσ. απο πριν εχεις πιασει κουβεντα κ εκεινη την ωρα κατεβαζεις τα τρενα. ειναι χρησιμο ομως να ακουγεται -και το καναμε για συνδικαλιστικους λογους- οτι 100 συλλογοι συμμετεχουν στο δικο μας συντονιστικο ενω οι αλλοι εχουν μονο 10.. μετρας δυναμεις εντος φκ αλλα και φτιαχνεις την εικονα σου μεσα σε αυτο. εννοειται οτι δεν ειναι το μοναδικο στοιχειο που κοιτας αλλα ειναι κ αυτος ενας δεικτης.
  παντως εγω ειχα μεγαλο προβλημα στις συζητησεις μου με κοσμο για το διπολο καταληψη-μη καταληψη τοτε. εσυ μπορει να ησουν τυχερος και να μην ειχες

  @88
  αγαπητε κομπασο θα ηθελα να μοιραστω την χαρα μου μαζι σου καθως η γραμμη του ΜΑΣ αλλαξε εγκαιρα – αφουγκραζομενο τις διαθεσεις των μαζων- κ πλεον προτεινει καταληψεις στις σχολες. τωρα περι φοιτητικου μικροαστισμου δεν θα επεκταθω γιατι τον εχω ζησει στο πετσι μου μεσα στην ιατρικη αθηνων και ευελπιστω πως η σπουδαζουσα εχει μαθει πλεον να ξεχωριζει ποτε κυριαρχει αυτος και ποτε η ωριμοτητα ανεβασματος των μορφων παλης. πλεον δεν υπαρχει ασυλο και υφιστανται κυρωσεις. συνεπως αλλαζει και ο χαρακτηρας της καταληψης. δεν καταλαβαινω επισης τον απλοποιημενο παραλληλισμο με τους αγανακτισμενους. το ΠΑΜΕ πηγαινε και διαδηλωνε στη πλ συνταγματος οποτε εγινε ενα με τους αγανακτισμενους επειδη διασταυρωθηκαν οι μορφες παλης τους? οχι βεβαια και συμφωνεις σε αυτο.οποιος λοιπον κανει καταληψη ειναι αυτοματως οπορτουνιστης? οχι βεβαια! θεωρω οτι εχουν αλλαξει οι συνθηκες απο το 2006. για τοτε η βασικη μου κριτικη ηταν οτι καθυστερησαμε να μπουμε στις καταληψεις. στην αρχη καλα καναμε. μετα ομως μειναμε μονοι μας μακρυα απο τον κοσμο που τον δωσαμε πεσκεσι στα εαακ και την πασπ. τωρα -οπως λεει κ η μαριορι- λειτουργησαν καλυτερα τα αντανακλαστικα μας

  υγ να ανησυχω που συμφωνει μαζι μου ο μιχος?

 91. a8lios 31 Αυγούστου, 2011 στις 2:11 μμ #

  @Ναντιέζντα
  Για το Υ.Γ. ναι, να ανησυχείς!
  Φυσικά και είχα πρόβλημα με το δίπολο κατάληψη-μη κατάληψη. Όλοι μας είχαμε.
  Θέλω να τονίσω όμως το εξής:
  Αυτό που κυρίως μας κόστισε το Μαούνη δεν ήταν που δεν προτείναμε στις Γ.Σ. από την αρχή καταλήψεις.
  Για εμένα, ακόμη και σήμερα, καλά κάναμε και δεν προτείναμε.
  Ούτε πιστεύω πως έπρεπε ντε και καλά να είχαμε αρχίσει νωρίτερα απ’ ότι εν τέλει το κάναμε να τις εντάξουμε στα πλαίσιά μας.
  Ή εν πάσει περιπτώσει, το θεωρώ δευτερεύον.

  Αυτό που μας στοίχησε ήταν η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιήσαμε και το βάρος που ρίξαμε ενάντια στις καταλήψεις, καθώς και ότι τις πρώτες 3(?) βδομάδες δεν ενταχθήκαμε ΚΑΘΟΛΟΥ στον σχεδιασμό (πορείες, επ.κατάληψης, εκδηλώσεις, συντονισμοί) που βάζανε οι σύλλογοι που δεν παίρνανε αποφάσεις με τα δικά μας πλαίσια (δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία και στο Ηράκλειο όλοι).

  Αυτά, μαζί με τη λασπολογία από ΠΑΣΠ και ΕΑΑΚ/Δίκτυο/Γένοβα/Αρ.Σχήματα (ή ό,τι αριστερίστικο υπήρχε σε κάθε σχολή), στα μάτια πολλών μας έβαλαν στην ίδια μοίρα με τη ΔΑΠ. Κι όταν μπήκαμε τελικά στην οργάνωση των καταλήψεων, οι ανένταχτοι φοιτητές που ήδη συμμετείχαν σε αυτές επί βδομάδες μας έβλεπαν για αρκετό διάστημα καχύποπτα, εμπιστεύονταν περισσότερο τους αριστεριστές από μας, κι ας λέγανε αρλούμπες.

  Υπήρχαν κι εξαιρέσεις που επιβεβαίωσαν τον κανόνα.
  Στη σχολή μου, όπως παντού, επιχειρηματολογούσαμε ενάντια στη κατάληψη.
  Επίσης τις πρώτες βομάδες καλούσαμε κλασικά σε δικές μας συγκεντρώσεις.
  Απλά, παράλληλα με αυτά, συμμετείχαμε, χωρίς να καλούμε, και σε ό,τι έκανε ο σύλλογός μας (κυρίως εγώ δηλαδή), με σημαντικότερο τη συμμετοχή στην επιτροπή κατάληψης/υλοποίησης της απόφασης της ΓΣ.
  Ε, κυρίως λόγω αυτού (έτσι εκτιμώ εγώ τουλάχιστον) στη σχολή μου έπειτα ήταν πολύ πιο εύκολο απ’ ότι στις άλλες σχολές του Ηρακλείου να «μπούμε στη κατάληψη» και να παίξουμε σημαντικό ρόλο στις κινητοποιήσεις.

 92. compassocap 31 Αυγούστου, 2011 στις 4:27 μμ #

  @ναντζιέντα:
  αν αυτό που σου μεινε ως δίδαγμα από τα μαούνη είναι ότι η ΠΚΣ έχασε τις ΓΣ επειδή δεν ήθελε κατάληψη κάπου είσια λάθος. Η γραμμή ρίξης και αντιπαράθεσης ήταν το πρόβλημα και η καθυστέρημενη τακτική των ξεχωριστών συγκεντρώσεων. Όταν τα ΕΑΑΚ είχαν κάνει τις υποχωρήσεις για να κάνουν κοινά πλαίσια και όλοι οι φοιτητές κατηγορούσαν τα πλαίσια γιατί δεν αντιπροτείνουν κάτι, η ΠΚΣ έκανε αντιπαράθεση στον αν θ αξεκινήσουμε στις 11 ή στις 11μιση.

  Τα μέσα πάλης είναι σε μεγάλο βαθμό αυτά που καθορίζουν και τους στόχους πάλης και τούμπαλην. Όταν ξεκινάς καταλήψεις έχοντας κάνει μια πορεία των 1500 ανθρώπων, είσαι οπορτούνα πως να το κάνουμε.

  Το άσυλο οι πρώτοι που το υπονόμευσαν τόσα χρόνια είναι οι φοιτητές. Ή μάλλον οι φοιτητικές παρατ’αξεις. Συνελεύσεις χαύρα ιουδαίων, ξύλο, καταλήψεις για ψίλου πήδημα και με περισή ευκολία. Τι είναι αυτό το άσυλο που καλούμε τώρα τους φοιτητές να υπερασπιστούν; Τόσα χρόνια που λειτουργούσαμε «ελεύθερα» τα κάναμε σκατά. Ποιον φοιτητή πείσαμε ότι μπορούν οι σύλλογοι να λειτουργήσουν; Ποιος σύλλογος λειτουργησε τόσα χρόνια εκτός από το να συνεδριάζει όπου είναι δυνατόν για να μετράμε ποιος την έχει μεγαλύτερη? Ποιος σύλλογος είχε επιτροπές, διοργάνωσε εκδηλώσεις, έκανε παρεμβάσεις;

  Ισοπεδωτικά? Θα τα βρούμε μπροστά μας σύντροφοι σας προειδοποιώ. Και ωφείλουμε να απολογηθούμε για όλα αυτά. Και ωφείλουμε να τα διορθώσουμε.

  Πείστε τους φοιτητές ότι τους εκπροσωπείται. Ανάλαβετε τον ιστορικό ρόλο που σας αναλογεί. Πετάξτε τους λιγδιάρηδες τους ΠΑΣΟΚους απέξω και καθοδηγήστε το κίνημα όπως οφείλετε. Και σταματείστε αυτή την βέντέτα στα σπλάχνα της αριστεράς

  Και οι ΕΑΑΚίτες ξεκολείστε με την ενιαία πανεπιστημιακή. Αυτή την ανάγκη για διαχωρισμό δε τη καταλαβαίνω. Η ενιαία ανώτατη πρέπει να είναι το αίτημα του φοιτητικού κινήματος.

 93. Y 31 Αυγούστου, 2011 στις 5:16 μμ #

  »Όταν ξεκινάς καταλήψεις έχοντας κάνει μια πορεία των 1500 ανθρώπων, είσαι οπορτούνα πως να το κάνουμε.»

  Tώρα δύσκολα μπορεί κανείς από θέση αρχών να σου πάει κόντρα σε αυτό που λες. Χρειάζεται σοβαρή σκέψη για τον επόμενο γύρο συνελεύσεων.

  »Ποιος σύλλογος είχε επιτροπές, διοργάνωσε εκδηλώσεις, έκανε παρεμβάσεις;»
  Γνωρίζω κάτι συλλόγους σε κάτι γωνιές του Αιγαίου που κάναν κάτι τέτοια στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Τους γνωρίζει κι ο Αντώνης. Δυστυχώς όμως σε πολλές περιπτώσεις αφήσαμε τη ΔΑΠάρα και μας γάμησε.

  Όταν έχει κανείς κανέναν αριθμό συλλόγων με αποφάσεις είτε κατάληψης είτε άλλων μορφών αντίδρασης στο νόμο ας τον ποστάρει.

  Ενιαία ανώτατη εκπαίδευση.

 94. RED LABEL 31 Αυγούστου, 2011 στις 9:00 μμ #

  Y δε σε ειπα ΠΑΣΟΚ χαλάρωσε.απλά σου δείχνω πως όπως με αντιμετωπίζεις εσύ έτσι κ γω!δεν θα υπάρξει άλλη ανοχή.

  92.
  εγώ ξέρω πχ ότι θα γίνουν πολλές εκδηλώσεις συναυλίες σε μια σειρά από σχολές.

  προς όλους:διαβάστε όλοι Ριζο αύριο.αυτοί που είναι υγιεί στοιχεία θα τους πέσουν τα μαλλιά.οι κλασικοί αντιΚΚΕ θα πουν τα δικά τους αλλά άστον τρελό στην τρέλα του.δε σας λέω τπτ άλλο!

  όσο για την εξέλιξη του αγώνα έχουν στηθεί σε μια σειρά από σχολές οι λεγόμενες Συντονιστικές Επιτροπές Κατάληψης.από ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ κ ενίοτε ΠΑΣΠ.
  αυτό κατ εμέ δεν είναι όργανο του φκ γιατί πολύ απλά δεν τις εξέλεξε κανένας κ καμιά ΓΣ.τα «μέλη της» είναι συνδικαλίστές αυτόκλητοι ηγετίσκοι οι οποίοι βάζουν καπέλο στο φκ!
  δεύτερον μια συντονιστική επιτροπή πρέπει να έχει εκλεγμένους οι οποίοι θα ασχολούνται ΜΟΝΟ με τα πρακτικά μιας κατάληψης γιατί πολύ απλά το πολιτικό σκέλος το λύνει κ το αποφασίζει η ΓΣ κ μόνο αυτή.

  για τη μορφή πάλης που λέτε κ προβληματίζεστε:δεν είναι αυτό το ζήτημα.η σύγκρουση κ η κλιμάκωση γίνεται πάνω στο πολιτικό περιεχόμενο.κ μόνο εκεί.ένας αγώνας πρέπει να έχει όλες τις μορφές μα ΟΛΕΣ!σήμερα οι φοιτητές λένε ότι θέλουν κατάληψη.αν βάλεις εσύ όχι κατάληψη θα τσακώνεσαι όχι πάνω στο πολιτικό περιεχόμενο αλλά στη μορφή πάλης.

  το ΜΑΣ κατ’εμέ έδειξε κ αντανακλαστικά κ πρωτοπόρα χαρακτηριστικά γιαυτό οι οπορτουνιστές έχουν ενοχληθεί τόσο πολύ κ έχουν σκυλιάσει παρ’ολο που το ΜΑΣ έχει 7 ΓΣ κ οι όλοες τις άλλες!

 95. κομμαντο λαϊκομετωπικής εντροπιας 31 Αυγούστου, 2011 στις 11:20 μμ #

  http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=211710187259522749797.0004abcaf54eaad256a58

 96. Ναντιέζντα 31 Αυγούστου, 2011 στις 11:58 μμ #

  @αθλιε
  με βρισκεις απολυτα συμφωνη με αυτα που λες.

  @κομπασο
  Η αποψη μου ταυτιζεται με αυτη του αθλιου στο σχολιο 93 οποτε θεωρησε την ως απαντηση σε αυτα που λες.
  Δεν καταλαβα αν εισαι υπερ ή οχι των ξεχωριστων συγκεντρωσεων. Κατ εμε καλα καναμε κ διαχωριζομασταν και τοτε και τωρα. Μπορει να μου φαινοταν χαζο να τρεχουμε σαν τρελοι για να μην ερθουμε σε επαφη με τα «μιασματα» τους εαακιτες αντι να παραμενουμε στις θεσεις μας κ να βλεπει ο κοσμος τη δυναμικη μας αλλα να γινομαστε ουρα των εαακιτων αυτο δεν το αντεχα…ουτε γουσταρα να τρωω τα δακρυγονα εξαιτιας γραφικων«εικονικων» συγκρουσεων, κριμα το δακρυ που εριξα….οχι τιποτα αλλα τη δοξα την επαιρνε αλλος! Τουλαχιστον ας την επαιρνε η ΠΚΣ.

  Για ποια πορεια 1500 ατομων αναφερεσαι? Το πανεκπαιδευτικο τον εαακ ή τη δικη μας

 97. luckystrike 1 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 2:22 πμ #

  E ρε κλαμα…

  Φαντασου να επαιρνε τις συνελευσεις καμια πασπ δηλαδη…

 98. Nikos 1 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 4:56 πμ #

  Αν αληθεύει οτι η επιτροπη κατάληψης του βιολογικου πήρε απόφαση απαγορευσης διακινησης του Ριζοσπαστη στην καταληψη τοτε εχουν δικιο ορισμενοι που λενε οι οπορτουνιστες τελικα μαλλον στην Πανω πλευρα της πλατειας μαζευονταν ειναι αποφαση που μονο χρυσαυγιτες μπορουν να βγαλουν θελετε να προκαλεσετε ενδοκινηματικη συγκρουση για να μας απομονωσετε απο τους φοιτητες δεν θα σας περασει Πασοκολερες…

 99. RED LABEL 1 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 7:12 πμ #

  Στο πνεύμα του νέου νόμου!

  Ομάδες της ΕΑΑΚ στο Βιολογικό Αθήνας είπαν ότι δε θέλουν κόμματα στην κατάληψη

  Συνέβη και αυτό: Ομάδες της ΕΑΑΚ – ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο πνεύμα της Α. Διαμαντοπούλου και του νέου νόμου – πλαισίου αναφωνούν «έξω τα κόμματα από τις σχολές»!
  Οπως καταγγέλλει η Τομεακή Οργάνωση Φυσικομαθηματικής Αθήνας της ΚΝΕ: «Την Τετάρτη 31-8-2011 στην κατ’ όνομα συντονιστική επιτροπή κατάληψης στο Βιολογικό Αθήνας οι ομάδες ΕΑΑΚ-ΑΝΤΑΡΣΥΑ ζήτησαν: «…να σταματήσει η πολιτική δραστηριότητα του ΚΚΕ και η διακίνηση του Ριζοσπάστη στους φοιτητές που ήταν στη σχολή, γιατί δε θέλουμε τα κόμματα στην κατάληψη»!

  Ας σκεφτούν οι φοιτητές! Πόσο πολύ μοιάζει η δράση των ομάδων αυτών με τη δήλωση της υπουργού Παιδείας ότι «ο χώρος του πανεπιστημίου θα σταματήσει να είναι χώρος κομματισμού»; Πριν καν η ίδια η κυβέρνηση εφαρμόσει το νόμο – πλαίσιο το κάνουν οι ίδιοι. Αλλωστε η αντιδραστική παρέμβαση στο φοιτητικό κίνημα, η κατάργηση του ασύλου στόχο δεν έχει γενικά και αόριστα όλα τα κόμματα. Στόχο έχει την οργανωμένη ανυπακοή και απειθαρχία και στην εφαρμογή του νέου νόμου στην οποία καλεί το ΚΚΕ.

  Και κάτι ακόμα: Ας μελετήσουν όλοι αυτοί οι «αγωνιστές» της ΕΑΑΚ έστω και λίγο την ιστορία του ΚΚΕ. Ας μάθουν, τουλάχιστον από τους καθοδηγητές τους, ότι ο «Ριζοσπάστης» κυκλοφορεί και στηρίζει τους αγώνες του λαού για πάνω από 90 χρόνια ακόμα και μέσα στις θύελλες, την εξορία, τις εκτελέσεις και τις φυλακές. Κάποτε εκτελούσαν κόσμο μόνο επειδή τον αγόραζε.
  Αυτό, οι πραγματικοί αγωνιστές το ξέρουν. Και θα δώσουν απάντηση στην ντροπιαστική αυτή ενέργεια», καταλήγει η ΤΟ Φυσικομαθηματικής της ΚΝΕ.

  ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΖΗΛΕΥΕΙ Η ΑΝΝΟΥΛΑ Κ ΣΥΣΣΩΜΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ.ΤΕΛΙΚΑ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΟΤΙ ΠΑΛΕΥΕΙ Η ΕΑΑΚ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ.

  είναι οπορουνιστές.μακρυά τους.μόλις βρήκαν την ευκαιρία θέλησαν να απαγορεύσουν το πολιτική δραστηριότητα του ΚΚΕ.οι αυτόκλητοι ηγετίσκοι του κουνήματος πρέπει να πάρουν απάντηση στους δρόμους κ στον αγώνα με την κοινωνική συμμαχία που χτίζεται καθημερινώς.

  είναι ηλίου φαηνότερον ότι τα ΕΑΑΚ παρ’όλο που έχουν γύρο στις 70 αποφάσεις κ το ΜΑΣ μόνο 7 τρέμουν κ μόνο στο γεγονός ότι οι φοιτητές θα συναντηθούν με το ΚΚΕ κ την ΚΝΕ.ότι φοβάται η ΕΕ κ η αστική τάξη που κάνουν αντικομμμουνιστικά μνημόνια κ διακηρύξεις.είναι υποκριτές κ δε θέλουν ενότητα.την ενότητα την έχουν βρει στο ΠΑΣΟΚ ενίοτε κ στην ΔΑΠ σε κάτι σχολές αλλά είναι κώλος κ βρακί με το καλύτερο κόμμα της ΕΕ τον ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ…………….!από κει να καταλάβεις…………………

 100. λαθραναγνώστης 1 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 7:36 πμ #

  http://www.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=6413609

  Θέλει η πουτάνα να κρυφτεί, μα η χαρά δεν την αφήνει!
  Όπως στη «πλατεία», έτσι και στις σχολές, αισθανόμενοι προφανώς ότι δρουν σε προνομιακό γι αυτούς έδαφος, δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα.
  Απώτερος στόχος? (όχι και τόσο απώτερος δηλαδή): Αποφυγή της ριζοσπαστικοποίησης του κόσμου, αποφυγή της σύνδεσης του εκάστοτε συγκεκριμένου προβλήματος, με το γενικό δομικό πρόβλημα.

 101. compasso 1 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 9:03 πμ #

  ξεκινήσατε τη παραπολτική και το Γκεμπελισμό. Το μπουζούκι ειναι όργανο, ο αστυνομικός είναι όργανο -> ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. Θα το πάμε πολύ μπροστά το φοιτητικό κίνημα έτσι.

 102. RED LABEL 1 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 9:36 πμ #

  μπορείς να μου πεις ποια είναι η παραπολιτική ακριβώς?

  κ κάτι άλλο!μπορείς να μου απαντήσεις:ο ΣΦ Βιολογικού πήρε κάποια απόφαση η εξουσιοδότησε τη Σ.Ε.Κατάληψης Βιολογικού να πάρει απόφαση ή να συζητήσει καν για το Ριζοσπάστη κ το ΚΚΕ γενικότερα?είμαστε με τα καλά μας?

  αυτά είναι ανιστόριτα κ καπελωτικά πράματα.

  ή αλλιώς πείσε με ότι καλώς έκανα τα ΕΑΑΚ κ βάλαν το σομπρέρο τους στο ΣΦ Βιολογικού.

 103. λαθραναγνώστης 1 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 10:08 πμ #

  Δηλαδή, το φοιτητικό κίνημα θα πάει μπροστά αν η ΚΝΕ κάθεται να τις τρώει αδιαμαρτύρητα?

 104. RED LABEL 1 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 5:19 μμ #

  κ πάντως δεν είναι τόσο δευτερεύον όσο παρουσιάζεται……….

 105. Γρηγόρης 1 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 5:47 μμ #

  Μπορεί κάποιος να εξηγήσει το σκεπτικό του ΜΑΣ για τις ξεχωριστές συγκεντρώσεις;

 106. RED LABEL 1 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 5:54 μμ #

  διαφωνία στο πολιτικό πλαίσιο που τις καλεί κ στην αντίληψη των οπορτουνιστών για το κίνημα.όπως κ με τη ΓΣΕΕ κ την ΑΔΕΔΥ με τη μόνη διαφορά που εδώ δεν έχουμε πανελλαδικό όργανο συγκρότησης με εκλεγμένους αντιπροσώπους.που αυτό είναι ακόμα χειρότερο.

 107. Mis8wtos 1 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 6:51 μμ #

  TWRA 8anatos sta Eaak! Ay3hsh ths rizospastikopoihshs me oses periswteres kinitopoihses ne SYNOLIKO plaisio KAI epi8esh stous dhlwmenous me ta grapta tous ex8rous tou kommounistikou kommatos! Kanena deiliasma TSAKISMA…

 108. Γρηγόρης 1 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 7:53 μμ #

  Label 108

  Noμίζω ότι είναι λάθος να μεταφέρουμε μηχανιστικά την επιτυχημένη συνταγή των ξεχωριστών συγκεντρώσεων του ΠΑΜΕ και στο πανεπιστήμιο.Είναι λογικό να καλεί το ΜΑΣ σε συγκέντρωση του ΠΑΜΕ όταν αυτή υπάρχει-π.χ στη ΔΕΘ-αλλά δε βλέπω το λόγο δυο διαφορετικών συγκεντρώσεων όταν διαδηλώνουν μόνο οι φοιτητές.Δε νόμίζω ότι γινόμαστε «ουρά των ΕΑΑΚιτών» όταν συμμετέχουμε,κάθε αλλο,με την απουσία μας τους αφήνουμε να «αλωνίζουν».Και όσα στραβά και αν έχουν οι ΕΑΑΚιτες-που έχουν πολλά-η ταύτιση τους με τους ξεφτιλισμένους πασόκους της γσεε είναι ατυχής.

 109. RED LABEL 1 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 11:09 μμ #

  δηλαδή να κάνουμε πορείες με αυτούς που έχουν μια σοσιαλδημοκρατική γραμμή γενικά κ ειδικά στην παιδεία μιλάνε για πανεκπαιδευτικό μπλοκ με πρυτάνεις κ καθηγητές ΔΟΕ-ΟΛΜΕ κτλ κτλ?να πάμε με αυτούς που έχουνε βγει σαν η καλύτερη προμετωπίδα της αστικής τάξης κ των κομμάτων της για να διαλυθεί κ να κατακερματιστεί το φκ?να πάμε με αυτούς που φοράνε το καπέλο τους στο Σύλλογο κ κάνουνε σεχταριστικά μαζέματα συντονιστικών?να πάμε με αυτούς που λένε «εξώ οι κνίτες απτις σχολές?»που θυμούνται το συντονισμόμόνο στις καταλήψεις ενώ πριν κινηματική νηνεμία κ όλα καλά?που τα συλλαλητήριά τους τα καλεί ο Τεγόπουλος?

  δεν το καταλαβαίνω έτσι εγώ!ποιο είναι το λάθος αφής στιγμής έχεις ένα άλλο πολιτικό πλαίσιο κ το δουλεύεις μέσα στους μαζικούς φορείς που είναι οι ΓΣ κ τις καταλήψεις που βάζεις ως μορφή πάλης να κάνεις ξεχωριστή συγκέντρωση με το δικό σου πολιτικό πλαίσιο κ να προσπαθείς να πείσεις με βάση αυτό κ να αλλάξεις το συσχετισμό?ο συσχετισμός αλλάζει μέσα στους μαζικούς φορείς με τη δράση σου.όχι στην πορεία που είναι αποτέλεσμα πολιτικής δουλειάς.αλλιώς γιατί να μην πάω στη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ να κερδίσω κόσμο?

  πόσο μάλλον που υπάρχει κ η θετική εμπειρία του ΠΑΜΕ κ είσαι κ η μόνη δύναμη που θεωρεί του εργάτες πρωτοπορία?

 110. κομμαντο λαϊκομετωπικής εντροπιας 1 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 11:44 μμ #

  http://edopolytexneio.gr/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1

 111. RED LABEL 1 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 11:56 μμ #

  na kseres ti ksylo epese gia navgei ayth h apofash…………….

  xaxaxa

 112. Y 2 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 12:57 πμ #

  Δύο πορείες έγιναν σήμερα? ΜΑΣ 1.500 άτομα και οι άλλοι 5.000?
  http://www.star.gr/ellada_kosmos/104817/
  http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=370464&cid=4

 113. mariori 2 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 1:13 πμ #

  Οι πορείες ήταν περιπου 2000 προπύλαια και 1000 ομόνοια και μπορεί να ειναι και σχετικά ανεβασμένα τα νούμερα.
  Τώρα για τις χωριστές συγκεντρώσεις αν είναι μέσα στο λιοπύρι να περιμένεις τους άλλους να ξεκινήσουν στις 3 είναι από μόνο του ένας πολύ καλός λόγος να κάνεις χωριστή συγκέντρωση :). Πλάκα κάνω προφανώς.

 114. Αναυδος 2 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 8:48 πμ #

  Το καπέλωμα του αγώνα που επιχειρούν τα ΕΑΑΚ και η ΑΡΕΝ θεωρώντας τις άμαζες συνελεύσεις και το στενό παραταξιακό συντονιστικό (όπου δε συμμετέχουν παρά μόνο αυτοί) σαν την έκφραση των φοιτητών δεν προμηνύει τίποτα καλό για τη συνέχεια.

  Η κατάληψη που έχει αναδειχτεί σε φετίχ ειναι απλώς λάθος. Ενώ η απεργία στρέφεται ευθέως στα θεμέλια του συστήματος δηλαδή στην παραγωγή της υπεραξίας η κατάληψη δείχνει μόνο απελπισία. Είναι κάτι σαν την απεργία πείνας συνεπώς θα πρέπει να είναι το τελευταίο καταφύγιο και όχι για αρχή τραβάμε 1 βδομάδα κατάληψη και βλέπουμε. Οι μορφές πάλης είναι εξίσου σημαντικές με τη γραμμή. Συνηθως η λάθος γραμμή επιβάλει και λάθος μορφές πάλης

 115. Y 2 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 9:19 πμ #

  Μαριωρή, ποιος ήταν στα προπύλαι και ποιος στην Ομόνοια?
  3.000 σύνολο δεν είναι και τίποτα σπουδαίο εδώ που τα λέμε και ειδικα για 150 συνελεύεις υπό κατάληψη όπως διάβασα κάπου.

 116. Μιχάλης 2 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 9:42 πμ #

  Έλα ρε Υ, ποιος θα ήταν Ομόνοια; Τα παιδιά του Γόντικα 8)
  Όντως απαράδεκτα τα νούμερα για όλους. Πάντως αρχίζει να ξαναμπαίνει το εργατικό κίνημα μπροστά. Πολύμορφες κινητοποιήσεις και με νέα στοιχεία.
  Αξίζει να διαβαστεί προσεκτικά αυτό http://www.pamehellas.gr/docs/192011_15263.pdf (ειδικά προς το τέλος).

 117. Αντώνης 2 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 10:06 πμ #

  Διάβασα την διακύρηξη του «συντονιστικού» καταλήψεων. Στο αποφασίζουμε λέει:

  Αποφασίζουμε:

  * Νέο Γύρο Συνελεύσεων και Καταλήψεων σε όλες τις σχολές. Καλούμε όλους τους φοιτητές σε όλη την Ελλάδα να συνεχίσουν με συνελεύσεις- καταλήψεις- διαδηλώσεις
  * Πορεία το Σάββατο 3 Σεπτέμβρη από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα και στήριξη της νέας έναρξης του κινήματος των πλατειών. Ο αγώνας μας είναι κοινός. Όλη η πλατεία μια σχολή, κάθε σχολή και μια πλατεία.
  * Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ. Πανελλαδική εμφάνιση του φοιτητικού κινήματος μαζί με τον υπόλοιπο αγωνιζόμενο λαό.
  * Πανεκπαιδευτική διαδήλωση στην Αθήνα την Πέμπτη 8 Σεπτέμβρη
  * Ανασυγκρότηση, βελτίωση και διεύρυνση του Πανελλαδικού Συντονιστικού Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων πάνω στις Γενικές Συνελεύσεις. Καλούμε τους Φοιτητικούς Συλλόγους και τις Συντονιστικές Επιτροπές Κατάληψης να συζητήσουν για τη δημοκρατική ανασύγκροτηση του Οργάνου.
  * Καλούμε σε διοργάνωση εξώστρεφων δράσεων ενημέρωσης και στη δημιουργία κέντρων αγώνα του Φοιτητικού Κινήματος

  Για τις γκρούπες λοιπόν των αριστεριστών, κίνημα είναι μόνο το κίνημα των πλατειών. Καμία μα καμία αναφορά στο εργατικό κίνημα. Καμία σημείωση, έστω και γενικόλογη, για συμπόρευση και κοινή δράση με τους εργαζόμενους. Ζήτω οι πλατείες!

 118. λαθραναγνώστης 2 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 10:25 πμ #

  Αντώνης @ 119,
  Όταν μετά λέω εγώ, αστειευόμενος φυσικά, ότι «κάνουνε πιάτσα», με λένε κακοήθη!:) 🙂

 119. Y 2 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 11:12 πμ #

  H κριτική του Αντώνη είναι σωστή. Η τακτική που ακολουθείται από την ΠΚΣ είναι λάθος – στο βαθμό που εκφράζεται από αυτά που λέει ο Red Label πχ. – και είναι και μη ξεκαθαρισμένη προς το παρόν ως το ποια είναι η στάση της ΠΚΣ εκεί που χάνει συνελεύσεις (στη συντριπτική πλειοψηφεία των περιπτώσεων δηλαδή προς το παρόν): είναι μέσα στην κατάληψη αλλά όχι στην επιτροπή της? Είναι μέσα στην κατάληψη αλλά συμμετέχει σε άλλη πορεία από αυτή που αποφασίζει η ΓΣ? Τελικά κατά πόσο σέβεται και εφαρμόζει τις αποφάσεις των ΓΣ στις οποίες συμμετέχει?

  Επειδή μπαίνει πολλές φορές η μαζικότητα των συνελεύσεων ως δικαιολογία αναρωτιέμαι αν πχ. η ΠΚΣ πάρει μια συνέλευση που έχει καλεστεί με την τρίτη κι έχει λίγα άτομα θα την θεωρήσει άκυρη λόγω μικρής μαζικότητας? Η δε θα βάλει κατάληψη λόγω μαζικότητας?

  Παρά τις έγκυρες ενστάσεις του Κομπάσο νομίζω ότι στο θέμα της κατάληψης χρειάζεται ευελιξία. Κάποια ακραία σεχταριστικά στοιχεία βέβαια έξω τόσο από το φοιτητικό όσο και το εργατικό κίνημα αλλά και την ίδια την εργατική τάξη (βλέπε άναυδος) θα θελαν πολύ η κατάληψη να γίνει το κύριο θέμας σύγκρουσης γιατί το σαμποτάρισμα του μετώπου είναι το πρώτο τους μέλημα.

  Η Ενιαία Ανώτατη Παιδεία και η συμπόρευση με το εργατικό κίνημα είναι τα δύο σημεία που πρέπει να αλλάξουν πλεύση τα ΕΑΑΚ.

  Η αναγνώριση ότι χρειάζεται συμπόρευση μέχρι κάποιο σημείο μεταξύ ΕΑΑΚ και ΠΚΣ είναι αυτό που πρέπει να αλλάξουν και οι δύο δυνάμεις.

 120. mariori 2 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 11:29 πμ #

  Το ΜΑΣ συμμετέχει στην κατάληψη και στις συντονιστικές επιτροπές, οι οποίες όμως ακόμα τουλάχιστον,δρουν σαν παραταξιακά μαζέματα χωρίς αντιπροσώπους κλπ, οπότε απλώς συζητήσεις για το πρόγραμμα της κατάληψης κλπ μπορούν να γινούν γιατί όλα τα υπόλοιπα θα είναι νομιμοποίηση μια εκφυλιστικής (για τώρα ξαναλέω) διαδικασίας.
  Το να συμμετέχεις σε ξεχωριστή συγκέντρωση από αυτή που αποφασίζει η ΓΣ δεν είναι κάτι καινούριο ούτε ήταν αυτό το θέμα που χτες ο κόσμος ήταν σχεδόν απογοητευτικός., Συγκέντωση ίδια μέρα και ώρα αλλά με το δικό σου πλαίσιο δεν είναι ασέβεια προς τη ΓΣ. Π.χ. στη θεσ/νικη από αυτά που διαβάζω το ΜΑΣ είχε πορεία χθες αλλά επειδή οι ΓΣ έβαζαν πορεία σήμερα συμμετέχει και σήμερα.
  Η μαζικότητα είναι προφανώς θέμα του τι θα κάνεις. Αν δεν έχει απαρτία ή είναι τρεις κι ο κούκος σε μια ΓΣ πρέπει πρώτα να συσπειρώσεις τον κόσμο και μετά να ανεβάσεις τις μορφές γιατί αλλιώς βαυκαλίζεσαι με μια κατάληψη παραπάνω στο χάρτη και τον κόσμο σε διακοπές.

 121. Αναυδος 2 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 1:54 μμ #

  Για να λέμε τα πράγματα με το ονομα τους οι αποφάσεις των γσ παιρνονται με σχετικη πλειοψηφία. Παλιότερα χρειαζόταν η απόλυτη πλειοψηφία

 122. RED LABEL 2 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 2:05 μμ #

  Υ το ζήτημα είναι ως εξής:αν μια ΓΣ δεν έχει κόσμο δεν είναι ΓΣ!πολύ απλά.όποιος κ να την καλεί.

  το ΜΑΣ πολύ σωστά κατά την άποψή ΜΟΥ ασκεί σφοδρή κριτική σε αυτό που λέγεται σήμερα συντονιστικό καταλήψεων κ συντονιστικές επιτροπές γιατί πολύ απλά δεν είναι εκλεγμένες από κανέναν κ δεν νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν κανέναν.τα πλαίσια των ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ κ ΠΑΣΠ απλά γράφουν για δημιουργία τέτοιων οργάνων που όμως επειδή δεν εκλέγονται αλλά είναι από αυτοορισμένους αντιπροσώπους δεν εκπροσωπούν κάποιον.απλά είναι ένας τρόπος να φορέσουν το σομπρέρο τους τα ΕΑΑΚ στο κίνημα γιατί πολύ απλά μια τέτοια επιτροπή δεν μπορεί να λύνει πολιτικά ζητήματα.γιατί αν είναι έτσι κατεβάζει η ΚΝΕ όλη την οργανωτική της κ αλλοιώνει τις αποφάσεις κ τις γυρνάει πανελλαδικά κ βάζει το δικό της καπέλο.αυτό όμως μόνο κίνημα δεν είναι. είναι σεχταρισμός.

  οι Σ.Ε.Κ. μπορούν να λύνουν ΜΟΝΟ πρακτικά ζητήματα γιατί το πολιτικό σκέλος το λύνει ο μαζικός φορέας που είναι η ΓΣ κ μόνο αυτή.

  το ΜΑΣ πάει μέσα στις καταλήψεις γιατί είναι μια μορφή πάλης όπως κ η απεργία που αποφάσισαν οι φοιτητές σε αυτή τη φάση.απλά δεν μπορεί να αφήσει στους οπορτουνιστές να εφτελίσουν την μορφή πάλης.γιαυτό δίνει το σωστό πολιτικό περιεχόμενο.όπως κ στην απεργία όπως κ στις ξεχωριστές συγκεντρώσεις.μέσα στο χώρο παλεύεις τις απόψεις σου αλλά έχεις αυτοτελή δράση πέρα κ έξω από τους οπορτουνιστές.όπως κ στη ΓΣΕΕ.

  εσύ που διαφωνείς σε αυτό?μήπως ότι εδώ δεν είναι εργατικό κίνημα?μήπως γιατί τα ΕΑΑΚ δεν είναι ΠΑΣΚΕ?δεν μπορώ να καταλάβω……………

 123. RED LABEL 2 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 3:43 μμ #

  Y διαχρονικά η εμπειρία έχει διδάξει πως η ενότητα στο πρόβλημα(κοινό πλαίσιο για να φύγει ο νόμος) έχει προκαλέσει σοβαρή στο κίνημα………

  αλλά όμως όταν τα ΕΑΑΚ έχουνε κοινά με το ΠΑΣΟΚ στις σχολές τι τα θέλουν τα υπόλοιπα?γιατί καλή κ η προπαγάνδιση περί ενότητας αλλά κ λίγο ειλεικρήνια………..

  κ το περίεργο είναι ότι τα ΕΑΑΚ θεωρούν πολύ φυσιολογικό η ΠΑΣΠ να ακολουθεί το πλαίσιό τους……

  αφού κ το ΜΑΣ βάζει κατάληψη γιατί δεν ψηφίζει ΜΑΣ κ ψηφίζει αυτούς?γιατί πολύ απλά δεν κάνουν αντιπαράθεση αρχών με το ΠΑΣΟΚ γιατί έχουν σοσιαλδημοκρατική γραμμή ουσιαστικά.
  στην ουσία της κ όχι στη φρασεολογία.

  ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΝΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Κ ΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΧΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ!

 124. kontoxontros 2 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 4:50 μμ #

  Καταρχήν αυτή η καραμέλα με τα κοινά πλαίσια με την Πασπ νομίζω πρέπει να σταματήσει, εκτός και αν θέλουμε να κάνουμε αντιπαράθεση με ψέμματα. Ούτε σε μία σχολή σε ολόκληρη την Ελλάδα δεν έχει γίνει κοινό πλαίσιο με ΠΑΣΠ παρότι μπορεί να υπήρξε σχετική συζήτηση. Το εάν οι Πασπίτες για τους δικούς τους λόγους, στην πρώτη εβδομάδα των συνελεύσεων (μόνο στις σχολές όπου ξέρουν ότι δεν μπορούν να την πάρουν) αποσύρουν πλαίσια και στηρίζουν τα δικά μας, για μένα είναι μία ενδοαστική αντίθεση την οποία μπορούμε μόνο να την οξύνουμε με την παραπέρα ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου και βάθεμα του πολιτικού περιεχομένου.
  Πραγματική γελοιότητα και προδοσία, είναι να πιάνει το κράτος έναν αριστερό και στα ΔΣ οι «κομμουνιστές» της ΠΚΣ να ψηφίζουν από κοινού με την ΔΑΠ για την μη αθώωσή του, όπως πχ πέρυσι στην Θεσσαλονίκη με έναν σύντροφο των εαακ.
  Το ζήτημα της εργατικής απεύθυνσης του φοιτητικού κινήματος, απότι φαίνεται βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο από ότι στο προηγούμενο κίνημα και ίσως είναι ο μόνος δρόμος νίκης με βάση την σημερινή συγκυρία. Προς αυτήν την κατεύθυνση οφείλουν να παλέψουν με όλους τους τρόπους όλες τις δυνάμεις της κομμουνιστικής αριστεράς. (Επίσης αντώνη εκτός από τα μπούλετ να διαβάζεις και το υπόλοιπο κείμενο)
  Τώρα για το ποιός φοβάται την συνάντηση με ποιόν και άλλες τέτοιες μπαρούφες απότι φαίνεται την συνάντηση την φοβάται το ΚΚΕ για αυτό και δεν προσπαθεί να διεκδικήσει την ηγεμονία σε ένα τέτοιο κίνημα και να το συνδέσει και με το ΠΑΜΕ κτλ κτλ.

  Όσο για τις άμαζες συνελεύσεις παρακαλώ να δείτε τα νούμερα τα οποία μιλούν από μόνα τους. Χθες ήμουν στην Νομική ΑΠΘ και άγγιζε τα 700 άτομα.

  Πάντως για το συντονιστικό Γ.Σ. μπαίνει ήδη κατεύθυνση για αιρετούς και ανακλητούς είτε από τις συνελεύσεις είτε από τις συντονιστικές επιτροπές επομένως ιδού η ρόδος ιδού και το πήδημα.

  Σας περιμένουμε…

 125. luckystrike 2 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 5:19 μμ #

  Οσοι αρχισατε παλι να λετε τις βλακειες περι φετιχισμου της καταληψης,ισως να πρεπει να σκεφτειτε πως το διλημμα δεν ηταν καταληψη-ανοιχτη σχολη,αλλα καταληψη-εξεταστικη…κατι που σημαινει ακινησια,απομακρυνση κοσμου απο διαδικασιες,ομαλοτητα κλπ κλπ

  Κατα τ’αλλα διασκεδαζω πολυ απο κκεδοσχολια…

  Στο τελος θα κανουμε ταμειο ολοι…τωρα εχει δουλεια.Αντε και καλη δυναμη σε ολους τους συντροφους που μαχονται για την ανατροπη του νομου…

 126. κομμαντο λαϊκομετωπικής εντροπιας 2 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 5:32 μμ #

  «γιατί πολύ απλά μια τέτοια επιτροπή δεν μπορεί να λύνει πολιτικά ζητήματα.γιατί αν είναι έτσι κατεβάζει η ΚΝΕ όλη την οργανωτική της κ αλλοιώνει τις αποφάσεις κ τις γυρνάει πανελλαδικά κ βάζει το δικό της καπέλο» λέει ο λέιμπελ.

  η επιτροπή αγώνα δεσμεύεται από την απόφαση που έχει πάρει ο σύλλογος. ξεκάθαρα πράματα. από κει και πέρα προφανώς και θα κοιτάξει να υλοποιήσει την απόφαση του συλλόγου (αυτό είναι ο κύριος σκοπός της), όμως μπορεί να συζητήσει την πολιτική εμβάθυνση του περιεχομένου του πλαίσιου -απο το οποίο ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΔΙΌΤΙ ΤΟ ΈΧΕΙ ΨΗΦΊΣΕΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ- και τον εμπλουτισμό των δράσεων.

  Οπότε την απίστευτη ΜΑΛΑΚΙΑ που είπες να «φέρουμε την οργανωτική μας να πάρουμε την επιτροπή» ΞΕΧΑΣΕ ΤΗΝ έξυπνε.

  Τις ίδιες ΜΑΛΑΚΙΕΣ κάνατε το 2007 και διαλύατε τις επιτροπες.

  Όταν ο σύλλογος ΨΗΦΙΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, η επιτροπή αγώνα ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ σ’αυτό.

  Αυτά στις ΚΟΒΕΣ ΣΟΥ.

 127. Viktor Semyonovich Abakumov 2 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 5:47 μμ #

  Όταν διεξάγεις έναν αγώνα και θέλεις πραγματικά να είναι νικηφόρος, πρέπει να διασφαλίσεις ότι θα διέπεται από κάποιες βασικές αρχές: Οργάνωση, πειθαρχία, επιτελικότητα, συλλογικότητα, αταλάντευτη στόχευση του αντιπάλου, σύνδεση με το ταξικό εργατικό κίνημα. Τι σχέση έχουν τα ΕΑΑΚ με τα παραπάνω;

  Το ΚΚΕ επιδιώκει την κατάργησει του νόμου. Αλλά πάνω και πέρα απ αυτό, προϊόντος του κινηματικού προτσές, ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΕΙ νέες βάρδιες αγωνιστών: Μακρυά από την μικροαστική ανυπομονησία, με αντοχή και εργατική – λαϊκή κουλτούρα.

 128. kontoxontros 2 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 7:31 μμ #

  Ε βέβαια η οργάνωση η πειθαρχία, η επιτελικότητα η συλλογικότητα, η αταλάντευτη στόχευση του αντιπάλου, η σύνδεση με το εργατικό κίνημα, είναι προαπαιτούμενα για να ξεκινήσεις έναν αγώνα… Εάν δεν τα έχεις, περίμενε μέχρι να τα αποκτήσεις.
  Βασικά όλα τα παραπάνω είναι πάντα διακύβευμα και σε σημαντικό βαθμό η έκβασή τους εξαρτάται από την έκβαση που θα έχει και η μάχη της ηγεμονίας σε ένα κίνημα αλλά και στο επίπεδο της πολιτικής του πρωτοπορίας.
  Το ζήτημα των αιρετών και ανακλητών αντιπροσώπων είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της ωρίμανσης του φοιτητικού κινήματος με βάση και τις εμπειρίες των προηγούμενων κινημάτων αλλά και της ΕΑΑΚ
  Όσο για την διαπαιδαγώγηση και την εργατική λαική κουλτούρα, ο τρόπος που έχουν διαπαιδαγωγηθεί τα μέλη της ΚΝΕ μόνο κάτι τέτοιο δεν θυμίζει όπως τουλάχιστον το βιώνουμε εμείς στις σχολές.
  Λασπολογία μέχρι εκεί που δεν πάει πχ για τα ΕΑΑΚ («χρυσαυγίτες νεοεκοφίτες»,»συνεργάτες της Ελευθεροτυπίας», «άξιος ο μισθός σας «, κάνουν ότι μπορούν για να πολεμήσουν την σύνδεση του ΠΑΜΕ με το φοιτητικό», «έχουν δημιουργηθεί και τα παίρνουν για τον παραπάνω λόγο» δλδ αστυνομική ανάλυση της συγκυρίας, καμία αλληλεγγύη για συλληφθέντες και αρκετές ακόμα προβληματικές συμπεριφορές που μόνο ανώτερο πολιτισμό δεν θυμίζουν.
  Βέβαια τα παραπάνω δεν αποτελούν προνόμιο της ΚΝΕ, αλλά μπορεί να εντοπίζονται και σε άλλες αριστερές συλλογικότητες που προφανώς έχουν γεννηθεί σε αυτήν την κοινωνία, όμως αυτός ο πολιτισμός που ανέφερα είναι κάτι προς υπέρβαση και επουδενί κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε περήφανοι.

  Παρόλα αυτά το ξαναγράφω.

  Σας περιμένουμε στους δρόμους και στα πλαίσια αγώνα μαζί μας και ας δούμε στα κοινά συντονιστικά γενικών συνελεύσεων ποιανού η αντίληψη θα ηγεμονεύσει

 129. apokatastasi tis ali8eias 2 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 10:54 μμ #

  gia ton kontoxontro 126.

  den aggize ta 700 atoma.
  561 itan.

  den perigrafw allo.

 130. giorgos bookhunter 2 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 11:03 μμ #

  http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4635428

  Παλιό αλλά μιλάει ακόμα, δεν ξέρω αν είχε ξαναμπει
  Επειδή κατά βάση το θέμα του ασύλου συνδέεται με την επιχειρηματική δράση εντός των πανεπιστημίων, μήπως η αμερικάνικη πρεμούρα σημαίνει και αμερικάνικες μπίζνες με ιδιωτικά κολέγια όπως αχνοφένεται στο τέλος του δημοσιεύματος, δηλαδή απαξίωση των ελληνικών πανεπιστημίων,απουσία αντιδράσεων, εξίσωση πτυχίων , άνοιγμα «εκπαιδευτικής αγοράς» σε αμερικάνικα ιδρύματα;

 131. Viktor Semyonovich Abakumov 2 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 11:23 μμ #

  Koντόχοντρε.

  Όντως είναι διακυβεύματα αλλά υπάρχει και η εμπειρία προηγούμενων αγώνων. Και δείχνει ότι συνειδητά αυτές οι δυνάμεις δεν θέτουν αυτές τις αρχές ούτε καν προς κατάκτηση για τα «μέλη» τους, πόσο μάλλον για το κίνημα. Κι αυτό είναι αδιαμφισβήτητο για τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ.

  Εκοφίτες δεν ξέρω αν είναι τα ΕΑΑΚ. Ξέρω όμως ότι προβαίνουν σε εκοφίτικες ενέργειες. Χαρακτηριστικότερη όλων η ενέργεια να κατεβάσουν την ταμπέλα της Βασιλακοπούλου. Αναφορικά τώρα με την καραμέλα των συλληφθέντων, καμία αντιπαλότητα δεν υπάρχει απέναντί τους. Απλά η μεγάλη πρεμούρα των ΕΑΑΚ για το θέμα είναι απότοκο των νταραβεριών που έχουν ανοίξει εδώ και χρόνια με τον λεγόμενο αντιεξουσιαστικό κτλ χώρο. Αναγωγή της καταστολής στο Α και το Ω κτλ κτλ. Και γενικά αυτός ο «χώρος» επιδρά στην πολιτική τους. Ουσιαστικά από σκοπιά πολιτικοφιλοσοφική αποτελεί την σύνδεσή τους με τον αστισμό.

 132. RED LABEL 3 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 1:05 πμ #

  @128

  επειδή τα παρουσιάζεις όπως θέλεις : ποιος όρισε την Σ.Ε.Κ. Βιολογικού Αθήνας να ασχοληθεί με τη δράση του ΚΚΕ? ΚΑΝΕΙΣ!

  κ γω στα όνειρά μου θα ήθελα να είμαι στο φεγγάρι σε ένα κίνημα ιδανικό.η πραγματικότητα είναι όμως ότι αυτές οι επιτροπές πέραν του ότι δεν έχουν την ελάχιστη νομιμοποίηση να εκπροσωπήσουν τον οποιονδήποτε(πόσο μάλλον συλλόγους) έχουνε κ λανθασμένο ρόλο προσανατολισμό.κ μπορεί μια χαρά να αλλοιωθεί το πολιτικό πλαίσιο της απόφασης του ΣΦ εφόσον είναι ανοιχτή σε όλους.

  μια τέτοια επιτροπή μπορεί να έχει μόνο πρακτικούς λόγους ύπαρξης.

  όμως οι επιτροπές αυτές είναι διάττοντες αστέρες γιατί συντονίζουν μόνο καταλήψεις κ παλεύουν για τη διατήρηση του σημερινού αστικού ΑΕΙ κ καλούν σε πανεκπαιδευτικό μπλοκ για να πέσει δήθεν ο νόμος.
  εκεί είναι η ουσία.

  όσο για την ΠΑΣΠ που είπε κάποιος:το γεγονός ότι η ΠΑΣΠ αγωνίζεται για την κουτάλα κ τα ΕΑΑΚ δεν κάνουν αντιπαράθεση αρχών κ ουσίας αλλά διαγωνίζονται με ΑΡΕΝ κ ΠΑΣΠ για το ποιος είναι πιο αντικυβερνητικός κ σοσιαλδημοκράτης λέει πολλά κ εξηγεί το γιατί η ΠΑΣΠ δεν ψηφίζει κ άλλα πλαίσια με κατάληψη.άρα το ζήτημα δεν είναι ενδοαστικό.η ΠΑΣΠ αυτή τη στιγμή όπως κ η ΔΑΠ αντιδρά μέσω πλαισίων που δεν λένε τίποτα ουσιαστικό παρά μόνο κατάληψη.

  άλλωστε ήταν ένα θέμα για ξύλο σε πολλές ΓΣ κόπως κ στο σεχταριστικό( ε σόρρυ συντονιστικό το λένε….) Αθήνας μεταξύ ΕΑΑΚιτών κ μεταξύ ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ.

  για χαβαλέ:πως νοιώθει ένας ΕΑΑΚίτης με σταλινική αντίληψη(κατά τη δική του σκέψη) που σηκώνει χέρι πάνω του ένας συνασπισμένος?κ πόσο κομπλεξάρονται ΕΑΑΚίτες όταν χάνουνε στο ξύλο από την ΑΡΕΝ?χαχαχαχαχαχαχα

 133. luckystrike 3 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 2:09 πμ #

  Eνας καλος λογος που δεν παιρνει η κνε συνελευσεις ουτε για δειγμα (αν και ακουσα οτι πηρε 5-6 σε αυτο το γυρο,μπραβο παιδια!) ειναι οτι τα μελη της αντι να μιλανε σε συμφοιτητες τους και να παλευουν τη γραμμη τους,σερφαρουν στα μπλογκ και ψαχνουν να «αποστομωσουν» καναν σκορπιο εαακιτη που τρολαρει…εναλλακτικα βγαινουν εξω μεταξυ τους και χαιρονται την καθαροτητα της ασπιλης απο τον οπορτουνισμο γραμμης τους…και τα δυο ειναι εξισου ανουσια…

  Ενας καλος λογος που ουτε στο μελλον θα σταυρωνουν συνελευση ειναι οτι δεν καταλαβαινουν πως αυτο που κανουν ειναι ηλιθιο,και πραγματικα πιστευουν πως δινουν μαχαιρια στην καρδια του αστισμου και του αριστερισμου…

  Μεχρι να αλλαξει κατι συνταρακτικα,θα κλαιτε που δεν μπορει ο μεσος φοιτητης να καταλαβει πως ειμαστε εκοφιτες,πασοκοι,οπορτουνιστες,αντικομμουνιστες και συνεχιζει να εμπιστευεται τα ΕΑΑΚ οταν θελει να κινητοποιηθει…

  This is life…

 134. RED LABEL 3 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 8:32 πμ #

  καλά επαναστατημένε Λάκη!τραγούδα μόνος σου………………..!κ όπως θα έλεγε κ μια ψυχή:είναι ορισμένοι άνθρωποι που είναι καλύτερα να μιλάν παρά να μασάν.γιατί πολύ απλά προσφέρουν άφθονο γέλιο όχι γιαυτό που λένε αλλά για το πως το λένε…………….

 135. Κώστας Μίχος 3 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 9:18 πμ #

  Τα ιδια και τα ιδια απο το 73. Παντα αυτη η ιδεοληψια με τις καταληψεις απο το κκε. Που ξεκιναει απο τους 300 προβοκατορες του πολυτεχνειου και φτανει στα σημερινες κολοτουμπες.. Καλοι μου κνιτες αν στους αγωνες απο τοτε μεχρι σημερα πηγαιναμε με την οπορτουνιστικη γραμμη του κκε σημερα τα πανεπηστημια θα ηταν χειροτερα απο αυτα στην χιλη.

  Δεν ειναι τυχαιο οτι παντα αυτο γινεται .Στην αρχη οχι στις καταληψεις και μετα η γνωστη κολοτουμπα «ναι αλλα με περιεχομενο » Τα βαρεθηκε η ψυχη μου.

 136. λαθραναγνώστης 3 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 9:55 πμ #

  Κι ο γιατρός ο αλμπάνης, δια πάσαν νόσον και δια πάσαν μαλακία, χορηγεί το ίδιο φάρμακο.

 137. RED LABEL 3 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 9:56 πμ #

  μπράβο ρε Μίχε!γιαυτό εσύ που είσαι γνήσιο οπορτουνιστικό στοιχείο κ θες ενότητα γιατί έτσι αυταπατάσαι πως θα ρίξεις το νόμο μην ασχολείσαι με το ΚΚΕ κ την επαναστατική γραμμή του!

  εσύ κάνε πορείες με τα μέλη της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ που κάνουν κουμμάντο στην ΠΟΕ-ΟΤΑ κ συμμαχία με τον ευρολιγούρη ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ!

  τώρα που το ΝΑΡ θα αλλάξει κ όνομα είναι μια ευκαιρία να το κάνετε όπως η ΚΟΕ!πρώτα μετατράπηκε από Α/Συνέχεια σε «Κ»ΟΕ κ μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ!έτσι κ σεις είναι καιρός να προχωρήσετε στην αμοιβαδοποιήση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ κ στη δημιουργία του 7ου συμμαχικού σχήματός σας…………………….

  είστε άρρωστοι κ δεν ξέρετε τι σας γίνεται ρε ΑΝΤΑΡΣΥΑ!τι να σας πω!

  εγώ έχω να πω ότι σας έχει πονέσει που το ΜΑΣ κ οι ΚΝΕίτες που το καθοδηγούν είναι στις καταλήψεις κ κάνετε αμάν κ πως για να τους διώξετε αλλά δε θα σας περάσει!μια χαρά το πάνε τα παιδιά!αν σας πάρουν κ κανα-δυο συνελεύσεις περισσότερες ακόμα καλύτερα!εκεί να δεις τσούξιμο.

  Μίχο το Πολύτεχνείο δεν το ξέρεις όπως δεν ξέρεις κ τι γινόταν στην ΕΣΣΔ!άστα καλύτερα γιατί θα σε ξεβρακώσω πάλι πρωί πρωί κ δε θα ήθελα!

  επίσης ρε παιδιά θα συζητήσουμε ποτέ για το πολιτικό περιεχόμενο η μια ζωή θα κολλάμε στην μορφή πάλης?η οποιία κιόλας έχει επιλεγεί από τους φοιτητές σε αυτή τη φάση κ λέγεται κατάληψη!τα άλλα είναι τα σημαντικά όμως……..!για τα οποία εμείς δεν έχουμε βγάλει κιχ……………..

 138. RED LABEL 3 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 10:12 πμ #

  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

  http://www1.rizospastis.gr/page.do?publDate=3/9/2011&id=13683&pageNo=14&direction=-1

 139. Mis8wtos 3 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 10:24 πμ #

  @luckystrike
  To oti sas empisteuontai oi Pasokoi psifozontas sas stis syneleyseis den shmainei oti sas empisteyontai oloi oi foithtes pou 8eloun na agwnistoun.
  Apodeiksh oi EKLOGES kai to oti EISTE ANYPARKTOI STIN KOINWNIA, MIA TRIXA APO TA A…. TOU KKE k ths KNE!

  Knwdala pou epeidh kanete thn lantza ton sosialdhmokratwn MONO STA AEI (PASOK/SYN) kai sas libanizei o omilos tegopoulou nomizete oti eiste kati!
  And THAT is REALITY STUPID CUNT!

  8a ftysete to gala ths mana sas and you can take that to your stock market…

 140. Κώστας Μίχος 3 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 10:28 πμ #

  Αυτο λεω, αν δεις τι ελεγες πριν θα καταλαβεις τι ενοω. Παντα στο τελες μπαινει η κνε στις καταληψεις ακριβως γιατι τις επιλεγουν οι φοιτητες κοντρα στον συντιριτισμό και τον οπρτουνισμό του κκε. Και παντα το κκε κανει την γνωστη κολοτουμπα. Τ

  Οπα ρε μεγαλε που θα μας ξεβρακωσεις κιολας, μαθε να σηκωνεις τα βρακια σου πρωτα που σου πεφτουν ακομα ρε μπαγλαμα και μετα ελα να μας ξεβρακωσεις. Το ξερεις εσυ το πολυτεχνειο που δεν ειχες γεννηθει στοκε.

  Λαθρα

  Συμφωνω λαθρα οι ιδιες και ιδιες μαλακιες γινονται το λες εξαλου

 141. RED LABEL 3 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 10:37 πμ #

  καλά Μίχο κάνε διαγωνισμό επαναστατικότητας………!είσαι κ πολύ καθοδηγούμενος από το σκατόφτυαρο της Ελευθεροτυπίας μιλάμε…………..

  «Αυτο λεω, αν δεις τι ελεγες πριν θα καταλαβεις τι ενοω. Παντα στο τελες μπαινει η κνε στις καταληψεις ακριβως γιατι τις επιλεγουν οι φοιτητες κοντρα στον συντιριτισμό και τον οπρτουνισμό του κκε. Και παντα το κκε κανει την γνωστη κολοτουμπα. »

  πάντως ούτε στο Πολυτεχνείο μπήκε στο τέλος η ΚΝΕ ούτε το ΚΚΕ που έφερε οικοδόμους.είναι γεγονός ότι στην αρχή δεν έλεγε για κατάληψη όπως δεν έλεγε ΚΑΝΕΙΣ.ήταν κάτι που έγινε τετελεσμένα κ σχεδόν κατά λάθος με λάθος πληροφορίες κ αυθόρμητα.αλλά η εξέγερση στην οποία το ΚΚΕ έπαιξε πρωτοπόρο ρόλο.άσε!τα ξέρουμε δε χρειαζόμαστε να μας τα ξαναπέις εσύ κ οι αστοί που τα λέτε όπως θέλετε στις κρατικές εκπομπές.

  Τέλος,σήμερα που έχουμε 2011 το Μ.Α.Σ. έβαλε παντού κατάληψη στο πλαίσιο του.αλλά εμένα δε με νοιάζει αυτό.με νοιάζει το ότι έχει σαφώς ένα πολιτικό πλαίσιο που οδηγεί την πάλη σε ριζοσπαστική κατεύθυνση.σε αντίθεση με την επικρατούσα άποψη που είναι η λανθασμένη γιατί ενότητα για την ενότητα(με το ΠΑΣΟΚ ενάντια στο ΠΑΣΟΚ) για να πέσει ο νόμος δεν είναι νικηφόρα πάλη.πάει κ τελείωσε.

 142. λαθραναγνώστης 3 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 10:47 πμ #

  Μίχο, υπό ποίαν μορφή υπήρχε το ΝΑΡ ή η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Πολυτεχνείο το 73?
  Το ΚΚΕ υπήρχε σαν ΚΚΕ!

 143. RED LABEL 3 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 11:07 πμ #

  Τι αποφασίστηκε στη Σύνοδο των Πρυτάνεων στο Λαύριο

  Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 20:30 η έκτακτη συνεδρίαση των πρυτάνεων όπου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στα Πανεπιστήμια και η εφαρμογή του νέου νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η συζήτηση έγινε παρουσία Συνταγματολόγων καθώς οι πρυτάνεις εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι πλήθος διατάξεων του νέου νόμου αντίκεινται στο Σύνταγμα και είναι τουλάχιστον ανεφάρμοστες.

  Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης η Σύνοδος των πρυτάνεων κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση, σύμφωνα με την οποία:

  «Η Σύνοδος των Πρυτάνεων, σταθμίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στα Πανεπιστήμια με την ψήφιση του Νόμου για τα ΑΕΙ, επιβεβαιώνει τις απόψεις της, όπως αυτές διατυπώθηκαν στις προηγούμενες αποφάσεις της και αφορούν στην προάσπιση του Δημόσιου και Αυτοδιοικούμενου Πανεπιστημίου.

  Η Σύνοδος εκφράζει την ανησυχία της για τις σοβαρές δυσλειτουργίες που θα προκύψουν στην καθημερινή ζωή των Πανεπιστημίων.

  Η Σύνοδος δεσμεύεται να στηρίξει προσφυγές από τα Πανεπιστήμια και την ακαδημαϊκή κοινότητα για όλες τις πράξεις που θα εκδοθούν και θα βασίζονται σε αντισυνταγματικές διατάξεις του νόμου.

  Η Σύνοδος καλεί τα πανεπιστημιακά όργανα να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις ακαδημαϊκής και δημοκρατικής λειτουργίας των ΑΕΙ, ώστε να διασφαλισθούν Πανεπιστήμια ανοιχτά στην υπηρεσία της κοινωνίας».

 144. Κώστας Μίχος 3 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 11:47 πμ #

  λαθρα σε θεωρώ αρκούντως σοβαρό για να σου απαντήσω σε αύτη την ανοησία που ρωτάς..

  Αλλά έχει μια μικρή βάση η ερώτηση που φυσικά αγνοείς . Εμείς σαν αριστερή τάση μέσα στο ΚΚΕ που στην συνεχεία διαμορφώθηκε σε αυτό που υπάρχει σήμερα, θεωρούμε σαν απαρχή της δημιουργίας της, την διαπάλης που έγινε με το κλιμάκιο της κ.ε, μετά την πασπουδαστικη νο 8.

 145. λαθραναγνώστης 3 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 12:11 μμ #

  Μίχο, όλοι τα ίδια λένε. Όταν οι αναθεωρητές φορτώνουν στο ΚΚΕ, όλα τα λάθη του εμφυλίου και τους λες ότι και αυτοί ήταν τότε στην ηγεσία του κόμματος, απαντάνε ότι ήταν κάποια ξεχωριστή τάση που φοβόταν να εκδηλωθεί.

 146. Κώστας Μίχος 3 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 12:28 μμ #

  οκ λαθρα οτι πεις. Αν διαβασεις την αποφαση της κε για το πολυτεχνειο το 73 μπορει κατι να καλαβεις. Δεν εχει νοημα ομως να γινεται αυτη η συζητηση σημερα, εγω ανεφερα το πολυτεχνειο για να μιλησω για το σημερα οτι παντα το κκε ειχε μια φοβικη σταση απεναντι σε μορφες παλης που ξεπερνουσαν τις ανοχες του αστικου πολιτικου συστηματος και του κατεστημενου.

 147. λαθραναγνώστης 3 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 12:36 μμ #

  Ο.Κ κι εσύ ότι πεις.

 148. βουρνούκιος 3 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 12:42 μμ #

  Καλημέρα σε όλους και καλή αγωνιστική χρονιά με -επιτέλους- νίκες!

  Και στο φοιτητικό απαιτείται η συγκρότηση μετώπου με όλες τις δυνάμεις που αντιτίθεται στην αντιμεταρρύθμιση της Διαμαντοπούλου, στην καπιταλιστική αναδιάρθρωση που ο νόμος αυτός παγιώνει, και παλεύουν για την ανατροπή τους!

  Εάν κομματια της ΠΑΣΠ αποδεχτούν έμπρακτα το πλαίσιο πάλης και αιτημάτων όπως αυτό διαμορφώνεται από την ΕΑΑΚ, την ΑΡΕΝ κλπ εντός των ΓΣ των σχολών ΑΕΙ-ΤΕΙ και αποδεχτούν την αναγκη ανασχεσης της καπιταλιστικής αναδιάρθωσης στην εκπαίδευση, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην αποδεχτεί η ΕΑΑΚ την ψήφιση του πλαισίου της και από την ΠΑΣΠ.

  Η ΕΑΑΚ -και η ΝΚΑ- έχουν αποδείξει πως ΚΑΙ κομμουνιστική δύναμη είναι και αρκούντως αντισεχταριστική με θετικά αποτελέσματα για το φ.κ.

  Απο κει και πέρα, η ΕΑΑΚ -και η ΝΚΑ- παλεύουν για την δημιουργία ενός μετώπου παιδείας εργασίας και για αυτό συμπορεύονται με τα ταξικά σωματεία. Η ειδοποιός διαφορά με την λαθεμένη γραμμή ΚΝΕ/ΚΚΕ είναι πως δεν θεωρούμαι μοναδική ταξική δυναμη τον ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ.

  Ανακοίνωση της ΝΚΑ για την ψήφιση του Νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

  Σήμερα η επικίνδυνη, για το λαό και τη νεολαία, κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έφερε στη Βουλή και με συνοπτικές διαδικασίες ψήφισε τον νέο Νόμο-Πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν τηρήθηκαν καν τα προσχήματα από την κατ’ επίφαση αντιπολίτευση της ΝΔ που μαζί με τα αντιδραστικά από-κόμματα του ΠΑΣΟΚ, το ΛΑΟΣ και τη Δημοκρατική Συμμαχία, ψήφισαν επί της αρχής το νομοσχέδιο – πιέζοντας δε την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προς αντιδραστικότερη αναθεώρηση του αρχικού Νομοσχεδίου με τη σαφή προσθήκη της ολοκληρωτικής κατάργησης του ασύλου. Η απροκάλυπτη αυτή συμμαχία φανερώνει τον διακαή πόθο των δυνάμεων του κεφαλαίου για την προώθηση, ολοκλήρωση και επέκταση των βασικότερων πτυχών των διακηρύξεων της Μπολόνια, της ΕΕ και της Τρόικα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  Η ψήφιση του Νόμου για τη τριτοβάθμια εκπαίδευση ακολουθεί τον νόμο για την πρώτη απασχόληση των νέων ενώ ήδη έχει ανοίξει η συζήτηση για την επιμήκυνση της στρατιωτικής θητείας. Προσθέτει έναν ακόμη βραχνά στην Οδύσσεια της σύγχρονης νεολαίας που αναμετριέται καθημερινά με τη φτώχεια, την ανεργία αλλά και το ασφυκτικό αντιδημοκρατικό πλαίσιο που επιβάλλει η γενικευμένη κρίση του συστήματος και σύγχρονος κοινοβουλευτικός ολοκληρωτισμός. Όμως, ο δρόμος της υποταγής και της συναίνεσης στο ζοφερό παρόν και μέλλον δεν είναι ο μοναδικός!

  Η μάχη για τη νεολαία που βρέθηκε στους δρόμους και στις πλατείες όλο το προηγούμενο διάστημα για την ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ – κεφαλαίου έχει αρχίσει και θα συνεχιστεί! Είναι η ώρα να μιλήσει το κίνημα μέσα από τις συνελεύσεις, τις καταλήψεις και τις διαδηλώσεις του. Ο αγώνας θα είναι διαρκής, μαζί με τους εργαζόμενους, ανυπότακτος και ανατρεπτικός. Όχι για την προάσπιση των παρηκμασμένων και αντιδραστικών στοιχείων του πανεπιστημίου του σήμερα, όχι για την διατήρηση των κομματικών μηχανισμών της ΠΑΣΠ, της ΔΑΠ και του καθηγητικού κατεστημένου αλλά για τη διεκδίκηση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης των αναγκών της σύγχρονης νεολαίας.

  Οι ιστορικές ημέρες του Ιουνίου του 2011 ήταν μόνο η αρχή!

  Με μέτωπο παιδείας – εργασίας – δημοκρατίας, διαρκή αγώνα για την ανατροπή της επίθεσης κεφαλαίου – κυβερνήσεων – ΕΕ, μπορούμε να νικήσουμε.

  http://www.nka.gr/

 149. λαθραναγνώστης 3 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 1:16 μμ #

  Βουρνού @ 150,
  «και αποδεχτούν την αναγκη ανασχεσης της καπιταλιστικής αναδιάρθωσης στην εκπαίδευση, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην αποδεχτεί η ΕΑΑΚ την ψήφιση του πλαισίου της και από την ΠΑΣΠ.»
  Μόνο η «καπιταλιστική αναδιάρθρωση στην εκπαίδευση» (sic), είναι το πρόβλημα?
  Η καπιταλιστική αναδιάρθρωση σε ότι περπατάει κολυμπάει και πετάει, προφανώς δεν είναι σοβαρό κριτήριο!
  Καλό (καπιταλιστικά αναδιαρθρωμένο) χειμώνα!
  (Και μην το δαγκώσετε πολύ δυνατά, γιατί τα νοσοκομεία είναι απλησίαστα)

 150. Αναυδος 3 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 7:14 μμ #

  Το κακό με τους αριστεριστές είναι ότι έχουν καταπιεί μια κασέτα από τη δεκαετία του ’70 και την επαναλαμβάνουν διαρκώς κατάληψη. Το γιατί η κατάληψη είναι η ανώτατη μορφή πάλης αφού τον μονο που βλάπτει είναι τον φοιτητή κανεις δεν μπορεί να το εξηγήσει αλλά το έμαθαν από τους παλιότερους και το επαναλαμβάνουν και αυτοί. Σημερα μάλιστα το φκ έχει φτάσει σε τέτοια κατάντια που οι συνελεύσεις αποφασίζουν με το 33%3 +1 και αυτό θεωρείται δημοκρατία.

  Για τον Μίχο που προσπαθεί για άλλη μια φορά να λασπολογήσει ας διαβάσει καλύτερα το τ. 8 όπου η συντονιστική επιτροπή του Πολυτεχνείου καταγγέλλει και τους διάφορους χαφιέδες και προβοκάτορες της ΚΥΠ. Αλλά ξέχασα τέτοια πράγματα στην Ελλάδα της χούντας δεν υπήρχαν όπως δεν υπήρξε (υπάρχει) ούτε το σπουδαστικό της ασφάλειας

 151. compassocap 3 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 8:45 μμ #

  αναλύουμε τα πράγματα ψύχραιμα ή όχι με την οπτική των παρατάξεων του φοιτητικού κινήματος. το φοιτητικό κίνημα ΔΕΝ είναι συνδεδεμένο με το εργατικό και δε πρόκειται να συνδεθεί μέσα σε ένα βράδυ. Με αυτό το δεδομένο οφείλουν οι κομμμουνιστικές και λοιπές αρσιτερές δυνάμεις να αντιληφθούν ότι δεν είναι το κέντρο του κόσμου.

  Στη (εσφαλμένη) στοχοθεσία των ΕΑΑΚ για το κίνημα η συμπόρευση ή όχι της ΠΚΣ, δεδομένων των μικρών δυνάμεων που κρατάει πλέον η ΠΚΣ στα πανεπιστήμια και ακόμη περισσότερο στην αδυναμία να συσπειρώσει, είναι αδιάφορη. Έτσι Υ διαφωνώ με την ανάγκη συμπόρευσεις γενικά και αόριστα.

  Η ανάγκη «συμπόρευσης» προκύπτει από την ορθή σε ένα βαθμό στοχοθεσία της ΠΚΣ.

  Και εξηγώ. Ο προφανής σκοπός των ΕΑΑΚ είναι η επιμέρους και μικρή νίκη. Μια νίκη όμως που λίγα πράγματα θα αφήσει πίσω της. Η τακτική» της ΠΚΣ υποννοεί ότι «αφιαφορει» για τη νίκη και βάζει όλα της τα λεφτά στη τελική νίκη (κομαντάντε).

  Η άποψαρα μου είναι το κάπου στη μέση (το οποίο βέβαια αν ρωτήσεις οποιοδήποτε σύντροφο από τα ΕΑΑΚ ή τη ΠΚΣ θα συμφωνήσει αλλά οι πράξεις άλλο λένε). Πρέπει να πιστεύουμε ότι θα ρίξουμε αυτό το νόμο. Άλλωστε οι συνθήκες βοηθούν. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ο νόμος μπορεί να μη βγάλει και μήνα μιας και το πιο πιθανό είναι να μην έχουμε κυβέρνηση. Αλλά. Με προσανατολισμό και με βάθεμα της πολιτικής αντιπαράθεσης.

  Ότι σύντροφοι των ΕΑΑΚ τα πλαίσια σας στηρίζονται από την ΠΑΣΠ σε διάφορες σχολές δεν αποδεικνύει επ ουδενί καμία κρυφή συνεργασία. Πρόκειται για ένα μικροαστικό καιροσκοπικό παιχνίδι των πασόκων, που κλαίνε για τις καρέκλες και τα μεταπτυχιακά. Όμως αποδεικνύει ότι εσείς ως παράταξη έχετε επιτρέψει αυτό το παιχνίδι να παίζετε στη πλάτη σας και τη πλάτη των φοιτητών. Αποδεικνύει ότι τα πλαίσια σας δε έρχονται σε «αρκετή» ρήξη με τη κυρίαρχη πολιτική. (εν ανάγκη συμπληρώστε κανά σχόλιο για τη Μάργκαρετ μπας και ξεκολλήσουν)

  Ότι σύντροφοι της ΠΚΣ επιλέγετε για μια ακόμη φορά τον μοναχικό δρόμο, που έχετε επιλέξει τόσες και τόσες φορές αποδεικνύει ότι εσείς οι ίδιοι που τόσο νοιάζεσται για το φοιτητικό κίνημα και το εργατικό συνάμα, δε κάνετε τίποτα για αυτό. Επιλέγετε την εύκολη λύση. Φοβάστε την αντιπαράθεση και αρνείοστε να δώσετε τη μάχη μαζί με τους συλλόγους (εκτός από αυτούς τους λίγους που ελέγχετε).

  Τελικά και οι δύο δυνάμεις του ΦΚ πάιζετε το παιχνίδι της σιδερένιας φτέρνας που γελάει με τα καμώματα σας. Οι μεν ΕΑΑΚιτες κοντεύετε να χρεωθείτε και μαζί αν το χρεώσετε σε όλο το ΦΚ το κλάμα τις ΠΑΣΠ γ τις καρέκλες που χάνει.Προσέξετε αυτό στήνουν.
  Οι δε ΠΚΣίτες για άλλη μια φορά παρουσιάζεται τη κομμουνιστική αριστερά με τις συνεπείς πολιτικές θέσεις ως gay pride. Απομονωμένοι τύποι που βγαίνουν μια φορά στο τόσο για να σουλατσάρουν στη πανεπιστημίου και μετά ξαναμπαίνουν στο λαγούμι.

  Μην αρχίσετε να μου λέτε δεν είναι έτσι και εμείς είμαστε εκεί και τα λοιπά. 1ον το ξέρω 2ον χέστηκα. Το θέμα είναι τι βγάζουμε στο κόσμο.

 152. Red Label 3 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 9:22 μμ #

  διαφωνώ συνολικά με την κριτική κ ειδικά για το ΜΑΣ σήμερα.αλλά για λόγους οικονομίας της συζήτησης θα το αφήσω προς ώρας………

  κ ρωτάω:τι είναι για σένα νίκη σήμερα?η κατάκτηση.όπως θες όρισε το.

  κ πες πως αυτή θα επιτευχθεί.δηλαδή από την άποψη της μορφής πάλης κ του πολιτικού περιεχομένου.

 153. Κώστας Μίχος 4 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 11:03 πμ #

  ενδιαφερον αρθρο για την νεοφιλελευθερη επιθεση στα πανεπηστημια.

  http://ilesxi.wordpress.com/2011/09/02/h-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83/

  Αναυδε
  εχεις μεινει λιγο πισω καλε μου. Οι αριστεριστές πια ειστε εσεις.

  Φυσικα και ειχε και τετοιους που λες, σκονταφτες πανω τους, αλλα οτι η καταληψη του πολυτεχνειου ηταν εργο «300 προβοκατορων» ? ΕΛΑ ΤΩΡΑ ΜΗ ΛΕΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ.

  Κατα τα αλλα η κριτικη του κομπασο ειναι η πιο ενδιαφερουσα αποψη που εχει γραφτει μεχρι τωρα αδικωντας λιγο τα ΕΑΑΚ , που δεν ειναι της λογικης φυσικα «Οι μεν ΕΑΑΚιτες κοντεύετε να χρεωθείτε και μαζί αν το χρεώσετε σε όλο το ΦΚ το κλάμα τις ΠΑΣΠ γ τις καρέκλες που χάνει.Προσέξετε αυτό στήνουν»

  Δεν κυριαρχει στα πλαισια αυτο ρε κομπασο, το οτι τα ψηφιζει αυτο δεν κανει τα ΕΑΑΚ να συμπασχουν με την ΠΑΣΠ

 154. RED LABEL 4 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 11:30 πμ #

  ρε Μίχο γιατί τότε δεν απαντάς στο εξής:υπάρχουν 2 πλαίσια πανελλαδικά.εκτός από εξαιρέσεις όπου κατεβάζουν πλαίσιο με κατάληψη κ ΔΑΠ κ ΠΑΣΠ.
  κ τα 2 βάζουν για κατάληψη οπότε πλέον δε συζητάμε για τη μορφή πάλης αλλά για το πολιτικό περιεχόμενο.γιατί η ΠΑΣΠ ψηφίζει το δικό σας σε πολλές περιπτώσεις κι όχι του ΜΑΣ?κ μάλιστα με τα ίδια επιχειρήματα με τα δικά σας:είναι ένα πλαίσιο κομματικό,της ήττας κτλ κτλ κτλ.δεν έχει σημασία αυτό?

  κ αν δεν έχει σημασία(γιατί το ΠΑΣΟΚ βρομιές κάνει τώρα.είναι εμφανές.)γιατί έχουνε λυσσάξει τα ΕΑΑΚ να πλακώνονται πρωί μεσημέρι βράδυ μεταξύ τους γιαυτό το θέμα?κ όχι μόνο μεταξύ τους κ με την ΑΡΕΝ.

  κ επίσης είναι σωστή η αντίληψη ότι «θέλω τους ψήφους της ΠΑΣΠ κ δε με ενδιαφέρει η τακτική της»?δεν υπάρχει κίνδυνος υποχώρησης?

 155. Αναυδος 4 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 11:32 πμ #

  Μίχο είναι χρήσιμο να διαβάζεις πρώτα και μετά να μιλά.

  Στο φύλλο 8 της Πανσπουδαστικής γράφει επι λέξη η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα του Πολυτεχνείου δηλ αυτοί που ηγήθηκαν των 3 ηρωικών ημερών του Νοέμβρη του 1973

  ‘…Καταγγέλλουμε σ’όλο τον σπουδαστικό κόσμο τη νεολαία και το λαό τις αφηνιασμένες προσπάθειες της χουντικής ΚΥΠ και των πληρωμένων πρακτόρων της να διαστρέψουν απ΄την αρχή της μεγαλειώδικης εκδήλωσης μας του Πολυτεχνείου τη πορεία και το περιεχόμενο της ‘

  Δεν καταγγέλλουν το Πολυτεχνείο ούτε λένε ότι είναι έργο προβοκατόρων αλλά καταγγέλλουν τους προβοκάτορες και χαφιέδες που είχαν διεισδύσει.

  Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πως ένας κατά δήλωση του παλιός κνίτης μετά από 30 έτη προσχωρεί στις συκοφαντίες του εχθρού

 156. λαθραναγνώστης 4 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 11:44 πμ #

  LABEL @ 156,
  Ρωτάς: «γιατί η ΠΑΣΠ ψηφίζει το δικό σας σε πολλές περιπτώσεις κι όχι του ΜΑΣ?»
  Θα ήθελες να ψηφίζει του ΜΑΣ? Εγω δεν θα ήθελα κάτι τέτοιο! Ειδικά απο την ΠΑΣΠ!

 157. Κώστας Μίχος 4 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 12:34 μμ #

  Άναυδε

  μην ξεκινήσουμε τώρα τέτοια συζήτηση γιατί θα γίνουμε γραφικοί. Αστο καλυτέρα η ιστορία έχει γράψει για αυτά και δεν ξεγραφει. Και επειδή είμαι ένας από αυτούς που έχει «συλλεκτικό πια κομμάτι» την πασπουδαστικη ν 8 ολόκληρη! και όχι αποσπάσματα της που βρίσκεις στο διαδίκτυο. Κάποια στιγμή αν θέλεις να κάνουμε ολοκληρωμένη ζήτηση. Και μην μου λες περί προσχώρησης στις συκοφαντίες του εχθρού διάβασε τις εκτιμήσεις της κε και θα καταλάβεις . Αν θέλεις βέβαια να καταλάβεις. Άσε όμως την συζήτηση να την κάνουμε τις ήμερες του πολυτεχνείου.

  Λειμπελ
  Γιατί να συμφωνήσει κάποιος φοιτητής ότι το φ.κ πρέπει να συνδεθεί με το ΠΑΜΕ?

  Σωστός ο λαθρα απογείωσε τον αριστερισμό. Αυτό που λέει είναι ότι εμείς θέλουμε να μας ψηφίζουν μόνο οι «κομμουνιστες» όχι στις «βρομοπασοκικες ψηφους» θελουμε μονο τις «καθαρες ψηφους», η κοινοβουλευτικοποιηση του κινηματος σε ολο το μεγαλειο. Ποιοι ρε αναυδε ειναι οι αριστεριστες?

 158. RED LABEL 4 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 1:07 μμ #

  προφανώς κ δε θέλω η ηγεσία της ΠΑΣΠ να βγει κ να πει ψηφίζω το πλαίσιο της ΠΚΣ που στηρίζει το ΜΑΣ.ου΄τε η ΔΑΠ.δεν έχω προτίμηση.αντίθετα προτιμώ να πάω στο μπλοκ της ΠΑΣΠ κ να ζυμώσω τον κόσμο με τη λογική μου κ ότι πάρω από κει.κ μάλιστα σε μια ΓΣ στην οποία κ η ΠΑΣΠ επικαλείται ότι θέλει αγώνες κτλ κτλ.όπως η ΔΑΠ λέει ότι πρέπει να πέσει η κυβέρνηση κτλ κτλ.

  άλλο αυτό κ άλλο να βγει η ΠΑΣΠ κ να πει :»στηρίζω το ενωτικό πλαίσιο κατάληψης πέρα από κόμματα» όπως συμβαίνει κατά κόρον στις μέρες μας.ή μήπως η ηγεσία της ΠΑΣΠ μετατοπίζεται κ δεν το ξέρω?τι να πω…..!αφού ο Μίχος δεν προβληματίζεται κ τα ΕΑΑΚ πλακώνονται μέρα νύχτα όπου βρεθούνε εμένα μου φτάνει.αναδεικνύει τα αδιέξοδα μιας πολιτικής ενσωματώσιμης κ κατά βάση αντιΚΚΕ.

  «Γιατί να συμφωνήσει κάποιος φοιτητής ότι το φ.κ πρέπει να συνδεθεί με το ΠΑΜΕ?»

  γιατί πολύ απλά η συμμαχία με την εργατική τάξη από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο ζήτημα είναι βήμα για την οικοδόμηση κ σφυρηλάτηση μιας πλατιάς λαϊκής ενότητας που με πρωτοπορία την εργατική τάξη θα βάλει εμπόδια κ θα έχει κατακτήσεις στον καπιταλισμό κ θα τραβήξει το δρόμο για το Σοσιαλισμό.

  αυτό σημαίνει σύνδεση του ΦΚ κ ΕΚ.κ όχι απλά ένα μέτωπο «παιδείας-εργασίας-δημοκρατίας» το οποίο είναι σαφές ότι έχει αλτουσεριανές επιρροές με γκαρμσικό περιεχόμενο κ κάνει λόγο για αστικοδημοκρατικές βελτιώσεις με πρωτοπόρα τα κοινωνικά κομμάτια που ανήκουν στην παιδεία κ όχι με πρωτοπορία την εργατική τάξη.

 159. λαθραναγνώστης 4 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 1:29 μμ #

  Κ.Μ @ 159,
  Κούνια που σας κούναγε!
  Η ΠΑΣΠ αριστερό άλλοθι ψάχνει να αποκτήσει και να αποκτήσει λόγο προς τ αριστερά για να μπορεί να παίζει τον πεμπτοφαλαγγίτικο ρόλο της πιό αποτελεσματικά. Κι εσείς της το δίνετε.
  Όταν θα αρχίσουν οι ψιθιρισμοί και τα πίτσι -πίτσι απ τους ΠΑΣΠιτες για τις ώρες που χάνονται, για τα λεφτά των φτωχών γονιών που σπαταλιούνται στις καταλήψεις κι όταν στο τέλος «χυλώσει το πιλάφι», θα «πεισθούν» απο την επιχειρηματολογία του υπουργείου, θα σας τραβήξουν το χαλί κάτω απ τα πόδια σε κάποια κρίσιμη ψηφοφορία για το μέλλον των καταλήψεων. Θα σου σου πω εγώ τότε για την απογείωση του αριστερισμού!
  Οι άρθρωποι που συνεργάζεστε, είναι οι μελλοντικοί πράσσινοι συνδικαλιστές καριέρας κι αυτή τη στιγμή, κάνουν επίδειξη και δίνουν εξετάσεις στην ικανότητα διαχείρησης κρίσεων.

 160. luckystrike 4 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 4:27 μμ #

  Η πασπ αν παρει αποφαση να ψηφισει αλλο πλαισιο,θα ψηφισει το πλαισιο που θα παρει τη συνελευση,οχι ενα που θα χασει,ειναι προφανες και λογικοτατο…

  Επισης,μπορειτε να ρωτησετε τους συντροφους σας στη βιοχημεια λαρισας γιατι τους ψηφισε η πασπ και κατα ποσο χωραγε στο πλαισιο τους…

  Και αμα ειναι να κανετε κριτικη να ειναι επι κατι υπαρκτου,οχι φαντασιοπληκτου…ο αλλος λεει για 50% στις συνελευσεις,οτι ναναι…μηπως να παμε και για ομοφωνια,η να φτιαξουμε δευτερους γυρους ωστε να αλληλοψηφιζονται πασοκοδαπιτες μπας και χασουν καμια συνελευση τα εαακ?ρε πατε καλα ρε?

 161. Αναυδος 4 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 4:52 μμ #

  Μιχο

  Αυτό που θα έπρεπε να αναρωτηθείς είναι γιατί το δήθεν επαναστατικό ναρ σήμερα έχει βάλει την ουρά στα σκέλια και έχει καταπιεί τη γλώσσα του σχετικά με την επανάσταση και την ανατροπή του καπιταλισμού. Γιατί οι πανεπιστημιακοί που το στηρίζουν έγραψαν μέχρι και άρθρο για να μας πείσουν ότι η πολιτική του κεφαλαίου μπορεί ν’ ανατραπεί χωρίς να ανατραπεί το ίδιο το κεφάλαιο. Πως από αριστεριστές μετατραπήκανε σε 1-2 χρόνια σε ρεφορμιστές
  Σήμερα το ναρ προσπαθεί να πιαστεί από τα μαλλιά συμμαχώντας με την ουρά του ΠΑΣΟΚ (ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ) ανοικτά τόσο στα πανεπιστήμια και στα συνδικάτα όσο και στην πολιτική σκηνή δείχνοντας για άλλη μια φορά πως αριστερός και δεξιός μικροαστικός σοσιαλισμός την κρίσιμη για το κεφάλαιο ώρα συναντιούνται προκειμένου να υποδείξουν στην εργατική τάξη πως ο όποιος δρόμος βρίσκεται μέσα στο σύστημα

  Οσο για τους πασπιτες στις συνελευσεις αυτοί είναι ο σκληρός πηρυνας του ΠΑΣΟΚ και όχι οι απλοί οπαδοί και ψηφοφόροι τους. Οι ψήφοι τους αν δεν είναι αποτέλεσμα συμφωνίας είναι αυτοάμυνα πάνε με τον λιγότερο επικίνδυνο εχθρό.

 162. kontoxontros 4 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 7:04 μμ #

  Λοιπόν, σχετικά με την τοποθέτηση του compassocap παρότι διακρίνω την ειλικρινή προσπάθεια να αναλύσει την κατάσταση εμένα μου δίνει μία εντύπωση επιφανειακής ,απομακρυσμένης από τα γεγονότα, δυσδιάστατης ανάλυσης της πραγματικότητας όπου οι μέν τραβάνε προς την μία ή δε προς την άλλη και «για εμένα η αλήθεια βρίσκεται κάπου στην μέση».
  Όμως στο πραγματικό πεδίο πολιτικής και ταξικής πάλης τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα από όσο αφήνεις να φανεί.
  Απορώ πως είναι δυνατόν σε αυτή την συγκυρία το διακύβευμα για την ΕΑΑΚ να είναι μία μικρή νίκη. Λες σύντροφε να μην έχουμε διδαχτεί από τους ηττημένους αγώνες των τελευταίων ετών και το πως η κυβέρνηση με το γνωστό διαίρει και βασίλευε κατάφερε να επιβληθεί?
  Τα ΕΑΑΚ το κλίνουν σε όλους τους τόνους ότι αυτό το κίνημα είτε θα αποτελέσει σπίθα για ολόκληρη την κοινωνία, ή το πιο πιθανό είναι ότι θα ηττηθεί.
  Τώρα όσο για την στάση της ΠΑΣΠ που θα την χρεωθούν και τα εαακ κτλ κτλ.
  Θεωρώ ότι και εσύ και η παρακάτω τοποθέτηση (που η πασπ θα μας τραβήξει το χαλί) υπερβάλει σε σχέση με τις δυνατότητες της πασπ. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υπάρχει ως κίνδυνος εάν τα εαακ έκαναν όντως κοινό πλαίσιο με την πασπ ή έκαναν το λάθος να μην της ασκούν κριτική λόγω υποτιθέμενης συμπόρευσης. Στην πραγματικότητα έχουμε πολύ καλά στο μυαλό μας και τον βρώμικο ρόλο της πασπ και το ότι «μπαίνει»στο κίνημα μέχρι να…βγει.
  O Red label βάζει το κλασικό χαζό δίπολο που από την μία είναι οι οππορτούνες των εαακ που θέλουν τυχοδιωκτικά δέκα ψήφους παραπάνω (ίσως με άνωθεν εντολή σκοτεινών κέντρων ώστε να πολεμήσουν το ΚΚΕ) ενώ από την άλλη η πραγματικά ταξική λογική είναι αυτή του ΚΚΕ που θέλει απλώς να διεμβολήσει τα μπλοκ δαπ πασπ, κάτι που εμάς δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε.
  Λοιπόν, είναι απλό, όσο μεγαλύτερη δυναμική αποκτήσει το κίνημα πριν μέχρι και μετά την στροφή της ΠΑΣΠοΔαπ και όσο περισσότερο παρέμβουμε τόσο περισσότερο θα διεμβολίσουμε τα μπλοκ τους.
  Επίσης, η πκσ βάζει καταλήψεις πρυτανείας κοσμητείας κτλ δλδ κατά βάση συμβολικές ενέργειες που είναι ανίκανες να στρατεύσουν κόσμο σε αυτή την συγκυρία (εάν σε κάποια σχολή έβαλε κανονική κατάληψη τότε πείτε μου).με λανθάνον αποτέλεσμα να μην χάνεται η εξεταστική. Είτε αυτό γίνεται ως αυτοσκοπός (μη τυχών χάσουν την εξεταστική τους οι ψηφοφόροι) είτε ως πραγματική τακτική νίκης για εμένα είναι λάνθασμένο καθώς δεν μπορεί να εμπνεύσει και να μετασχηματίσει την δυναμική του αυθόρμητου προς κάτι συνειδητό μα ούτε φυσικά και να το συνδέσει με την υπόλοιπη κοινωνία. Επιπλέον είναι γεγονός ότι στις συνελεύσεις που δεν κατεβαίνει αντι-κατάληψη πλαίσιο (που είναι πολλές καθώς ακόμα η δαπ δεν κατεβάζει) τα πιο συντηρητικά κομμάτια που θέλουν συνέχιση της εξεταστικής εκφράζονται μέσα από την ψήφο στην ΠΚΣ.

  Λαθραναγνώστη με ποιόν τρόπο να σταματήσουμε την ΠΑΣΠ από το να μας ψηφίζει, εκτός από την διαρκή πολεμική που έτσι και αλλιώς κάνουμε? Μήπως να φτιάξουμε λαικές πολιτοφυλακές πολιτικής καθαρότητας που θα κατεβάζουν τα χέρια των ΠΑΣΠιτών?

  ΥΓ1 Κομμάντο αύριο πρέπει να αρχίσεις να ξαναπαραθέτεις λινκ με χάρτες
  ΥΓ2 Το ξαναλέω, σας περιμένουμε μαζί μας στα πλαίσια στις συνελεύσεις, στις καταλήψεις και στις διαδηλώσεις, για ένα πραγματικά παν-κοινωνικό κίνημα. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβετε, τόσο το καλύτερο για εσάς αλλά και για ολόκληρο το κίνημα…

 163. Αναυδος 4 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 7:23 μμ #

  Κοντόχοντρε μερικές απορίες:
  1. Νομίζεις ότι ο νομος πλαισιο θα ηττηθει σε 3-4 εβδομαδες με κάποια κίνηση ματ (λέγε κατάληψη) ή ο αγώνας εναντίον του θα είναι μακροχρόνιος ?. Ακόμη και η όποια μικρή υποχώρηση (απίθανο ενδεχόμενο) και αν πετύχει το κίνημα θα είναι προσωρινή. Ο αγώνας θα είναι διαρκείας και ναι κατ’ εμέ η εξεταστική δεν πρεπει να χαθεί. Ο αγώνας είναι μαραθώνιος και όχι κατοστάρι
  2. Το γιατί η κατάληψη μιας πρυτανείας είναι συμβολική και η κατάληψη ενός αμφιθεατρου όχι μου διαφεύγει

 164. λαθραναγνώστης 4 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 8:27 μμ #

  Κοντόχοντρε @ 164,
  Η απάντησή μου βασικά απευθύνονταν στο σχόλιο του Κ.Μ @ 159, όπου χαρακτηρίζει απογείωση του αριστερισμού τη δυσφορία μου να δεχτώ ψήφους από την ΠΑΣΠ και την εντονη καχυποψία μου απέναντι σ αυτή την οργάνωση και το αντίστοιχο κόμμα.
  «Μήπως να φτιάξουμε λαικές πολιτοφυλακές πολιτικής καθαρότητας που θα κατεβάζουν τα χέρια των ΠΑΣΠιτών?»
  Όχι, απλά αναρωτηθείτε για το πλαίσιο πάλης που καταθέτετε και δίνει ευκαιρία στη ΠΑΣΠ να το στηρίξει. Μήπως δεν είναι αρκετα ριζοσπαστικό?
  «Όταν σε επαινεί ο εχθρός σου, τότε ψάχνε για τα λάθη σου!» (Στάλιν)

 165. kontoxontros 4 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 10:49 μμ #

  Δλδ ο Στάλιν που τον επαίνεσε ο Τσώρτσιλ τι λάθος έκανε?

 166. λαθραναγνώστης 4 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 10:54 μμ #

  Δεν ξέρω.
  Το ήξερε όμως ο ίδιος, το διόρθωσε και ο Τσώρτσιλ δεν πέτυχε το σκοπό του.

 167. λαθραναγνώστης 5 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 10:23 πμ #

  Αρχινίκανε τα όργανα!
  http://www.antinews.gr/2011/09/05/120451/

 168. βουρνούκιος 5 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 10:40 πμ #

  Ανακοίνωση της ΝΚΑ για τις φοιτητικές κινητοποιήσεις και τις δηλώσεις του ακροδεξιού ΛΑΟΣ:

  Παρασκευή 02/09/2011

  Χαιρετίζουμε τις χιλιάδες φοιτητών και σπουδαστών που έδωσαν το πρώτο ηχηρό μήνυμα ανατροπής των κυβερνητικών σχεδίων για τη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι χθεσινές κινητοποιήσεις αποτελούν μόνο την αρχή μιας μεγάλης μάχης που βρίσκει όλο τον κόσμο της εκπαίδευσης απέναντι στα σχέδια του μαύρου κοινοβουλευτικού μπλοκ ΠΑΣΟΚ – ΝΔ – ΛΑΟΣ. Δεκάδες σύλλογοι συνέρχονται, δεκάδες σχολές βρίσκονται υπό κατάληψη δείχνοντας την αποφασιστικότητα και την κρισιμότητα του αγώνα. Ο αγώνας βρίσκεται στα χέρια χιλιάδων νέων, φοιτητών, στα χέρια των Συντονιστικών Επιτροπών και των Φοιτητικών Συλλόγων, στα χέρια του Συντονιστικού τους. Και εκεί θα παραμείνει και δεν μπορεί να δυσφημιστεί, γιατί είναι αγώνας δίκαιος, κομμάτι των ευρύτερων κινητοποιήσεων για την Ανατροπή της κυβερνητικής μειοψηφίας, της χούντας Κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ!

  Οφείλουμε όμως να καταδικάσουμε απερίφραστα μια από τις πιο χυδαίες δηλώσεις από την μεταπολίτευση που εκδόθηκε από τον υπεύθυνο τύπου του ΛΑΟΣ Κ. Αϊβαλιώτη. Οι δηλώσεις του ΛΑΟΣ, όπως και άλλες τοποθετήσεις στελεχών του τις τελευταίες ημέρες που εκφράζουν το σύνολο του αστικού συνασπισμού εξουσίας και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, αυτολεξεί αναφέρει: «Οι κομμουνιστές παίζουν με τη φωτιά. Οσάκις το αποτόλμησαν στο παρελθόν, η ιστορία τιμώρησε τις μεθοδεύσεις και τις πρακτικές τους».

  Μετά τις γνωστές περιπέτειες με τη θητεία του ο κατά τα άλλα «πατριώτης» βουλευτής της ακροδεξιάς ξαναχτυπά ανακαλύπτοντας και πάλι τον «κομμουνιστικό κίνδυνο» παραδίδοντας δε και μαθήματα ιστορικής μνήμης για το τι μπορεί να περιμένει, όποιον παίζει με τη φωτιά. Αλλά επειδή η ιστορία δεν μπορεί να παραγράφεται στα χέρια των αισχρών τιμητών της οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ορισμένα πράγματα.

  Ήταν οι Κομμουνιστές που έπαιξαν με τη φωτιά της Απελευθέρωσης και της Αντίστασης, όταν ομοϊδεάτες του κ. Αϊβαλιώτη έπαιζαν καλά το ρόλο του γερμανοτσολιά. Ήταν οι Κομμουνιστές που έπαιξαν με τη φωτιά της ελευθερίας όταν ομοϊδεάτες του κ. Αϊβαλιώτη γέμιζαν τα ξερονήσια και τις φυλακές. Ήταν οι Κομμουνιστές που έπαιξαν με τη φωτιά της ανατροπής της Χούντας όταν ομοϊδεάτες του κ. Αϊβαλιώτη βασάνισαν αγωνιστές της δημοκρατίας στα κολαστήρια της ΕΣΑ. Ήταν οι Κομμουνιστές που παίζουν με τη φωτιά της διασφάλισης της ζωής της γενιάς μας και αυτών που ακολουθούν όταν ο κ. Αϊβαλιώτης «εκτελούσε» το πατριωτικό του καθήκον υπερψηφίζοντας το μνημόνιο.

  Η ιστορία όντως έχει τιμωρήσει τις μεθοδεύσεις και τις πρακτικές όσων προσπάθησαν στο παρελθόν να χαρίσουν τον πλούτο και τους κόπους του λαού στο ντόπιο και ξένο κεφάλαιο, και θα το ξανακάνει με μεγάλη ευχαρίστηση, γιατί την ιστορία τη γράφουν οι αγώνες!

  Θα νικήσουμε!

  http://www.nka.gr/

 169. kontoxontros 5 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 12:02 μμ #

  Ο Τσώρτσιλ μια χαρά πέτυχε τον σκοπό του σε πολλά σημεία και απόδειξη αποτελεί η ίδια μας η χώρα.
  Σχετικά με το αν σε παινεύει ο εχθρός σου ψάξε να βρεις που έχεις λάθος. Ο Καρατζαφέρης που επαινούσε το ΚΚΕ τον Δεκέμβρη?
  Δεν το λέω ως παράδειγμα για την στάση του ΚΚΕ τον Δεκέμβρη (που μπορεί όντως να αποτελεί τεκμήριο καταστροφικής λογικής) αλλά για να δείξω ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη για να την αντιμετωπίζουμε με λογικές «όταν σε παινεύει ο εχθρός σου» κτλ κτλ

  Και πάλι στις απαντήσεις πλαστά δίπολα του στυλ «μαραθώνιος ή κατοστάρι?»
  Στην πραγματικότητα το φοιτητικό κίνημα δεν μπορεί να κερδίσει μέσα σε τρεις εβδομάδες, μπορεί παρόλα αυτά να κρατήσει μήνες και να κρατάει και την κοινωνία σε αναβρασμό. Επομένως ανάλογα και με τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν (ή έχουν ήδη παρουσιαστεί και δεν τις έχουμε εκμεταλλευθεί) το φοιτητικό θα δράσει ως πυροδότης όλης της κοινωνίας. Μπορεί επίσης να πολώσει προοδευτικά τα πράγματα και να επιταχύνει μια σοβαρή κοινωνική κρίση.
  Η εξώστρεφη λογική που μπαίνει ήδη σε πολλά πλαίσια και υλοποιείται (πχ Πολυτεχνείο Κρήτης η πρώτη κινητοποίηση ήταν μαζική εξόρμυση στο κέντρο της πόλης) αποτελεί τεκμήριο για το γιατί τα ΕΑΑΚ δεν θεωρούν τον αγώνα κατοστάρι.

  Επιπλέον, εκτιμάς δλδ ότι η κατάληψη της Πρυτανείας, αποτελεί εξίσου δυναμική κινητοποίηση με την κατάληψη ολόκληρων των σχολών. Και μάλιστα βάζετε στα αμφιθέατρα και το επιχείρημα ότι κατάληψη σχολής θα σημάνει απομαζικοποίηση, διακοπούλες κτλ. Έλα όμως που μέχρι στιγμής δεν σημαίνει κάτι τέτοιο… Και είναι λογικό, στην κατάληψη του χώρου σου συσπειρώνεται πολύ περισσότερο ο κόσμος ενώ δημιουργείς και μεγαλύτερο πρόβλημα αφού κλείνει η κάνουλα διοχέτευσης ανθρώπινου κεφαλαίου στην αγορά και γίνεται γενικό μπλακάουτ Με βάση αυτά, η κατάληψη πρυτανείας μπορεί να παίξει συμπληρωματικό ρόλο και όχι πρωταρχικό.
  Ενδιαφέρον πάντως το επιχείρημα του από πάνω ότι η εξεταστική δεν πρέπει να χαθεί, εμείς διαλεγόμαστε με την αυθόρμητη ριζοσπαστικοποίηση και εσείς με τους σπασίκλες.

  Επίσης αυτό που ήθελα να πω και ξέχασα είναι ότι και οι και καλά προοδευτικοί πρυτάνεις έκαναν στην στροφή που όλοι περιμέναμε και αποφάσισαν με ποιούς θα παν και ποιούς θα αφήσουν. Δεν ήταν όμως κάτι που τράβηξε το χαλάκι κάτω από τα πόδια μας αλλά αντίθετα το περιμέναμε και το μόνο που θα καταφέρουν θα είναι να στραφούν οι φοιτητές και εναντίον τους. Αντίθετα με λασπολογίες της ΚΝΕ όλη την περσυνή χρονιά περί κομπρεμί μεγαλοκαθηγητάδων με τα ΕΑΑΚ και άλλες τέτοιες μπαρούφες.

  Αντί Υστερόγραφου , μιας και μιλάμε για εχθρούς…
  Σε 3 μήνες έχουν στοχοποιήσει ονομαστικά τα εαακ ή την Ανταρσια οι Αμερικάνικη Πρεσβεία (όπως και εσάς) Άδωνις Γεωργιάδης, Πρετεντέρης, Διαμαντοπούλου(όχι ονομαστικά), Μπακογιάννη. Και συγκεκριμένα για την στάση στο φοιτητικό,Η Αμερικάνικη Πρεσβεία, ο Άδωνης, ή Διαμαντοπούλου και ο Πρετεντέρης-ενώ εσάς κανένας(ίσως ο Ρούσης!!). Μήπως να ψάξετε να βρείτε που κάνετε εσείς το λάθος?

  ΥΓ2 Ρε παιδιά εγώ τα γράφω εδώ κανά τεταρτάκι και μετά πάω στις ζωντανές διαδικασίες (συνελεύσεις συντονιστικές επιτροπές κτλ) και τα συζητάω και εκεί πέρα. Εσείς γιατί να κάνετε μόνο το πρώτο..
  Άντε μπείτε, αφού κατά βάθος το θέλετε και εσείς και εμείς.Μόνο το κράτος δεν το θέλει…

 170. Μέλιτον Καντάρια 5 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 1:40 μμ #

  Εκτελεστική Γραμματεία του ΜΑΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΛΗΣ και ΑΓΩΝΑ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ,
  ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

  «Συνεχίζουμε πιο δυναμικά την πάλη
  για το πανεπιστήμιο του λαού και της εξουσίας του.
  Όχι στο νέο Νόμο-Πλαίσιο. Έξω οι επιχειρήσεις από την Παιδεία»

  http://www.spoudastes.gr/2011/09/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83-%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84/

 171. Αναυδος 5 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 1:57 μμ #

  Φίλτατε κοντόχοντρε
  – Η μαζικότητα στις καταλήψεις στην αρχή δεν είναι ένδειξη για μαζικότητα και στο μέλλον και ελπίζω σαν καταληψιομάχοι να το ξέρετε το μάθημα αυτό πολύ καλά. Ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσεις μαζικότητα όχι μεταξύ φίλων και γνωστών αλλά μεταξύ των φοιτητών είναι να μην κλείσεις τις σχολές. Απλό

  – Η κάνουλα διοχέτευσης προσωπικού στην αγορά εργασία !!!. Με την ανεργία των νέων στο 40% φαντάζομαι πως αστειεύεσαι. Καταλαβαίνω την αγωνία να βρείτε αναλογία μεταξύ απεργίας και κατάληψης αλλά θα έλεγα να αφήσετε τις ιδεολογικές υπερβολές.

  – Μία παρατήρηση για την αυθόρμητη ριζοσπαστικοποίηση και τους σπασίκλες. Αυθόρμητα ριζοσπαστικός είναι και αυτός που έχει δεμένο το γάιδαρο του ενώ σπασίκλας είναι και ο πιεζόμενος οικονομικά.

  – Τέλος για τις ιστορικές αναλογίες θα σε επαναφέρω στην πραγματικότητα. Η ΠΑΣΠ θα πάει με το μικρότερο κακό τόσο απλά.

 172. kontoxontros 5 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 4:56 μμ #

  Προφανώς η μαζικότητα στις καταλήψεις είναι μία από τις μεταβλητές που σου επιτρέπει να υπολογίσεις την δυναμική του κινήματος την αντοχή του και την μαζικότητα που ενδέχεται να έχει μελλοντικά όχι μοναδικός παράγοντας, αλλά σίγουρα από τους σημαντικότερους
  Με την λογική σου αφού επιτρέπουμε την απρόσκοπτη αναπαραγωγή της εξεταστικής για να υπάρχει μαζικότητα, γαμάτος τρόπος για να υπάρχει κόσμος στο πανεπιστήμιο είναι κάθε μέρα να έχει 8ωρο υποχρεωτικών μαθημάτων με απουσίες και διαγραφές σε περίπτωση μη προσέλευσης.

  Επιπλέον σχετικά με εξαγωγή αποφοίτων και την απορρόφηση της αγοράς μήπως κάνουμε και χάρη στο κράτος καθώς με το σκεπτικό σου μειώνουμε την ανεργία και επιβραδύνουμε την κοινωνική κρίση. Προφανώς η αγορά χρειάζεται όλο και περισσότερο και καινούριο εργατικό δυναμικό καθώς από την μία κομμάτια αυτού ακόμα τα απορροφάει και από την άλλη διευρύνει την εφεδρική στρατιά ανέργων.

  Σχετικά με την αυθόρμητη ριζοσπαστικοποίηση και τους σπασίκλες καλά κάνεις και βάζεις και αυτή την διάσταση και ήταν λάθος μου που δεν την έβαλα πιο πριν. Στην πραγματικότητα όμως ένα τέτοιο επιχείρημα, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύριο, καθώς μπορούμε τηρουμένων των αναλογιών να το χρησιμοποιήσουμε για οποιαδήποτε δυναμική μορφή πάλης, οποιουδήποτε αγωνιζόμενου κομματιού.
  Με την ίδια λογική τι θα μπορούσαμε να πούμε για τις απεργίες στις δημόσιες συγκοινωνίες όπου ζημιώνονται κατά βάση οι κατώτερες τάξεις. Ή θα μπορούσαμε να το πούμε και για απεργούς-απεργοσπάστες καθώς στο σήμερα (χωρίς να είναι απόλυτος κανόνας) είναι πιο λογικό και πιθανό να απεργήσει κάποιος που έχει από πίσω του κάτι που θα τον στηρίξει (πχ ένα νοικοκυριό) αντίθετα με τον απεργοσπάστη που είναι πιθανό από οικονομικής άποψης να βρίσκεται σε κατώτερη θέση.

  Με λύπη διακρίνω ότι πολλά από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιείτε κατά των καταλήψεων σε αυτόν τον διάλογο αλληλοεπικαλύπτονται με επιχειρήματα της άλλης πλευράς, των ταξικών εχθρών που αντικειμενικά παίζουν αντιδραστικό ρόλο.

  Για να σε επαναφέρω και εγώ στην πραγματικότητα, στα πανεπιστήμια το ΜΑΣ τείνει να γίνει ένα απαξιωμένο μη-μέτωπο (κατά το λογοπαίγνιο του στρώματος για το αντικαπιταλιστικό μέτωπο) με όλο και μικρότερη απήχηση που δεν έχει καταφέρει να συνάψει την παραμικρή συμμαχία από την ίδρυσή του με οτιδήποτε δεν είναι καθαρά κκε(εκτός από πρωτοετείς που πηγαίνουν στις «ανεξάρτητες» επιτροπές αγώνα). Δεν θα φαινόταν λίγο κουφό σε όλους να πάνε οι πασπίτες και να είναι οι πρώτοι μη κκε ψηφοφόροι από την ίδρυση του μασ που θα το στήριζαν σε πολιτική διαδικασία?

  Η στήριξη στο κοινό πλαίσιο μπορεί να θρέψει ελπίδες σε αριστεροπασόκους και να σκορπίσει ψευδαισθήσεις για τον πραγματικό ρόλο της ΠΑΣΠ. Η στήριξη σε πλαίσιο του μασ από κάθε άποψη αποτελεί μία σουρεάλ επιλογή. Πάντως μην στεναχωριέσαι, τώρα που θα πιεστούν και θα κάνουν την στροφή μπορεί σαν πλαίσια αντικατάληψης να επιλέξουν να στηρίξουν το δικό σου όπως έκαναν οι Δαπίτες σε σχολές του ΑΠΘ (πχ Φυσικό) στα τέλη του ΦλεβάρηΜάρτη. Εδώ θα είμαστε και θα το δούμε

  Για εμένα όμως ο κυριότερος λόγος αυτής της επιλογής της ΠΑΣΠ φυσικά δεν έγκειται σε αυτό. Ο Κυριότερος λόγος αφορά την ηγεμονία σε ένα κίνημα και τις δυνατότητες κατάκτησής της. Η ηγεμονία καλώς ή κακώς αποτελεί πάντα μία δυναμική έννοια που ποτέ δεν μπορείς με έναν στατικό τρόπο, με βεβαιότητα να ορίσεις ποιος την κατέχει ή θα την κατέχει σε βάθος χρόνου. Τα πράγματα όπως και στην ταξική πάλη είναι δυναμικά και εξαρτώνται από ένα κάρο παράγοντες. Εμάς ως κομμουνιστές στόχος μας είναι μέσω της υποκειμενικής μας παρέμβασης να μην αφήσουμε στον εχθρό την ηγεμονία.
  Καλώς ή κακώς όμως ένα κίνημα ξεκινάει πάντοτε από τις μάζες και όχι από την πρωτοπορία, ξεκινάει με αιχμές (πχ Νόμος πλαίσιο) και είναι πολύ πιθανό ότι ο κόσμος που θα συμμετάσχει κατά βάση θα κουβαλάει μαζί του την ιδεολογία των κυρίαρχων. Αυτό είναι ένα διακύβευμα το κατά πόσο θα μπορέσεις να το σπάσεις, τι μετατοπίσεις θα προκαλέσεις ώστε το κίνημα θα προκαλέσει τέτοιες αλλαγές στις συνειδήσεις που την επόμενη μέρα θα υπάρχουν καλύτερες υποκειμενικές συνθήκες για την υπόθεση της επανάστασης. Βέβαια σε αυτό το ζήτημα τον πιο καθοριστικό ρόλο θα τον παίξει η έκβαση της μάχης, εάν δηλαδή θα χάσει ή θα κερδίσει (εάν και μπορώ να πω ότι με βάση την διαλεκτική των χαμένων αγώνων, ένας αγώνας μπορεί αντικειμενικά να κερδίσει μακροπρόθεσμα, ακόμα και αν προσωρινά ηττηθεί πχ ΠΟλυτεχνείο 73)
  Ο πολιτικός χρόνος σε ένα κίνημα συμπυκνώνεται όμως (κλασική πλέον η λενινιστική φράση με τον ένα μήνα επανάστασης που αντιστοιχεί σε χρόνια «κανονικής» δουλειάς) και συνεπώς από την δικιά μας παρέμβαση εξαρτάται ο βαθμός , το επίπεδο ριζοσπαστικοποίησης και φυσικά η πιθανότητα νίκης.

  Για εμένα η ΠΑΣΠ συμμετέχει ακόμα γιατί στα πλαίσια υπάρχει σε θεωρητικό επίπεδο η πιθανότητα συνδιαμόρφωσης και επομένως πάντα σε θεωρητικό επίπεδο θα μπορούσε να δικαιολογήσει την συμμετοχή της ως διεκδίκηση της ηγεμονίας μέσα από τις συνελεύσεις και τις συντονιστικές επιτροπές κατάληψης. Εμένα κατά την γνώμη μου είναι ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί καθώς υπάρχουν δυνάμεις που έχουν καταλάβει πολύ καλύτερες θέσεις στον πόλεμο χαρακωμάτων, (λόγω δύναμης, εμπιστοσύνης του κόσμου στον ρόλο τους κτλ) και έχουν συγκεκριμένη στόχευση και συνεπώς η πασπ σε σχολές που δεν παίρνει την συνέλευση επιλέγει να μην κατεβάσει πλαίσιο ώστε όντως να έχει την μικρότερη δυνατή απώλεια μέχρι να αποχωρήσει.
  Οι λόγοι που τα στα κινήματα κατά βάση είναι πρωτοπόροι οι κομμουνιστές είναι αρκετοί, στην συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσαμε με βεβαιότητα να πούμε ότι τα εαακ διεκδικούν με αξιώσεις την ηγεμονία γιατί από την πρώτη μέρα ανακοίνωσης πιθανότητας νέου Νόμου πλαίσιο, ήταν στις σχολές και έκανα(ν) απίστευτη δουλειά μυρμηγκιού για την μη κατάθεσή του και όχι μόνο.

  Είναι λοιπόν λογικό ο κόσμος να δείχνει πολιτική εμπιστοσύνη στην συγκεκριμένη συλλογικότητα και να την αναδεικνύει ως πρωτοπορία από την στιγμή μάλιστα που έχει κάτι να πει αντίθετα με την κυβερνητική παράταξη. Συνεπώς παρότι «η ιδεολογία που κυριαρχεί είναι η ιδεολογία των κυρίαρχων»(και σε αυτό ποντάρουν οι Πασόκοι) και συνεπώς οι θέσεις των εαακ ίσως φαίνονται ακραίες για τον μέσο φοιτητή, αυτός σε καιρό κινήματος θα στηρίξει τα πλαίσια αγώνα, θα στηριχτεί πάνω τους, θα δείξει εμπιστοσύνη, θα ανοίξει τα αυτιά του, θα ριζοσπαστικοποιηθεί και σε αυτή την συγκυρία με αυτόν τον φοιτητόκοσμο και αυτές τις πολιτικές δυνάμεις ως πρωτοπορία, εκτιμώ ότι όπως και να πράξει η πασπ το πολύ πολύ να γίνει ουρά μας.

  Από την άλλη και αυτό αποτελεί κριτική σε ολόκληρη την τακτική συμμαχιών του ΚΚΕ, η ηγεμονία τίθεται ως προαπαιτούμενο ότι πρέπει να ανήκει στο ΚΚΕ χωρίς να αφήνει καν μία ψευδαίσθηση δυναμικής διεκδίκησής της και φυσικά χωρίς περιθώρια τακτικής ευελιξίας(από μέρους του ΚΚΕ). Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που ότι συμμαχίες είχατε συνάψει τα τελευταία χρόνια ,σε κάθε επίπεδο, έχουν σπάσει και δεν μπορείτε να συνάψετε άλλες συμμαχίες. Προφανώς αυτή η τακτική εκκινεί και από μία φοβικότητα απέναντι στον ανοιχτό πόλεμο θέσεων με άλλες δυνάμεις μέσα στο κίνημα (και εδώ τίθεται το ερώτημα εάν υπάρχει φόβος ήττας σε ένα μέτωπο ή σε έναν κοινό αγώνα τότε πως στο καλό θα νικήσουμε ολόκληρο ιμπεριαλισμό). Πάντως και ο πιο καλόπιστος υποστηριχτής του κκε εάν δει την τακτική συμμαχιών του Λέννιν στο κίνημα με την σημερινή τακτική του ΚΚΕ μπορεί να αντιληφθεί ότι υπάρχει κάτι προβληματικό στην τελευταία.

  Θα το λήξω εδώ καθώς μάλλον αποτελεί πολύ μεγάλο θέμα.

  Στο δια ταύτα. Συναγωνιστές, ο πιο ασφαλής τρόπος για να απεμπλακεί ο κόσμος από την κυρίαρχη ιδεολογία και να μην τον κοροϊδέψει η ΠΑΣΠ δεν είναι να λήξουμε την ηγεμονία και τα πολιτικά μας πλαίσια, στα γραφεία μας, και μετά να βγούμε να ζητήσουμε την ψήφο του κόσμου αλλά να δώσουμε το παρόν στο πραγματικό πεδίο ταξικής και πολιτικής πάλης. Η αποτυχία της πασπ θα εξαρτηθεί από τον βαθμό ριζοσπαστικοποίησης του κόσμου και κατά πόσο θα φτάσει στο σημείο να δει μια προοπτική και να την κάνει κτήμα του και όχι από το εάν στα γραπτά μας πλαίσια θα αναγράφεται η προοπτική δίχως όμως ο κόσμος να την έχει κάνει κτήμα του.
  Αυτά τα πράγματα γίνονται προοδευτικά και (στα κινήματα) ταχύτατα.

  . Επομένως δεν στρογγυλεύουμε τα λόγια μας, δεν μιλάμε μόνο για τον νόμο πλαίσιο, προοδευτικά εμβαθύνουμε, βάζουμε εργατική απεύθυνση και κατεύθυνση και δεν φοβόμαστε τίποτα.
  Εάν επιθυμείτε την εμβάθυνση και την νίκη είσαι προσκεκλημένοι και εσείς…

 173. Αναυδος 5 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 6:42 μμ #

  Κοντόχοντρε
  Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν λάβεις υπόψη σου το συσχετισμό της δυνάμης δεν πρόκειται να κερδίσεις ποτέ των ποτών.Τι λένε τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών, πάνω από το 60% των φοιτητών στηρίζουν κόμματα του κεφαλαίου. Νομίζεις ότι μαγικά όλοι αυτοί θα αλλάξουν αντιλήψεις επειδή η διαμαντοπούλου ψήφισε έναν αντιδραστικό νόμο ? Η μεγάλη πλειοψηφεία δεν έχει ιδέα τι σημαίνει γι΄αυτούς . Σήμερα κάθονται θεατές έξω από τις σχολές και τις συνελεύσεις Αν θέλεις να έχει κάποια πιθανότητα νίκης θα πρέπει να έρθεις σε επαφή μαζί τους. Με κλειστες τις σχολές αυτό είναι αδύνατο. Το ΚΚΕ πάντα είναι προσεκτικό στις δήθεν δυναμικές μεθόδους που προτείνεις γιατί πολύ απλά αφοπλίζουν το κίνημα.

  Επιμένω ότι υπερτιμάς την επίπτωση που έχει το κλειστό πανεπιστήμιο στην αστική τάξη της χώρας. Με την ανεργία των νέων να μην έχει πέσει ποτέ κάτω από το 25% τα τελευταία 20 χρόνια ποτέ δεν ήταν πρόβλημα (αν υποθέσουμε ότι θα μπορούσε να είναι).

  Η αλήθεια είναι ότι μακροχρόνιες απεργίες κάνουν κλάδοι που δεν φοβούνται την απόλυση και έχουν δυνατότητα για δεύτερη απασχόληση. Δεν είναι τυχαίο ότι μακροχρόνιες απεργίες είχαμε από τη μεταπολίτευση και μετά στους καθηγητές και τους δασκάλους (και τη δεκαετία του ’80 στον τότε κρατικό τραπεζικό τομέα). Πουθενά αλλού (και μη φέρεις το παράδειγμα της Λαρκο το 1977 γιατί είναι απλώς μια στιγμή σε μια 30ετία). Η μακρόχρονη απεργία αν δεν εντάσσεται σ’ ένα πλαίσιο ανατροπής του καπιταλισμού κάνει περισσότερο κακό από καλό στην εργατική τάξη. Δεν σου αρέσει το παράδειγμα μαραθώνιου και σπριντ λαβε όμως υπόψη σου ότι έχουμε ελάχιστες σφαίρες στα όπλα μας και κάθε βολή πρέπει να πιάνει τόπο

  Το να λαμβάνεις υπόψη σου την αρνητική πραγματικότητα δε σημαίνει ότι προσχωρείς στις απόψεις του ταξικού εχθρού όπως υπονοείς.

  Η διαφορά του ναρ με το ΚΚΕ είναι ακριβώς αυτή που αναφέρεις για το ναρ η ηγεμονία είναι ζητούμενο και καθορίζεται από τις μάζες συνεπώς η θέση του δεν είναι σταθερή θα πάει εκεί που φυσάει ο άνεμος πέτρες τον Δεκέμβρη ΕΛΕ δύο χρόνια μετά (καιροσκόποι). Το ΚΚΕ είναι η ηγεμονία της εργατικής τάξης άρα ο πόλος που θα συσπειρώσει τις μάζες που δέχονται το ανελέητο σφυροκόπημα του κεφαλαίου

 174. a8lios 5 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 9:34 μμ #

  Θρύλος ο νέος σύλλογος στη Λαμία!
  http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=418036&h1=true

 175. RED LEBEL 6 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 8:34 πμ #

  κ να σκεφτείς Αθλιε ποιος επιτέθηκε πρώτος σε αυτό το Σύλλογο………….

  http://www1.rizospastis.gr/page.do?publDate=6/9/2011&id=13685&pageNo=17&direction=1

 176. RED LEBEL 7 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 8:15 πμ #

  ξανά για το Σύλλογο ΤΕΙ Λαμίας

  http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=6422218&publDate=7/9/2011

 177. RED LEBEL 7 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 8:16 πμ #

  αύριο κ κάθε μέρα κινητοποιήσεις

  http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=6423115&publDate=7/9/2011

 178. RED LEBEL 7 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 8:18 πμ #

  η ΚΝΕ για τις κινητοποιήσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ

  http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=6422097&publDate=7/9/2011

 179. RED LEBEL 7 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 8:20 πμ #

  ποιοί νομίζουν ότι είναι?οι μπάτσοι του κινήματος?να τους κοπεί το χέρι!είναι φασιστικές οι ενέργειες αυτές!

  http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=6423128&publDate=7/9/2011

 180. fuente ovejuna 7 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 5:33 μμ #

  στο τει θεσσαλονικης η φαρσοκομωδια και παραπλανηση μολις ξεκινησε. Αυτονομοι-ΑΡΕΝ-ΣΣΠ-ΔΑΠ και ΔΑΠ-ΠΑΣΠ-ΑΡΕΝ σε κοινα πλαισια.τοσο ριζικες οι τομες που προτεινονται που χωρανε και δαπ και πασπ και α.κ.μια χαρα..και ομως,θα ξανα ακουστουν επιχειρηματα για να μπει και το ΜΑΣ μεσα σε αυτα τα πλαισια του Συλωαμ.

 181. Αναυδος 7 Σεπτεμβρίου, 2011 στις 6:06 μμ #

  182 Ρεντ

  Οταν λίγο ανεβαίνουν ριχνουν τις μάσκες και ξυπνά ο αντικομμουνισμός μέσα τους. Μη ξεχνάς ότι τα μητρικά κόμματα τους έχουν από καιρό απαρνηθεί το Κ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: